HT.Thích Trí Quảng khuyến tấn hành giả an cư

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. HCM khuyến tấn chư tôn đức hành giả tại quá đường...

HT.Thích Thánh Nghiêm: Cuộc sống cuối đời của tôi thực sự vô cùng thanh...

Cuộc sống lúc cuối đời của tôi, phần lớn thời gian là ở Đài loan. Duy nhất có một lần tôi đã đi Mỹ vào mùa thu năm 2006. Công việc ở Đài loan,...

Sống trong từng sát na: Phương pháp tu tập dựa trên kinh Tứ Niệm...

Sống Trong Từng Sát Na là phương pháp thực tập sống tỉnh thức, sống và ý thức về sự sống trong từng mỗi phút...

Đâu phải muốn tu, muốn thiền là được

Đặc biệt, có những buổi pháp thoại và các khóa tu ngắn ngày dành cho doanh nhân - những người chịu nhiều áp lực,...

Quá trình nhập thai, Trụ thai và xuất thai

A. DẪN NHẬP. Sau khi mạng chung, chúng sanh tùy theo nghiệp lực thiện hay ác lúc sanh tiền đã tác tạo, mà tái sanh...

Sau khi chết, chúng sinh đi đầu thai trong bao lâu?

Trước hết xin được khẳng định chuyện sống, chết, đầu thai tái sinh luân hồi là một chủ đề nội dung cốt tủy liên...

Khất thực đúng Pháp

Đã từ lâu Giáo hội ra thông bạch đề nghị chư tăng không đi khất thực nữa để tránh tình trạng người ta khoác...

Tâm ngã mạn

Cho nên quan sát tâm ngã mạn để chúng ta có cơ hội xả bỏ và tiệm tiến từng bước một trên con đường...

Không cần biết rõ nghiệp quá khứ, chỉ cần thành tâm sám hối

Trong Luật Di-sa-tắc, có câu chuyện nói về một kỹ nữ rất xinh đẹp, trải qua bao đau thương và tội lỗi, rồi sau...

Quay về nương tựa ba ngôi báu

Trong nhạc phẩm Hải đảo tự thân, câu đầu tiên là: “Quay về nương tựa, hải đảo tự thân, chánh niệm là Bụt, soi...

Bài xem nhiều