Thiền tông như bè pháp qua sông

Bài này ghi lại một số lời dạy về Thiền Tông – để thấy rằng trong tận cùng, tất cả các phương tiện chư...

Để ngộ tông chỉ Phật

Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông...

Phụ nữ trong chính pháp

Đối với một người đã giác ngộ, sẽ không còn thấy nữ tính và nam tính nữa. Với một số vị thường quán bạch...

Khi Thiền Ni Chiyono chứng ngộ

(Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China,...

Karl Marx và Thiền Đi Bộ

Đó là chuyện ít người biết: Karl Marx, một trong những lý thuyết gia khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản, đã biết tới...

Bình Tây Du Ký: Ý nghĩa thực sự đằng sau hình tượng của 5...

Mở đầu Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân viết: "Dục trị tạo hóa hội nguyên công, tu khán Tây Du thích ách...

Bình Tây Du Ký: Ai là thủ phạm thật sự làm mất áo cà...

Rõ ràng đây chỉ là chuyện trong tiểu thuyết, chuyện do tài hư cấu của nhà văn Ngô Thừa Ân. Sao không cho một con...

Bình Tây du ký: Vòng kim cô qua góc nhìn từ đạo nghĩa sư...

Chắc hẳn trong chúng ta có rất nhiều người đã từng đọc truyện, xem phim “Tây Du Ký” (Ngô Thừa Ân). Thiên truyện này...

Bình Tây du ký: Ý nghĩa bùa 6 chữ vàng trên Ngũ Hành Sơn...

Sau khi đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng thượng đế không thể thu phục được Tề Thiên Đại Thánh nên bèn nhờ cậy Phật...

Bình Tây Du Ký: Vì sao chỉ Đường Tăng mới gỡ được bùa trên...

Trong việc nhốt Tề Thiên dưới núi Ngũ Hành cũng như cứu Tề Thiên ra khỏi núi Ngũ Hành đều liên quan tới một...

Bài xem nhiều