Ni trưởng Huỳnh Liên- hiện thân của đạo pháp và dân tộc

Ni trưởng Huỳnh Liên là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa I và khóa II; đại biểu...

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đồng Chơn – chùa Bình An, Bình Định

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đồng Chơn - chùa Bình An   Thân thế: Hòa thượng Thích Đồng Chơn thế danh là Bùi Văn Bảy, sanh...

Cung văn tưởng niệm HT Thích Đồng Chơn viên tịch

Cung văn phụng vì Từ Lâm Tế Chánh tông tứ thập tam thế Chúc Thánh Pháp phái, Sơn Long Tổ đình, Bình An Đường...

Tri ân người phiên dịch kinh sách

Từ khi còn để chỏm, tôi đã từng đọc Thoát vòng tục lụy, Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo...

GSTS. Thái Kim Lan: HT. Thích Quảng Độ – Tiêu biểu cho thống nhất...

Có lẽ tôi nói một chút về tính cách thống nhất Phật giáo, mà có lẽ qua thầy Thích Quảng Độ, đối với chúng...

Vĩnh biệt cây đại thụ Phật học Việt Nam – HT Thích Quảng Độ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã viên tịch đêm qua - 22/2/2020, về miền đất Phật... Tin buồn gieo tiếc thương cho...

Hóa thân Thầy

Hoà thượng Thích Quảng Độ là một trong những Người Thầy cao cả nhất trong cuộc đời tôi. Sẽ có huynh đệ thắc mắc...

Chùm ảnh về Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ (phần 1)

Trần Trọng Hoàng (Tổng hợp từ Internet)

Bài xem nhiều