Tu sĩ Giác Nhàn biến tướng: Phật giáo Lâm Đồng nói gì?
image

Nhiều chư tôn đức Tăng-Ni lãnh đạo các Ban thuộc GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cũng bày tỏ mối bức xúc và quan ngại về những hành động của tu sĩ T.Giác Nhàn và kiến nghị phải nhanh chóng hặn đứng và xử lý nghiêm về giáo luật lẫn luật pháp.

Trong báo cáo 72/BC/BTS.PGDT ngày 11/09/2014 của BTS  PG Huyện Đức Trọng gởi BTS PG Tỉnh Lâm Đồng, có đoan viết : Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của BTS GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng, BTS GHPGVN Huyện Đức Trọng đã gởi thư mời Đại đức Thích Giác Nhàn vào ngày 30/8/2014, yêu cầu Đại Đức có mặt tại văn phòngt BTS GHPGVN Huyện Đức Trọng vào lúc 8 giò 30 ngày 06/09/201 để giải quyết, nhưng Đại Đức Thích Giác Nhàn không đến. Đúng 10 giờ ngày 06/09/2014 BTS GHGVN Huyện Đức Trọng gởi thư mời lần thứ hai yêu cầu Đại đức Thích Giác Nhàn có mặt tại văn phòng BTS GHPGVN Huyện Đức Trọng vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/09/2014 để giải quyết nhưng Đại đức Thích Giác Nhàn cũng không đến. 

Từ  báo cáo  của BTS  PG Huyện Đức Trọng, ngày 16/092014, BTS GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng  nhanh chóng ra văn thư số 243/VT/BTS do HT Phó Trưởng Ban Thường Trực Thích Toàn Đức ký, giao trách nhiệm cho Ban Pháp Chế phối hợp với Ban Tăng Sự, Ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng mời tu sĩ T. Giác Nhàn về văn phòng Ban Trị Sự tỉnh Hội theo tinh thần phiên họp của ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng ngày 28/08/2014.  

Và phiên họp ngày 25/09/2014 của Ban Pháp Chế Tỉnh Hội P.G Lâm Đồng diễn ra dưới sự chủ trì của TT. Trưởng Ban Thich Tâm Vị. Cùng đền tham dự gồm có: Ban Tăng Sự, Ban Kiểm Soát  và chư tôn  đức Tăng Ni  cá ban ngành trực thuộc  Tỉnh Hội PG Lâm Đồng. Bên cạnh đó cò sự tham dự của đại diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Lâm Đồng, Phòng PA88.v…v…

Ngay từ đầu, Thượng Tọa Thích Tâm Vị đã thẳng thắn  nhận định vần đề rằng : BTS GHPGVN Tỉnh Bến Tre và Tỉnh Lâm Đồng nhận định rất đúng. Việc tu sĩ Thích Giác Nhàn  dần dà đi xa tư tưởng chính thống  và luật nghi  của giáo pháp, kể cả luật pháp của Nhà Nước hiện hành. Thứ Nhất:  là tội tuyên truyền mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật Nhà Nước. Thứ Hai: Xúc phạm và bôi nhọ và sỉ nhục thanh danh một vị trưởng lão trong hàng giáo phẩm của GHPGVN. Thứ Ba: là tôi bất tuân giáo hội, không tôn trọng tổ chức Giáo Hội  và nội quy các Ban  lãnh đạo. ..

Từ nhận định đó, Thượng Tọa đề nghị Giáo Hội PGVN và chính quyền  nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm nhằm lập lại trật tự nghiêm minh của giói luật và  luật pháp Nhà Nước, để lám gương cho kẻ khác.

Đồng tình với nhận định đó, Thượng Tọa Thích Thanh Tân Phó Truởng Ban Tăng Sự Tỉnh Hộp PG Lâm Đồng còn nói rỏ thêm qua việc  tổ chức tu học cho Phật tử phản khoa học, chẵng khác chi nằm chờ chết, tu sĩ T, Giác Nhàn đã phạm vào đại trọng tội Baladi, cái tội không thể sám hối được. Xúc phạm  giác linh một vị  tôn túc là thầy Giác Nhàn đã đánh mất đi đạo đức của một ătng sỉ. Thầy còn quá xem thường Giáo ội, vậy là bất tuân, chống đối GHPGVN.

Thượng Tọa Thích Giác Cảnh, trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng  nhận định sắt bén: Cố Hòa thượng Thich Thiện Quang là người có công với sự nghiệp giải phóng cách mạng. Suốt cả cuộc đời của H.T đã cống hiến công sức mình vì đạo pháp và dân tộc, vậy mà thầy Giác Nhàn cho là bị đọa địa ngục. Thầy Giác Nhàn đã phá hoại chánh pháp, phá hoại PGVN, hủy báng chánh pháp.Vậy GHPGVN có phải là một tổ chức đúng chánh pháp không? Nếu đúng theo chánh pháp, thì hủy báng chánh pháp tức là hủy báng GHPGVN, thì cái tội này rất nặng.

