ĐĐ. Thích Viên Hải – Trưởng ban TTTT PG tỉnh cùng quý Phật tử đã cung kính tác pháp dâng lễ cúng dường Tam Bảo, chư Tăng hoan hỷ chứng minh công đức và ban bố những lời pháp nhủ nhằm giáo huấn và soi sáng cho Ban TTTT PG tỉnh trên bước đường làm Phật sự.

Theo truyền thống ngàn đời của Phật giáo an cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng mùa hạ, thời gian bắt đầu từ sau ngày Đại lễ Phật đản – Rằm tháng Tư (âm lịch) cho đến ngày Đại lễ Vu Lan – Rằm tháng Bảy (âm lịch) hằng năm.

Đây là truyền thống tu học có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo, giúp cho chư Tôn đức Tăng Ni được kiết giới tịnh tu, trau dồi giới định tuệ.

Qua đó việc cúng dường của quý Phật tử là một trong các pháp tu tạo công đức phước báu đệ nhất, cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni an cư tịnh tu tam vô lậu học để gieo duyên với Phật pháp và nhận được sự giáo huấn của Đại Tăng, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, tránh tạo phải nhân xấu ác trong hiện tại và tương lai đạt được sự an vui hạnh phúc.

Đó là kim chỉ nam, hành trang trên bước đường tu học của người Phật tử tại gia.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here