Tham luận: Lễ Bố-tát thuyết giới, nét đẹp tu học của Phật giáo Q.Tân Bình
image

Hôm nay, trong không khí hân hoan của Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Quận Tân Bình nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017), với sự tham dự đông đảo của chư Tăng Ni Phật tử, chúng con muốn chia sẻ một số thành tựu tu học của mình cùng quý chư Tôn đức như là món quà ý nghĩa kính chúc mừng lên toàn thể Đại hội.

 
--------------------------------------------------------------------------
 
THAM LUẬN
 
LỄ BỐ TÁT THUYẾT GIỚI ĐỊNH KỲ
NÉT ĐẸP TU HỌC CỦA PHẬT GIÁO QUẬN TÂN BÌNH
 
Tỷ kheo Thích Phước Lượng
Chùa Hải Quang
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Tăng -Ni,
Kính thưa Đại hội,
 
Hôm nay, trong không khí hân hoan của Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Quận Tân Bình nhiệm kỳ VIII ( 2012 - 2017 ), với sự tham dự đông đảo của chư Tăng Ni Phật tử, chúng con muốn chia sẻ một số thành tựu tu học của mình cùng quý chư Tôn đức như là món quà ý nghĩa kính chúc mừng lên toàn thể Đại hội.
 
Kính bạch chư Tôn đức,
 
Trong định hướng phát triển chung của Giáo hội, bên cạnh chăm lo công tác từ thiện xã hội, giáo dục, Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình luôn chú trọng đến lãnh vực tu học mang tính cộng đồng nhằm nâng cao đạo lực của Tăng Ni trong đời sống. Một trong những điểm sinh hoạt tu học nổi bật của Tăng Ni quận Tân Bình mà chúng con muốn trình bày là lễ Bố-tát tập trung định kỳ mỗi nửa tháng một lần.
 
Kính thưa Đại hội,
 
Giới - Định - Tuệ là ba trụ cột xây dựng nên ngôi nhà Phật pháp và giữ vững được sự trường cửu của Phật pháp giữa thế gian. Bởi lẽ, giới - định - tuệ là nền tảng cho hành giả tu Phật bước lên quả vị giác ngộ, là cơ sở cho mọi thành tựu Phật sự của hành giả xuất gia trong hạnh nguyện phụng sự thế gian. Trong đó, Giới luật là nền tảng hàng đầu, là nhân tố nâng cao phẩm chất đạo đức nơi mỗi cá nhân hành giả để làm chất liệu bồi dưỡng cho trí tuệ thực hành hạnh nguyện độ tha và thành tựu đạo nghiệp.
 
Đại sư Trí Húc nói: “Ngũ phần pháp thân khởi đầu là Giới, lấy Giới làm y chỉ, ba môn Vô lậu học cũng lấy giới làm đầu, không một vị Phật nào không đầy đủ giới thể, không một Bồ Tát nào không tu giới đức, không một kinh điển nào là không ngợi khen giới pháp, không một Thánh Hiền nào không nghiêm trì giới luật”.
 
Trên lộ trình tìm về sự giác ngộ chân tâm và làm lợi ích cho tha nhân, Tăng Ni PG quận Tân Bình rút ra được bài học căn bản rằng:
 
- “Thượng cầu Phật đạo” không gì hơn là việc cầu thỉnh được giới pháp và tu trì giới pháp.
- Muốn có đạo lực để “Hạ hóa chúng sanh” không gì hơn là phải thành tựu được những nhân tố giới-định-tuệ.
 
Ban đại diện nói riêng và chư Tăng Ni quận Tân Bình nói chung ý thức được điều này, nên từ nhiều năm qua đã cùng nhau sách tấn, duy trì tinh thần Bố-tát tụng giới định kỳ mỗi tháng 2 lần vào ngày Rằm và 30 hằng tháng. Chương trình tu học này được chư tôn đức Tăng Ni trong quận nhiệt thành ủng hộ, tạo nên một sinh khí tu học tinh nghiêm, góp phần phát huy phương châm “Trưởng dưỡng đạo tâm - trang nghiêm Giáo hội” trong ngôi nhà chung của GHPG Việt Nam.
 
Lần theo giáo sử, chúng ta hiểu được rằng, khi Phật còn tại thế, Ngài đã “Tùy phạm tùy chế” những giới điều nhằm ngăn ngừa những sai phạm của đệ tử khi nhập thế thực hành Phật sự và giúp cho sự thanh tịnh trang nghiêm chung của cộng đồng Tăng lữ. Hòa nhập vào một xã hội hiện đại hôm nay, chúng ta lại càng ý thức được những phức tạp lớn hơn, những khó khăn lớn hơn trong việc thừa hành Phật sự. Vì thế, lễ Bố-tát một mặt giúp cho chư Tăng Ni có được cơ hội sống với tinh thần “giới hòa đồng tu” trong một môi trường mới, là dịp để chư Tăng-Ni thuộc nhiều thế hệ gặp gỡ vun đắp tình huynh đệ, tình thầy trò, trao đổi cho nhau những kinh nghiệm tu học quý báu và những thông tin Phật sự của Giáo Hội. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, khiến chúng Tăng trưởng thành trong sự thanh tịnh, giúp mỗi người thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của các thế hệ trong con đường tu học và “tiếp dẫn hậu lai” để phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn. Mặt khác, định kỳ thuyết giới tạo nên động lực giúp cho sự gắn kết mật thiết giữa các tự viện, cũng như tạo nên sức mạnh đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni quận nhà.
 