Thay mặt Ban Pháp Chế, Đại đức Thích Thanh Nhật, Phó thường trực Ban Pháp Chế GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng, nêu kiến nghị tóm tắt vấn đề:

1-Thầy Giác Nhàn đã vi phạm Pháp Luật:

-Băng Đĩa của Thầy Giác Nhàn chưa được kiểm duyệt mà đã phát tán rộng rải trong và ngoài nước.

-Nói xấu và bôi nhọ người khác.

2- Thầy Giác Nhàn đã vi phạm luật Phật:

- Trong Thanh Văn Giới điều thứ 4, phạm đại tội vọng ngữ, phạm trọng tội không sám hối.

- Giới xúc phạm tăng sĩ: Phạm Baladi giới.

-Xét vầ Tăng sự Thầy Giác Nhàn đã phạm 3 giới Baladi.

3- Đối Với Hiến Chương:

-Đã vi phạm điều 52 của Hiến Chương GHPGVN và điều 65 chương XII.

4- Đối với Nội Quy Ban Tăng Sự:

-Đã vi phạm điều 50 chương XI.

Nhiều chư tôn đức Tăng-Ni lãnh đạo các Ban  thuộc GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cũng bày tỏ  mối bức xúc và quan ngại về  những hành động  của tu sĩ T.Giác Nhàn và kiến nghị  phải nhanh chóng hặn đứng và xử lý nghiêm  về giáo luật lẫn luật pháp.

Ông Lê Minh Quang, Phó Ban Tôn Giáo Tỉnh Lâm Đồng nhận định: Sự việc của Đại đức Thích Giác Nhàn rất phức tạp. ảnh hưởng lớn đối với quần chúng Phật tử hiện nay và đã đề nghị  với  Tỉnh Hội PG  Lâm đồng mấy vấn đề:

Điều tra bà Dung có liên quan gì đến Thầy Thích Thiện Quang hay không? Và liên quan đến Thầy  Giác Nhàn thời gian sống và sinh hoạt với Thầy Giác Nhàn, Căn cứ điều 247 Bộ Luật Hình sự, tội tuyên truyền mê tín dị đoan và các điều khoản của Bộ luật hình sự, bộ luật dân sự, cần nghiên cứu kỷ;

Đề nghị làm kỷ từng bước, rà soát thật chặc chẽ rồi sau đó Ban Pháp chế trình lên BTS để thống nhất giài quyết; để nghị Sở Văn Hóa Thông Tin vào cuộc giải quyết (số lượng băng đỉa khá lớn mà không có sự kiểm duyệt, không có nhà xuất bản…);

Tiếp tục đề nghị thầy Thích Giác Nhàn phải trực tiếp giải trình vụ việc để có phương hướng giải quyết dứt điểm. Ông Lê Minh Trung còn nói thêm đã báo cáo với chính quyền cấp tỉnh và đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chính quyền phối hợp để làm riêng vụ việc này.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó phòng PA88, đại diện Công An tỉnh Lâm Đồng đến dự và ghi nhận ý kiến. Sau đó sẽ phối hợp với Công An Huyện Đức Trọng làm việc.  Ông còn đề nghị  BTS Tỉnh Hội PG Lâm Đồng kiểm tra tổng thể các hoạt động của thầy Thích Giác Nhàn.

Hiện tại các cơ sở xây dựng của Tịnh Thất Quan Âm chưa hợp pháp, chỉ có khu vực chánh điện là có báo cáo thôi. Cơ quan Công An Huyện Đức Trọng đã đột xuất kiểm tra ngày 24/9/2014 tại Tịnh Thất Quan Âm, có 1.167 người đang sinh hoạt ở đây không đăng ký tạm trú. Điều kiện sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm rất phức tạp.

Trước đó, qua kiểm tra  năm 2013 số tu sĩ và người ở trong Tịnh Thất  này có dấu hiệu nghiện hút ma túy. Với số lượng người đi ở phức tạo như vậy việc vi phạm an toàn giao thông chung quanh và trước Tịnh Thất rất thường xuyên.

Ông Phan Văn Thiều còn cho biết thêm : sáng nay sở Công An vừa nhận được khiếu nại của một gia đình ở Hà Nội, đề nghị giải quyết việc mua nhà ở tu, cò liên quan đến thầy  Thích Giác Nhàn.

Như vậy, đã có tiếng nói chính thức từ  GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng và  chinh quyền  Tỉnh Lâm Đồng về thái độ bất hợp tác cũng như  những hành động sai trái trong tu học lạc hướng; xây dựng,  tập trung đông người  bất hợp pháp và tuyên truyền mê tín dị đoan  đã đến mức báo động.

