1 BÌNH LUẬN

  1. Di vật của Đức bồ tát nên tập trung tôn trí trong bảo tháp tôn thờ tại VNQT để thập phương thiện tín trong ngoài Viet Nam chiêm bái;Chớ tôn trí riêng rẻ ko lâu sau se thất lạc mà ali5 trân tàng ko chueyn6 môn vì ảnh hưởng gió màu 6 tháng Nắng 6 tháng mưa liên tục ko khéo giu73 gìn sẻ bị mụt rả

Trả lời tonydo Hủy trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here