Phật tử Long An: Đạo tâm thông minh, tinh tấn tu học, hết lòng...

Kể từ khi Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Long An được thành lập đến nay ( 1983 – 2006 ), trải qua nhiều nhiệm kỳ hoạt động, Chư Tôn Đức đã mở ra các đạo tràng tu tập Bát Quan Trai, đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa ... để hướng dẫn Phật tử. Nhờ đó, đạo tâm của Phật tử Long An ngày càng kiên cố, sự tu tập ngày càng tinh tấn, sự thông hiểu giáo lý ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên địa bàn tỉnh Long An.

Thống nhất Phật giáo – nguyện vọng và ước mơ của Tăng Ni, Phật...

Từ xưa tới nay ở trên thế giới nhiều tôn giáo sau khi hình thành và phát triển một thời gian lại bị chia rẽ thành những hệ phái khác nhau, thậm chí thành những nhánh rất nhỏ.

Nhìn lại mùa Vu lan

Năm nay nhuận hai tháng bảy, người xưa quan niệm, năm nào có nhuận, năm đó làm ăn khó khăn. Tháng bảy là tháng cô hồn, những người mê tín thường kiêng kỵ khai trương tháng 7; cô hồn biểu hiện cho sự thiếu ăn, đói khát vất vưởng, vì thế người ta thường cúng thí vào mùa Vu Lan, một dịp cửa ngục giải phóng cho cô hồn đi kiếm ăn. Nhưng nhà Phật chọn tháng bảy làm mùa báo hiếu bốn ân nặng, vì sau 3 tháng an cư, chư tăng trưởng dưỡng giới đức, là ruộng phước cho chúng sanh gieo hạt phúc hữu lậu.

Phải ngẩng cao đầu khi mình là Phật tử

Gia đình tôi vốn theo đạo Phật không biết từ lúc nào. Tôi chỉ biết đạo Phật là truyền thống tôn giáo lâu đời của dòng họ, ông bà, tổ tiên mà thôi. Và bây giờ cũng thế, tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi đều đi chùa tụng kinh lễ Phật, nhất là vào những ngày lễ trọng đại của Phật giáo như Vu lan, Phật đản, những ngày vía, rằm. Lâu nay, tôi cũng âm thầm tự hào mình là một Phật tử, nhưng trong tấm giấy chứng minh nhân dân, phần tôn giáo lại ghi: Không. Điều này cũng chẳng có gì làm tôi phải buồn và xấu hổ, cho đến… một ngày.

Giáo dục: Nền tảng cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam (phần hai)

Cho đến nay, chưa có một con số thống kê nào cụ thể và chính xác về vấn đề Việt Nam có bao nhiêu người dân theo đạo Phật, nhưng cho dù có diễn biến như thế nào đi nữa, người dân Việt nam theo đạo Phật vẫn chiếm đa số, chưa kể đến số lượng người được gọi là theo đạo Ông Bà cũng chịu ảnh hường khá sâu đậm về văn hoá truyền thống giáo dục của Phật giáo.

Xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Những đề nghị gợi ý

Để là một Giáo hội hòa hợp được tất cả các hệ phái và tu sĩ chân chính, GH phải xác định quan điểm về giáo lý có tính dung hợp, và có tính chọn lọc lâu dài. Bát Chính đạo là nền tảng, Giới Định Tuệ là trụ cột. Các tông phái được yêu cầu không cố chấp pháp môn của mình và phải tìm về một giáo lý hoàn hảo chung. Những nhà lãnh đạo GH phải hiểu rõ bản chất của các tông phái để hướng dẫn các tông phái quy về một mối. Những giáo lý cốt lõi như luật Nhân quả, mục tiêu Vô ngã phải là điểm quy đồng chung không thể thay thế.

Giáo dục: Nền tảng cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam (Phần một)

Cho đến nay, chưa có một con số thống kê nào cụ thể và chính xác về vấn đề Việt Nam có bao nhiêu người dân theo đạo Phật, nhưng cho dù có diễn biến như thế nào đi nữa, người dân Việt nam theo đạo Phật vẫn chiếm đa số, chưa kể đến số lượng người được gọi là theo đạo Ông Bà cũng chịu ảnh hường khá sâu đậm về văn hoá truyền thống giáo dục của Phật giáo.

Chấn hưng Phật giáo: Bài học lịch sử & vấn đề đổi mới Phật...

Vào khoảng nửa đầu thế kỷ XX, tại Việt Nam trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam đã xuất hiện một phong trào đổi mới Phật giáo được biết đến trong lịch sử là Phong trào chấn hưng Phật giáo.

Ðường đến Phật

Nền triết học hướng ngoại, hướng về hành động và chân lý thực dụng hơn những ý tưởng trừu tượng, đóng vai trò chủ đạo hình thành nhân sinh quan của người phương Tây (hay ngược lại). Từ đó, nó thúc đẩy việc chinh phục thiên nhiên ngoại giới, kể cả vũ trụ bao la, đem lại những tiến bộ đáng kinh ngạc về khoa học, kỹ thuật.

Cư sĩ Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới

Ngày nay, thế giới đã nhận thức được chân giá trị của Phật Giáo.  Phật Giáo là một Đạo [danh từ “tôn giáo” theo nghĩa của Tây phương không thích hợp với Phật Giáo] mà cốt tủy giáo lý về phương diện xã hội là về lòng từ bi và chủ trương hòa bình.  Hơn gì hết, Phật Giáo lại là Đạo của trí tuệ. Trí tuệ là đặc tính quý báu nhất của con người.

Bài xem nhiều