Hy vọng từ những tiếng nói này vụ việc tu sĩ T. Giác Nhàn sẽ được giải quyết dứt điểm  nhằm khôi phục lại và củng cố  thanh danh cho GHPGVN nói chung , Phật giáo Lâm Đồng nói riêng trong thời gian sớm nhất. Theo nhiều ý kiến trước nhất, trong thời gian này nên  cho tạm ngưng tất cả mọi hoạt động Phật sự tại Tịnh Thất Quan Âm.

Nghĩ buồn thay cho PGVN chúng ta thời  hanh thông hóa đạo. Có quá nhiều con sâu lúc nhúc trên lá non tơ vừa mới kịp hồi sinh, chưa kịp vươn cành tỏa rộng, che mát  mặt bằng lịch sử  PGVN vốn hằn bao nhiêu  chuyện vui buồn trong thời cuộc.

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (24 bài gửi)

Lebau 21/01/2015 17:50:41
Tôi có niềm tin . Đạo là đường . phật day và chỉ đường cho chúng sanh hướng đến an lạc trong tâm thần, bình yên trong cuộc sống . có vay thì phải tra , luật nhân quả không phải là không căn cứ , trái lại hoàn toàn khoa học , hoàn toàn logic . tôi tin phật quan âm sẽ gia hộ cho mọi người tai qua nạn khỏi nếu tâm chúng sanh hướng thiện . Luật pháp không bao giờ công bằng vì do chính con người làm ra và hành xử . tôi tin ĐỨC PHẬT. CỎI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC HAY ĐIA NGỤC Ở đâu tôi chưa biết ? nhưng tôi biết chắc một điều : Cỏi trần tục nầy có sinh thì phải có tử . thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm phần nào nhưng gì chúng ta muốn biết .?
hồ thị cẩm pd quảng hòa 03/01/2015 16:25:06
tôi đã xem các băng đĩa của thầy giác nhàn và nhìn thấy các bệnh nhân mà bệnh viên chê trả về được thầy và các chú ở tịnh thất quan ÂM chăm sóc đến ngày cuối đời.chỉ những việc đó thôi cũng thấy lòng từ bi của thầy đâu phải ai cũng làm được chúc thầy giác Nhàn luôn khỏe mạnh hướng dẫn chúng sanh tu tập được viên mãng.
Thanh Hà 17/12/2014 13:23:26
Bây giờ chúng ta cứ xét ở góc độ nhân quả thì cũng thấy cách tu hành và thuyết giảng của thầy Thích Giác Nhàn có nhiều điều mâu thuẫn và đi ngược với giáo lý nhà Phật. Làm điều ác phải đón nhận hậu quả không tốt. Còn theo cách giảng của thầy TGN thì chúng ta kiếm thật nhiều tiền bằng mọi cách thậm chí không lương thiện cũng được. Chỉ khi trước lúc lâm chung thuê 1 ban hộ niệm về niệm hết ngày này qua ngày khác chắc được vãng sanh thoát khỏi địa ngục. Vậy luật nhân quả ở chổ nào. Tôi thật sự không còn một chút niềm tin ở thầy Thích Giác Nhàn nữa. Nhất là hành động đạp người khác xuống để đưa mình lên của thầy. Nam mô adida Phật!
luan 08/12/2014 20:49:31
Thầy Giác Nhàn hiện theo pháp môn tịnh độ của Hòa thượng Tịnh không. Nếu ai chưa từng nghe qua những bài giảng của thầy Tịnh không thì thật là đáng tiếc trong cuộc đời này. Tuy nhiên, video về thầy Giác nhàn và bà Dung gì đó tôi đã xem thấy đã có từ lâu. chắc lúc đó thầy Giác Nhàn chưa theo pháp môn tịnh độ của Hòa thượng Tịnh Không, và chưa chưa hiểu hết những lời truyền đạt của thầy Tịnh Không. Trước đó, các video giảng pháp của thầy giác nhàn tôi xem không thích lắm, vì thầy hay đề cao bản thân. Tuy nhiên, trong 2,3 năm gần đây, để ý các hoạt động và đường lối tu tập của thầy theo Pháp sư Tịnh Không tôi cảm nhận thầy có nhiều thay đổi tích cực. tuy nhiên, vấn đề vãng sanh cực lạc chỉ những bậc chân tu đắc đạo mới có thể nhìn thấy được. thầy Giác nhàn trong lúc hộ niệm hay phán người này vãng sanh người nọ vãng sanh thì ko thể tin được. Nhưng dù sao con cũng rất kính phục thầy vì những gì thầy đã và đang làm cho tất cả chúng sinh, con cũng ngày ngày đang nghe kinh vô lượng thọ do thầy tịnh không giảng và đã nghe qua "thập thiện nghiệp đạo, thái thượng cảm ứng thiên". chúc thầy sức khỏe và chánh giác hóa độ chúng sinh.
