Chùa Thiện Mỹ (TP. Hồ Chí Minh) cầu siêu cho nạn nhân sập cầu...

Vào lúc 19 giờ tối thứ sáu, ngày28/09/2007, tại Chùa Thiện Mỹ (197/20 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM ), Chư Tăng và Phật Tử nơi bản tự long trọng tổ chức lễ kỳ siêu cho các hương linh thọ tử trong tai nạn sập cầu Cần Thơ ngày 16 tháng 8 năm Đinh Hợi.

Bài xem nhiều