Trang chủ Tin tức Bắc Ninh: Khóa Tu 3 Ngày tháng 6 năm Mậu Tuất

Bắc Ninh: Khóa Tu 3 Ngày tháng 6 năm Mậu Tuất

1033
0

Trong 3 ngày 06 đến 08/07/2018 (nhằm ngày 23 đến 25 tháng 5 năm Mậu Tuất) chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 300 Phật tử đạo tràng tịnh độ về tham dự khóa tu 3 ngày.

Khóa tu tháng 5 lần này các Phật tử được lắng nghe Đại đức Thích Đạo Quang chia sẻ đến đại chúng về bản Kinh Địa Tạng với các tiêu đề: “Nàng Quang Mục Phát Nguyện Lớn”, “Công đức không thể nghĩ bàn của việc quay về nương tựa Bồ Tát Địa Tạng”, “Phân Loại và đặc tính của nhân quả. Thầy khuyên Đại chúng nên tôn trọng các truyền thống Phật giáo, chư tôn đức Hòa thượng, Ni trưởng từ Bắc đến Nam trước kia các ngài tu tập không có bài xích tư tưởng cả, mà vị nào cũng đạt được kết quả thù thắng vi diệu. Cho nên, người học Phật thông minh thì nên xiển dương cái gì mình tu, còn cái gì mình chưa có cơ hội thực tập thì không nên đánh giá bài xích để khởi mang khẩu nghiệp và tự chuốc lấy khổ đau. Thông qua những buổi chia sẻ này thầy giúp đại chúng hiểu hơn về tấm lòng hiếu thảo của nàng Quang Mục là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. “Trong nhiều kiêp  lâu xa về trước, Ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh như vậy. Trong đời sau như có chúng sinh không làm lành mà làm ác, dẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, ác khẩu. kẻ hủy báng Đại thừa. Những chúng sinh có tội nghiệp như thế chắc phải đọa vào ác đạo. Nếu gặp hàng thiện trí thức khuyên bảo quay về nương tựa với Bồ Tát Địa Tạng chừng trong khoảng khảy móng tay, những chúng sinh đó liền được thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo”. Mà một số vị theo truyền thống Nam truyền bác bỏ và không tin đó là lời của Đức Phật.

Sau thời pháp thoại, đại chúng đến với thời khóa công phu niệm Phật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here