tonydo 05/12/2014 04:14:08
hành động của tu sỉ Giác Nhàn có nhiều trọng tội:đối với Đạo pháp nói chung và bTS GHPGVn tại Địa phương Lâm Đồng và với luật pháp nhà nước XHCNVN nửa.Vậy mà khi có thơ khẩn triệu hồi để giải quyết vụ việc GN bất tuân hệ thống của GHPG .Đúng ra tội nầy phải Tẩn chôn y hậu trước Cột Phướng chùa thâu điệp đàn thọ giới hoàn tục.Nhưng xin nói thêm có nhiều vị cao hơn GN như 1 vị HT thuộc Uỷ viên GHTW ở địa phương BR-VT và 1 vị nửa nay là giảng sư TW kiêm phó ban TWGh cũng toàn thuyết pháp ba long tung hoả mù cho thính chúng chuyên ma quỷ địa ngục tái sanh .Còn 1 chuyện nửa sao vị HT Trưởng BTS BR-VT lai cho phép gN thường xuyên đến ngôi chùa lịch sử danh tiếng Đại tòng Lâm hoạt động mở đàn trang;thuyết pháp giông như ngôi chợ Trời KIM BIÊN.Mô Phật;thiệt là phải nói bất Khả Thuyết đó !!!
Minh Nhật 23/11/2014 07:26:10
Chào các bạn. Minh Nhật thấy các bạn rất quan tâm đến đạo Pháp, đó là một điều tốt lành. Song Minh Nhật nghĩ rằng luật nhân quả là công bằng, Thầy Giác Nhàn có công thì được hưởng, có lỗi sẽ bị phạt, công tội theo chúng sinh như bóng theo hình không chạy đâu cho thoát. Nếu thầy Giác Nhàn đã thọ Bồ Tát giới, giới trọng thứ sáu: "không được rao lỗi của hàng tứ chúng (tỳ kheo, tỳ kheo ni, bồ tát xuất gia, bồ tát tại gia) ". Tuy nhiên cố HT Thích Thiện Quang bây giờ đang ở đường nào trong sáu đường, không ai biết được. Nếu trước đây HT đã thọ giới Bồ tát thì sau khi chết giới đó vẫn còn. Còn giới Thanh Văn sau khi chết là mất, kiếp sau phải thọ lại. Điều thứ ba chỉ có Tây Phương Tam Thánh mới rước được người về Cực lạc, vì tây phương Cực Lạc quá xa, đến như thiên nhãn của các Vị Thánh A La Hán còn chưa thể thấy được. Thầy giác NHàn chỉ có thể gieo duyên lành cho chúng sanh hướng về cực lạc. Nói đến chuyện vãng sanh các bạn có thể hình dung có một lính hồn bay về Cực Lạc, thực chất cõi cực lạc lại ở trong tâm thức của mỗi người, khi cõi cực Lạc của mỗi người tự xây dựng(thức) trùng với cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, khi đó sẽ được vãng sanh, tuy nhiên dù bạn niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì bạn cũng đã được Phật A Di Đà độ rồi, ngài sẽ tạo cho bạn nhiều điềm lành. Nam Mô A Di Đà Phật.
VTBY 21/11/2014 08:55:53
" Thầy cầm đuốc dẫn đường
Đuốc phải sáng rực rỡ
Đừng đuốc không có lửa
Lại mù khói thế gian "
Hoa bưởi 18/11/2014 22:05:14
Tôi có nghe một đoạn trong đĩa giảng của sư Giác Nhàn.Sư tu theo pháp môn Tịnh độ và thần tượng một ông Sư ở Đài loan.Chê pháp môn này nói xấu pháp môn kia.Giọng nói của người giảng đạo mà như dân chợ búa,nên tôi không nghe hết đĩa.A DI ĐÀ PHẬT.
nguyenminh 15/11/2014 22:57:31
