Karl Marx và Thiền Đi Bộ

Đó là chuyện ít người biết: Karl Marx, một trong những lý thuyết gia khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản, đã biết tới...

Bình Tây Du Ký: Ý nghĩa thực sự đằng sau hình tượng của 5...

Mở đầu Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân viết: "Dục trị tạo hóa hội nguyên công, tu khán Tây Du thích ách...

Bình Tây Du Ký: Ai là thủ phạm thật sự làm mất áo cà...

Rõ ràng đây chỉ là chuyện trong tiểu thuyết, chuyện do tài hư cấu của nhà văn Ngô Thừa Ân. Sao không cho một con...

Bình Tây du ký: Vòng kim cô qua góc nhìn từ đạo nghĩa sư...

Chắc hẳn trong chúng ta có rất nhiều người đã từng đọc truyện, xem phim “Tây Du Ký” (Ngô Thừa Ân). Thiên truyện này...

Bình Tây du ký: Ý nghĩa bùa 6 chữ vàng trên Ngũ Hành Sơn...

Sau khi đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng thượng đế không thể thu phục được Tề Thiên Đại Thánh nên bèn nhờ cậy Phật...

Bình Tây Du Ký: Vì sao chỉ Đường Tăng mới gỡ được bùa trên...

Trong việc nhốt Tề Thiên dưới núi Ngũ Hành cũng như cứu Tề Thiên ra khỏi núi Ngũ Hành đều liên quan tới một...

32 Tướng tốt của Đức Phật theo các bản kinh

Kinh Sơ Đại Bổn Duyên (Trường A Hàm), kinh Tâm Thập Nhị Tướng (Trung A Hàm), kinh Đại Bổn (Trường Bộ), kinh Tướng (Trường...

Phật Giáo Hoa Kỳ Thời Chiến

Nói “thời chiến” nơi đây là nói về thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có một phần chưa được khảo sát tận tường, chưa được...

Ảnh hưởng của Phật Giáo tới văn hóa Trung Quốc

Từ thời nhà Tần (221-206 TCN), Phật Giáo như một hệ tư tưởng, một nền văn hóa bắt đầu từ Ấn Độ truyền vào...

Người xuất gia và vương quyền – Nhìn từ lễ lên ngôi của tân...

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 vừa qua tại Thái Lan, Vua Rama Đệ Thập lên ngôi Hoàng Đế cũng đã để lại...

Bài xem nhiều