Trang chủ Tin tức Đà Nẵng: Lễ nhập kim quan Cố trưởng lão HT. Thích Viên...

Đà Nẵng: Lễ nhập kim quan Cố trưởng lão HT. Thích Viên Minh

46
0

Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và đạo hữu Phật tử tề tựu tiển đưa nhục thân Cố trưởng lão Hòa thượng THÍCH VIÊN MINH – Ủy viên Thường trực Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Sơn Trà, Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TP.ĐN, Nguyên Chánh đại diện Phật giáo quận Sơn Trà, Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà, Trú trì chùa Nam Hải nhập kim quan.

Đúng 14h00, môn đồ pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh Chư Tôn đức quang lâm tiến hành nghi lễ nhập kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng. HT. Thích Chí Mãn – UVHĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP Đà Nẵng, Sám chủ tang lễ đã niêm hương bạch Phật và tiến hành các nghi lễ truyền thống.

Tiếng chuông trống bát nhã rền vang hòa với tiếng kinh trầm bổng giữa núi rừng Hải Vân hùng vĩ. Hàng ngàn Tăng ni, đạo hữu Phật tử thành kính trang nghiêm chắp tay cung thỉnh nhục thân Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, một bóng cây đại thụ của Phật giáo Đà Nẵng nhập kim quan trong niềm tiếc thương vô hạn.

letanghtvienminh (1)Tác bạch cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm

letanghtvienminh (2)

letanghtvienminh (3)

letanghtvienminh (4)

letanghtvienminh (5)

letanghtvienminh (6)

letanghtvienminh (7)

letanghtvienminh (8)HT. Thích Chí Mãn – Sám chủ lễ nhập kim quan

letanghtvienminh (9)

letanghtvienminh (10)

letanghtvienminh (11)

letanghtvienminh (12)

letanghtvienminh (13)

letanghtvienminh (14)

letanghtvienminh (15)

letanghtvienminh (16)

letanghtvienminh (17)Nghi thức sái tịnh

letanghtvienminh (18)Sái tịnh kim quan

letanghtvienminh (19)

letanghtvienminh (20)

letanghtvienminh (21)Sái tịnh nhục thân Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh

letanghtvienminh (22)

letanghtvienminh (23)Cung thỉnh nhục thân Cố trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan

letanghtvienminh (24)Đạo hữu Phật tử quỳ giữa nắng nóng cung tiễn nhục thân Cố Hòa thượng nhập kim quan

letanghtvienminh (25)

letanghtvienminh (26)

letanghtvienminh (27)

letanghtvienminh (28)

letanghtvienminh (29)

letanghtvienminh (30)

letanghtvienminh (31)

letanghtvienminh (32)

letanghtvienminh (33)Trưởng lão HT. Thích Minh Tuấn dù tuổi cao sức yếu vẫn có mặt trong buổi lễ

letanghtvienminh (34)

letanghtvienminh (35)

letanghtvienminh (36)

letanghtvienminh (37)

letanghtvienminh (38)

letanghtvienminh (39)Môn đồ pháp quyến đảnh lễ nhục thân Cố Hòa thượng lần cuối

letanghtvienminh (40)

letanghtvienminh (41)

letanghtvienminh (42)

letanghtvienminh (43)

letanghtvienminh (44)

letanghtvienminh (45)

letanghtvienminh (46)

letanghtvienminh (47)

letanghtvienminh (48)

letanghtvienminh (49)

letanghtvienminh (50)

letanghtvienminh (51)

letanghtvienminh (52)

letanghtvienminh (53)

letanghtvienminh (54)

letanghtvienminh (55)Cung thỉnh HT. Thích Như Thọ – Chứng minh Tang lễ tiến hành nghi lễ thọ tang

letanghtvienminh (56)

letanghtvienminh (57)Niêm hương bạch Phật

letanghtvienminh (58)

letanghtvienminh (59)

letanghtvienminh (60)

letanghtvienminh (61)

letanghtvienminh (62)

letanghtvienminh (63)TT. Thích Minh Thành – Trưởng ban nghi lễ GHPGVN Tp Đà Nẵng, Công văn lễ tang tuyên sớ

letanghtvienminh (64)

letanghtvienminh (70)HT. Thích Huệ Thường – Phó BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng đương vi Đệ Nhất chấp lệnh

letanghtvienminh (65)HT. Thích Trí Viên – UVTT GHPGVN Tp Đà Nẵng đương vi Đệ nhị chấp lệnh

letanghtvienminh (66)

letanghtvienminh (67)Môn đồ pháp quyến

letanghtvienminh (68)

letanghtvienminh (69)

letanghtvienminh (71)

letanghtvienminh (72)

letanghtvienminh (73)

letanghtvienminh (74)

letanghtvienminh (75)

letanghtvienminh (76)

letanghtvienminh (77)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here