Lời Phật dậy người Phật tử: đã tu thì nên phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc, muốn được vãng sanh thì trước lúc lâm chung phải xác định được chết chưa phải là hết, chết không mang được nhà cửa, tiền bạc... đi theo nên phải buông xả hết tham, luyến tì mới được Phật và Thánh chúng đến đón về Tây phương Cực Lạc. Điều này ai đã là người Phật tử, là người xuất gia học Đạo hoặc ai đó đã từng một lần đọc đến Kinh Phật đều hiểu rõ, chỉ có kẻ ngoại đạo mới vô minh, đã vô minh lại còn phỉ báng người khác. Thầy Thích Giác Nhàn có cái tâm rất lớn, thầy thương yêu chúng sanh và Phật tử như người ruột thịt của mình. Có ai muốn gần gũi người mắc các bệnh hiểm nghèo không? Chẳng ai rỗi hơi đi phục vụ người già cả hoặc người sắp chết mà không phải người thân của mình. Còn Thầy Nhàn, toàn những ca bệnh nhân hiểm nghèo, bệnh viện trả về chờ chết hoặc người có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa, không có ai lo hậu sự cho mình thì mới tìm đến Thầy Nhàn. Thậm chí cả những người trước đó đã lầm đường lạc lối cũng tìm đến thầy Nhàn để biết đường quay về với lương thiện. Những việc làm của Thầy nếu sai trái lời Phật dạy thì tại sao 700-800 bà cụ và còn nhiều người nữa cứ tìm đến Tịnh Thất của Thầy xin ở để tu và còn hàng mấy trăm chú nữa. Chẳng lẽ hơn nghìn người này họ đều ngu cả sao? Người nào chưa hiểu những việc làm của Đạo Phật thì không nên xúc phạm một cách thái quá. Nếu có trách thì hãy trách ma nhập vào người bà Dung. Còn rất nhiều người bị ma nhập phải tìm đến thầy chùa hóa giải mới được, điều này khoa học còn bó tay đó thôi.
Minh Thông 03/11/2014 18:26:21
Nếu là 1 vị chân tu thì nơi nào tu vẫn được.Người tu hành hướng dẫn chúng sanh để niệm phật vảng sanh. Thì vị thầy này tu không còn bốn tướng,bốn tướng gồm:1.Tướng Nhân,2.Tướng thọ giả,3.Tướng Ngả,4.Tướng Chúng Sanh.Nếu người tu hành còn bốn tướng này không bao giờ đượcc vảng sanh .Thì làm sao hướng dẫn phật tử để vảng sanh được,vảng sanh là gì? Vảng sanh là tìm lại chính mình là phât tánh của mình sẵn có
đỗ quang chiến 30/10/2014 22:08:36
tu hành tâm phải tỉnh minh
để tâm mờ ám dễ sinh sai lầm
baduc 22/10/2014 16:48:58
Tôi thì không dám luận bàn gì nhiều. Nhưng với những trọng tội mà Đại đức Thích Thanh Nhật, Phó thường trực Ban Pháp Chế GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng đã nêu về những sai phạm phải nói là phạm "đại trọng tội" không thể sám hối của Thích Giác Nhàn, vậy thì theo Giáo luật của Đức Phật đã chế ra: Có phải sẽ sử dụng biện pháp cao nhất là "trục xuất khỏi Tăng đoàn" hay không? Hay là sẽ chỉ "giơ cao đánh khẽ", "ném chuột sợ vỡ lọ" như vụ việc Thích Thanh Cường vừa qua.Xin nếu có xử lý, hãy mạnh tay để không còn những trường hợp nào xảy ra nữa, để niềm tin Phật pháp của Phật tử chân chánh được củng cố lại và phát triển, không tạo nên lỗ hổng cho các tôn giáo khác nhảy vào "báng bổ", lợi dụng để lôi kéo sang tôn giáo của họ.
Nghi 22/10/2014 16:31:16
Mình không biết rõ nội tình sự vụ này, chỉ có một ý kiến giống như một đọc giả đã nói, tình cờ xem trên youtube một buổi thuyết pháp của sư này, thấy ánh mắt cứ đảo liên tục là mình cảm thấy ko thiện cảm với sư này. Về nói với bạn trai thì bạn trai mình lại nói là mình còn chấp ngã!
Kiều 22/10/2014 11:38:03
