Chân lý phật giáo và văn hóa xã hội nhân văn

Phật giáo được khai sinh từ chiếc nôi là thành Ca Tỳ La Vệ (thuộc nước Ấn Độ bây giờ), trải qua hơn 2.500 năm lịch sử đầy những thăng trầm, có lúc tưởng như đã biến mất hẳn ngay trên bản địa. Nhưng Phật giáo vẫn tồn tại và phát triển rộng rãi khắp nơi.

Phụ nữ với một hệ thống giáo dục đúng (*)

Đặc tính ưu việt của người phụ nữ, đó là tình thương hay là lòng từ bi. Khi sức mạnh về lòng yêu thương được phát huy trọn vẹn, phụ nữ có thể cảm hóa, hướng dẫn, nâng cao tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Phật giáo và Phương Tây – Mối tương quan chưa rõ rệt

Phật giáo đã tìm thấy ở các nước phương Tây một không gian mới mẻ để phát triển, tuy nhiên, quá trình phát triển một nền Phật giáo phương Tây không phải là không có chướng ngại và ngộ nhận.

Sức mạnh Phật giáo: nhìn từ những quan điểm mới về sức mạnh

Khái niệm sức mạnh được nói đến ở đây còn có thể được hiểu là quyền lực (tức power). Quyền lực, từ lâu đã là một vấn đề gắn với tôn giáo, từ đó hình thành khái niệm “giáo quyền”. Vấn đề giáo quyền có mặt ở tất cả các tôn giáo, gồm cả Phật gi

Một vài giá trị nền tảng cho một thế giới toàn cầu hóa

Hơn bao giờ hết, nhờ vào sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật truyền thông, mà tiêu biểu là hệ thống liên mạng toàn cầu, những luồng chảy thông tin và liên lạc làm con người khắp nơi trên thế giới xích lai gần nhau hơn qua những trao đổi về tư tưởng và văn hóa.

Phật giáo là tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Singapore

Báo cáo điều tra dân số công bố hôm thứ hai cho thấy Phật giáo là tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Singapore, đặc biệt trong giới trẻ và giới trí thức. Số người từ 15 tuổi trở lên là phật tử nhảy vọt từ 31% của tổng dân số vào năm 1990 lên 43% hay 1,1 triệu người 10 năm sau đó. Phật giáo là tôn giáo chính của đảo quốc này.

Phật giáo trước những vấn đề của thời đại mới

Trong suốt hai thế kỷ vừa qua, càng ngày càng có nhiều người Tây Phương đã chuyển hướng tư tuởng sang Phật Giáo nhằm tìm ra một câu trả lời hữu l‎ý cho những cuộc khủng hoảng về xã hội và môi trường mà xã hội hiện đại đang phải đương đầu.

Dân chủ và Phật giáo

Nếu hiểu dân chủ theo ý nghĩa sâu xa và rộng rãi nhất của danh từ thì nó phải bao hàm ý niệm tự do của tâm. Nơi đây vấn đề này được khảo sát, không phải với mục đích đề cập đến dân chủ trong mọi sắc thái của nó trong đó cái tâm là nền tảng, mà với ý định hạn chế là chỉ rõ rằng lý tưởng dân chủ và lý tưởng tự do suy tư chằng chịt liên hệ mật thiết với nhau trong cơ cấu của Phật Giáo.

Kinh doanh là việc Phúc

Việt Nam ngày càng tiến mạnh hơn vào nền kinh tế thị trường toàn cầu. Đâu là cội rễ thành công trong kinh doanh? Thượng tọa Thích Chân Quang, người dày công thực hiện nhiều bài giảng về đạo đức trong kinh doanh có cuộc trả lời phỏng vấn xung quanh vấn đề hấp dẫn này.

Mau mau sống dậy

Đạo Phật nếu không được làm mới để có thể đáp ứng với nhu cầu đích thực của người thời nay thì đạo Phật sẽ từ từ vắng mặt, nghĩa là sẽ chết, như ông đồ xưa.

Bài xem nhiều