Trang chủ Bài nổi bật Chương trình & nội dung thảo luận chuyên đề của tuần lễ...

Chương trình & nội dung thảo luận chuyên đề của tuần lễ an cư tại Việt Nam Quốc Tự

170
0

Thực hiện tinh thần thông báo số  228/TB-BTS, ra ngày 14/6/2019 của Ban thường trực BTS GHPGVN,  tuần lễ cấm túc An cư tập trung PL.2563 của GHPGVN TP. HCM sẽ diễn ra từ ngày 19/6/Kỷ Hợi (21/7/2019) đến  ngày 29/6/Kỷ Hợi (31/7/2019).

Lễ khai mạc tuần lễ an cư kiết an PL.2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Theo đó, chương trình & nội dung thảo luận chuyên đề của khóa cấm túc an cư tại Việt Nam Quốc Tự sẽ được bố trí như sau:

Ngày 20-6-Kỷ Hợi: Xuất gia, thọ giới, cầu y chỉ, An cư kiết hạ (HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP; khách mời: HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH).

Ngày 21-6-Kỷ Hợi: Quản lý Tăng Ni, tự viện (TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; khách mời: ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP).

Ngày 22-6-Kỷ Hợi: Trụ trì và bổ nhiệm trụ trì (TT.Thích Thiện Thống, ông Lê Hoàng Vân).

Ngày 23-6-Kỷ Hợi: Thư ký và phương thức quản trị hành chánh văn phòng, hành chánh điện tử (Ban Thư ký BTS Phật giáo TP).

Ngày 24-6-Kỷ Hợi: Phương thức hướng dẫn Phật tử (HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban HDPT Phật giáo TP).

Ngày 25-6-Kỷ Hợi: Thảo luận chuyên đề Hoằng pháp (TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP).

Ngày 26-6-Kỷ Hợi: Thảo luận “Xây dựng mạng lưới truyền thông Phật giáo TP” (ĐĐ.Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Phật giáo TP).

Ngày 27-6-Kỷ Hợi: Thảo luận “Định hướng phương thức giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý GHPGVN TP (HT.Thích Hiển Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế Phật giáo TP).

Ngày 28-6-Kỷ Hợi: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Phật giáo TP.

Ngày 29-6-Kỷ Hợi: Lễ bế giảng tuần cấm túc tập trung.

VP.BTS PG TP

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here