Thường thì bất cứ một hành động, một cử chỉ hay một lời nói nào cũng đều có hai mặt, có người đồng tình (đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu),và cũng có kẻ phản bác, trăm người thương cũng có một người ghét. Đã là con ngườii thi ít nhiều đều có thể phạm lổi, đừng vì một, hay hai lỗi mà hủy đi hết những điều tốt đẹp mà Thầy đã làm, Phât pháp là phải nói đến 2 chữ Từ Bi. Chúng ta hãy nhìn môt cách khách quan xem: Thầy nuôi cả ngàn Ông, Bà cụ, cho ăn, cho mặc, ngủ nghỉ, tu hành... Thầy như bóng cây đại thụ bao bọc, Che chở cho tất cả những Chúng sinh đến với Thầy, Thầy là con thuyền đưa Chúng Sinh từ cõi Ta Bà ngũ trượcc ác thế về Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Da, Thầy là Hiện thân của Bồ tát cứu Chúng sanh thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. .... Không thể nào nói hết được tất cả những gi mà Thầy đã làm vì Chúng sinh. Thời buổi này được bao nhiêu người con hiếu thảo lo cho cha mẹ đàng hoàng được như vậy? Có một Bà Mẹ hay môt Ông Cha lo còn không xong, đằng này Thầy lo cho cả ngàn Ông - Bà cụ, xem như Cha - Mẹ mình, ngoài Thầy ra ai có thể làm được đều này? Trong chúng ta có ai làm được vậy không?, Đừng chỉ có cái miệng nói xéo, hãy hỏi hết những cụ già ở đó , có phải là họ đang hoan hỷ đó sao? Luận công và tội, công còn nhiều hơn xa. Chẳng những vậy, Thầy đã cảm hóa đươc biết bao nhiêu người, đưa họ từ tối ra sáng, giảm bới đi rất nhiều thành phần xấu cho xã hội, làm nhiều điều lợi lạc cho chúng sanh, sao không tán dương lại còn chỉ trích?
Còn việc nói tu sĩ và người trong tịnh thất có dấu hiệu nghiệm hút ma túy là không xác đáng, vì điều này Thầy cũng dã nói trước đại chúng trong Pháp Hội, những người nầy từng nghiện ma túy, gia đình đã tự nguyện đưa vào để Thầy giáo hóa, tu tập để đưa họ trở về với đời thường, để giảm bớt đi gánh nặng cho xã hội là sai sao? vậy thì sau nầy còn ai giám giúp đỡ họ nữa, Việc tốt cũng bẻ thành ra xấu. Đúng là : Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bò hòn cũng méo. Còn Việc Ăn - Ở sao gọi là phức tạp? ngoài xã hội bao nhiêu là chuyện cướp giật - giết chóc lẫn nhau hàng ngày không phức tạp quá đó sao?. Nơi đó có hơn ngàn người sống tốt, hòa thuận, vui vẻ, thanh tịnh, nhât là những cụ già, sao gọi là phức tạp chứ?, Việc ăn uống có bị ngộ độc bao giờ chưa? Trong nhà ai cũng có đống rác, hãy dọn đống rác của mình trước di, đừng lo bươi móc đống rác nhà người, Thầy TGN theo đường lối tu của Pháp Sư Tịnh Không và của Ấn Quang Đại Sư chuyên về PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ (niệm Phật cầu vãng sanh, đây là một trong những pháp tu của nhà Phật , sao lại cho là PHÁP MÔN LẠ LÙNG? Theo ý của tôi , là Phật Tử (con nhà Phât) nên có cái nhìn tuệ nhãn, và làm theo lời Phật dạy phải có lòng từ bi, hỷ xả, đừng vạch lá tìm sâu, đừng theo thói đời chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của người khác mà không thấy Các Ưu Điểm Nổi Bật của họ. Luận Công và Tội, Công còn vượt xa. Đừng vì một chút vị kỷ cá nhân mà hủy đi hết những điều tốt đẹp mà Thầy đã làm và làm nản lòng những ai muốn nương theo Công Hạnh Bồ tát của Thầy bị thối chí.
Thường thì một vị tu sĩ hay là một cư sĩ tại gia việc nghiêm tri giới luật hay không nghiêm trì giới luật chỉ có mình là ngườii hiểu rõ hơn ai hết , mình có thể giấu việc làm sai trái của mình với tất cả mọi người, nhưng mình không thể che đậy được với quỷ thần xung quanh.
Và sau khi Chết mình không thể tránh được âm luật vô hình nơi đại ngục.
Những công hạnh Bồ tát của Thầy TGN đã được long thần hộ pháp xung quanh hộ trì, có những người phụ nữ âm thầm phá thai nhiều lần và khi lên tham dự Pháp hội của Thầy thì Thai Nhi đã nương vào người mẹ của chúng để xin được quy y cho chúng. (Chẳng lẽ những người phụ nữ đó tự bịa đặt chuyện đó hay sao ????????).

