Sau khi tác lễ đối thú an cư, chư Tăng đã tác pháp Yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới, khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa ngày đầu tiên do HT. Thích Minh Trí – Viện chủ chùa Báo Ân (TP. HCM) và Phật tử chùa Hòa An phát tâm cúng dường.

Trong suốt ba tháng, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày, tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi, Phật pháp căn bản và Bố tát mỗi tháng hai lần.

Đạo tràng an cư tại chùa Hòa An dành cho chư Tăng ở các huyện phía nam Quảng Nam tham gia kiết giới an cư tu học, có 97 Tỳ kheo (50 hành giả nội thiền, 47 hành giả ngoại thiền), 3 Sa di và 15 điệu.

Tại đây, chư Tăng đã cung thỉnh HT. Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam, Viện chủ chùa Đạo Nguyên (TP. Tam Kỳ) đương vi Chứng minh đạo tràng; HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh làm Thiền chủ; TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG tỉnh làm Yết ma; TT. Thích Phước Chấn – Chứng minh BTS PG TP. Tam Kỳ, Trụ trì chùa Hòa An làm Hóa chủ; ĐĐ. Thích Chánh Huệ – UV BTS PG tỉnh, Phó hiệu trưởng trường Phật học Quảng Nam làm Giáo thọ. Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức tu Bát Quan trai dành cho Phật tử.

Trước đó, chư Tăng ở các huyện phía bắc Quảng Nam cũng đã kiết giới an cư tu học trong 3 tháng tại tổ đình Phước Lâm (TP. Hội An) vào ngày 20/4 ÂL (24/5/2019); chư Ni trong toàn tỉnh kiết giới an cư tại 3 địa điểm: chùa Bảo Thắng (TP.Hội An); chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) và tại chùa Sư nữ Diệu Quang (TP. Tam Kỳ) vào ngày 16/4 ÂL (20/5/2019).

Hình ảnh chư Tăng kiết giới an cư tại đạo tràng chùa Hòa An – TP. Tam Kỳ:

Chư Ni kiết giới an cư tại chùa Châu Phong – TX. Điện Bàn

Phật giáo Quảng Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here