kieu49@yahoo.com
avatar
Phúc Đạo 04/12/2014 13:42:58
..."Thầy nuôi cả ngàn Ông, Bà cụ, cho ăn, cho mặc, ngủ nghỉ,." thầy TGN lấy tiền ở đâu mà nuôi nhiều người thế..thầy hoá phép thần thông in tiền ra phải không ? hay kieu49@yahoo.com đã mê lầm điều này!? hãy để cho quy luật tự nhiên mà sinh mà tử. (nghiệp).. Xin hãy tìm hiểu kỹ về Chánh pháp của đạo Phật."Tây Phương Cực Lạc" chỉ là các Tổ giả hình tướng để phật tử lấy đó làm công cụ mà tu hành. Tây Phương Cực Lạc ở ngay Tâm của mỗi người..Nếu chỉ nhờ trợ niệm gọi tên một vị Phật ADIDA mà về được cõi " CỰC LẠC " thì quá dễ với những kẻ trùm buôn ma tuý,giết người,hối lộ hàng ngàn tỉ.. họ sẽ bỏ thật nhiều tiền để nhờ người trợ niệm...THIỆN TAI..THIỆN TAI.
avatar
Nguyen Duc 27/11/2014 12:08:07
Nói thật Đạo Phật ngày nay đã bị biến tướng quá nhiều. Ngay từ nhỏ khi nghe nhiều vị thầy khác nhau giảng tôi đã thấy nhiều điều mâu thuẫn, chỉ khi đi tìm hiểu về nguồn gốc của Đạo Phật qua nhiều vị giảng sư có sự học uyên thâm như thầy Nhất Hạnh, thầy Nhật Từ,... tôi thực sự mới hiểu được đạo Phật nguyên gốc và từ đó tôi mới củng cố lòng tin của mình và hiểu đạo Phật Đại thừa hơn. Nói thật nhiều người truyền bá pháp môn tịnh độ không đúng theo tinh thần Phật dạy, đó là tinh thần của Bát Chánh Đạo.Phật dạy pháp hiện tại lạc trú thì các hành giả Tịnh độ lại thường đi ngược lại.Từ nhỏ khi tôi nghe một số vị thầy nói rằng hãy chán ghét ta bà để cầu vãng sanh thì tôi thấy nó mâu thuẫn với lời Phật dạy rồi, Phật dạy cuộc đời là khổ để mình nhận diện chứ không phải để chán ghét, nếu không buồn thì làm sao có sen được, tu là chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Nếu hiểu tịnh độ theo ý nghĩa tịnh độ hiện tiền thì nó hợp với lời Phật dạy hơn. Bởi tâm mình tịnh thì chỗ nào cũng vui. Còn tâm còn tham sân si thì dầu ở Cực Lạc cũng hóa thành biển lửa. Nếu các bạn nghiên cứu kinh nguyên thủy các bạn sẽ thấy điều này. Nếu Đức Phật nói ra thì chắc chắn sẽ không mâu thuẫn. Nhưng ngày nay một số vị tu sĩ đã không hoằng truyền đúng lời Phật dạy dẫn đên giới trẻ, giới trí thức như chúng tôi sanh tâm nghi ngờ hoặc thâm chí cho PG là mê tin. Tôi thấy rằng giới luật chính là mạng sống của Phật giáo vì vậy mà tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm khắc hơn nữa, nhiều vi tu sĩ ngày này hay dung từ phuơng tiện để biện hộ cho sự phá giới của mình mà không biết rằng mình chỉ là phàm phu chứ chưa phải là Bồ tát. Ở VN tôi chỉ thấy một tăng đoàn như Thiền Viện Trúc Lâm là thanh tịnh, xứng đáng là kiểu mẫu, hoặc như tăng đoàn ở Làng Mai chẳng hạn. Tất nhiên là vẫn còn nhiều tăng đoàn khác cần được các tăng đoàn khác học hỏi. Mong PGVN sẽ có bước cải cách lớn để đưa Đạo Phật vào cuộc sống hiện đại.
avatar
VTBY 21/11/2014 08:51:55
Bạn gan miệng quá! Ngày trước, Đức Thích Ca Mâu Ni còn không dám hứa hẹn, không dám dẫn Tịnh Phạn Vương, Gia Du hay La Hầu La về Niết Bàn (Cực Lạc) mà giờ chưa có cái gì chứng minh mà bạn bảo Thầy TGN là con thuyền đưa chúng sinh về TPCL !!!

Phật giáo không phải là đạo đổi chác, không phải là đạo ban bố phép mầu và cũng không phải là đạo hứa hẹn. Đặc biệt, Phật giáo hiểu rõ ràng KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO.

Sự giải thoát giác ngộ hay sự an lạc thanh tịnh Niết bàn thật ra tự chúng sinh đem lại cho mình chớ Phật không ban bố cho ai cả. Vì thế, tuy đạo Phật là đạo của từ bi, trí tuệ và lòng dũng cảm, nhưng nếu con người không tin vào lòng từ bi để thương yêu, ban vui cứu khổ để cứu giúp chúng sinh; vào khả năng phát triển trí tuệ để chứng đạt chân lý ngỏ hầu thấu biết được thật tướng nhân sinh vũ trụ và lòng dũng cảm để vượt qua sóng gió chập chùng mà chiến thắng được vô minh phiền não của mình mà chỉ muốn cầu xin, van vái thần linh để có hạnh phúc thì con đường họ đi chắc chắn “ không phải” là đạo Phật.
avatar
Nắng Giọt 02/12/2014 21:00:17
Mình không nghe nhiều về bài giảng của Thầy, nhưng những việc Thầy đã làm cho mọi người quả là không thể sánh được, con cái chưa chắc đã lo cho cha mẹ được như thầy đã lo cho hàng trăm ngàn cụ ông, cụ bà. Chính mẹ mình, ở nhà con cái gây nhau tối ngày, buồn, giận, lo đủ thứ, nhưng khi lên chùa Thầy, tinh thần thoải mái, miệng cười suốt ngày, không giận hờn, oán trách, lòng rất hoan hỉ. Thầy vẫn là người tu, thì đương nhiên vẫn còn cái sai trái, nhưng đừng vì chút sai trái của Thầy mà phủi hết những công đức thầy đã làm. Thầy lo cho những người vô gia cư, người già, bệnh tật, ốm đau, chưa bao giờ đòi hỏi tiền bạc gì. Phật tử tự nguyện cúng dường, chưa bao giờ thầy ép ai phải cúng dường gì cả. Mình thấy nhiều người lợi dụng cái không đúng của Thầy rồi tranh thủ phỉ báng.
Chánh Tri Kiến 22/10/2014 05:39:30
Như vậy là có người thực hành Bồ Tát đạo,đã nói lên sự giả dối của ông Giác Nhàn...để cho mọi người sáng suốt mà đi đúng với lời Phật dạy,cái ông này dùng thủ đoạn giống như Bà Thanh Hải,lợi dụng niềm tin tịnh độ của Phật tử mà dùng mọi thủ đoạn không còn sợ nhân quả,thật là tội nghiệp cho những người nhẹ dạ nghe theo lời ru ngon ngọt của Ông ta.
quang chiến 21/10/2014 13:30:35
thật đau lòng buồn ,nam mô a di đà phật ,sao bây giờ nhiều thầy tu,không có một chút tâm bồ tát,họ ra chùa tu cái gì,họ không đức tin về phật hay sao ,hay là cuối đời mạt kiếp,ma vương quỷ sứ,đội nốt tu hành để làm ảnh hưởng thanh danh đức phật hay sao,họ không nghĩ họ làm như vậy họ phải xuống địa ngục muôn đời không tái sinh được sao,
20/10/2014 17:29:13
Mô Phật!
cuối cùng thì cũng có người lên tiếng! Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
chỉ nghe giọng nói và thấy ánh mắt đảo liên tục của vị này, tôi đã không xem không nhìn và không nhận bất cứ đĩa nào khi có người năn nỉ tặng.
Miền Bắc có rất nhiều người đang mê man với cái này! Cái gọi là không "tu tạp" đã khiến bao nhiêu người dở bỏ ảnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và xem thường Kinh Phật chính thống.
Cầu mong có người ra tay cứu vớt bao người đang mê muội! Và làm sạch môi trường Phật giáo!
Trí Minh 20/10/2014 15:57:14
Những năm gần đây ông Giác Nhàn thường Bắc tiến ra Hà Nội để tập hợp tín đồ. Ông này dùng mọi thủ đoạn để mê hoặc các Phật tử miền Bắc. Trong tiếp xúc hoặc trong bài giảng thường khéo léo chê bai các sư miền Bắc làm đảo lộn nếp sinh hoạt của Phật giáo Bắc Việt gây bức xúc trong cộng đồng Phật tử. Kính mong các cấp giáo hội xử lý nghiêm khắc. Ban Hoằng Pháp TW cần có quy chế nghiêm ngặt về việc hoằng pháp. Chỉ những thành viên của Giảng sư đoàn mới được phép có tư cách hoàng pháp trên toàn quốc. Giảng sư đoàn tỉnh nào hoằng pháp tại tỉnh đó. Còn các vị không thuộc thành phần chỉ được phép hoàng pháp tại trú xứ của mình. Nếu được trú xứ khác thỉnh mời phải được sự nhất trí của Ban Hoằng Pháp cấp tỉnh, nếu trú xứ nằm ngoài tỉnh phải được Ban hoằng pháp trung ương và tỉnh đó chấp thuận. Cấm nghiêm ngặt các vị thiếu phẩm chất đạo đức ra làm náo loạn Phật giáo miền Bắc.
Bảo Đăng 20/10/2014 13:02:22
Chúng tôi cần sự đánh giá, nhìn nhận lại vấn tề từ các cơ quan ban ngành cho chuyên môn, có trách nhiệm. Đây không còn là vấn đề riêng của Phật Giáo nữa mà đã là vấn đề chung về việc Hoằng pháp của nhiều vị giảng sư hiện nay.
Việc một sư ở Phía Bắc với vụ án ipond 6 đã được xử lý kiểu giơ cao đánh khẽ rồi thì việc này ta nên thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề.
TWGHPGVN, Ban Pháp Chế, Ban Tăng Sự cần nghiêm túc xử lý lại vấn đề một cách cụ thể, có biện pháp chế tài, xử lý thích đáng vụ việc nêu trên nhằm đem lại sự THANH TỊNH thât sự cho Phật Pháp
phatttututan 20/10/2014 09:11:15
Yêu cầu mọi ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm sự việc và báo cáo kết quả xử lý cho toàn thể Phật tử trong và ngoài nước biết để làm trong sạch môi trường Phật giáo.
tổng cộng: 20 | đang hiển thị: 1 - 20
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Dương Kinh Thành Cư trú tại TP.HCM