Từ đó, dễ dàng hướng đến sự thống nhất trong hành động và ý chí để thực hiện các hoạt động Phật sự. Và thực tế cho thấy, trong thời gian qua, Tăng Ni quận Tân Bình đã thành tựu được nhiều Phật sự trọng đại là nhờ vào tinh thần tu học này.
 
Hay nói khác hơn, người có tinh thần tham dự lễ Bố tát tụng giới, sẽ tìm thấy từ nơi đó tình huynh đệ, tình thầy trò; sẽ tìm thấy từ nơi đó tinh thần trách nhiệm đối với đạo pháp. Và trên hết là sẽ tìm thấy từ nơi đó sự nương tựa vững chắc, được sống trong môi trường thanh tịnh - hòa hợp, trong sự che chở bảo hộ của giới luật.
 
Thành tựu phạm hạnh là điều cốt yếu của hành giả tu Phật mà đức Thế tôn từng cảnh giác:
 
“Đừng tưởng Ta tịch diệt,
Mà không giữ tịnh hạnh,
Ta nay nói Giới kinh,
Cũng giảng cả Luật pháp,
Dù Ta nhập Niết bàn,
Nên xem Giới là Phật.
             ……
 
Nếu không giữ Giới này,
Như pháp làm Bố-tát,
Ví như mặt trời lặn,
Thế giới đều tối tăm.”
 
Luật Thiện Kiến có ghi lại lời Phật bảo Tôn giả A-Nan: “Sau khi Ta diệt độ, có 5 yếu tố khiến cho chánh pháp được cửu trụ là:
 
1)  Giới luật còn ở đời thì Phật pháp cửu trụ, vì giới luật là bậc thầy cao cả của đại chúng.
2)  Còn có luật sư ở đời thì Phật pháp cửu trụ, vì có người thông đạt hai bộ luật và chủ trì được tạng luật.
3)  Ở đời có ít nhất năm vị trì luật thì mới có thể khiến cho Phật pháp cửu trụ. Vì tăng bảo còn thì Tam bảo không dứt mất, hễ có năm vị trì luật ở xứ sở nào thì xứ sở đó hưng thịnh.
4)  Nếu ở nơi đô thị có được mười vị Tỳ kheo trì luật, ở vùng biên địa có năm vị Tỳ kheo thanh tịnh thì có thể làm cho Phật pháp cửu trụ, vì làm được việc truyền Giới đúng pháp.
5)  Nếu có 20 vị Tỳ kheo thanh tịnh thì Phật pháp cửu trụ, vì làm được việc giải tội đúng pháp cho những vị phạm giới.
 
Cần phải nhìn nhận từ thực tế rằng, sở dĩ Phật pháp được tồn tại và có những thời kỳ hưng thịnh là bởi vì Phật giáo có những nguyên tắc sống chuẩn mực và có những bậc tu hành chú trọng đến việc duy trì và hành trì tinh nghiêm những nguyên tắc đạo đức ấy.
 
Nhận thức được những khó khăn của một đời sống tu học và nhập thế hành đạo của người xuất gia trong một môi trường xã hội mới, Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình đã xác định được lập trường của mình rằng: Trùng tuyên giới luật là một sinh hoạt tu học không thể tách rời những Phật sự khác. Bởi vì: “Giới luật là giềng mối kỷ cương của Phật pháp, là mạng mạch của Tăng già”. Mỗi một kỳ Bố tát tụng giới như thế không chỉ đánh thức tinh thần “Lấy giới luật làm thầy” và khơi dậy sức sống phạm hạnh của Tăng già, mà còn là chất liệu tạo nên mối tương hệ tốt đẹp giữa các cá nhân Tăng sĩ cũng như trong công tác điều hành Phật sự chung của Ban Đại Diện.
 
Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa Đại hội,
 
Phật giáo quận Tân Bình xem đây là một nét đẹp tu học của mình, và luôn tin tưởng rằng tinh thần tu học thông qua việc Bố-tát tụng giới như thế sẽ được duy trì, sẽ được phát huy một cách tốt đẹp. Đó là nguyên tắc và cơ sở để Tăng Ni Phật tử quận nhà thành tựu được hạnh nguyện tu tập và thừa hành Phật sự quan trọng của mình.
 
Thực hiện được những kỳ Bố tát như thế có nghĩa là chúng ta đang nuôi lớn sự thanh tịnh và duy trì các thiện pháp. Chúng ta đang thấy được sự hiện diện của đức Thế tôn giữa cuộc đời, Như lai hãy còn đó và Như lai chưa diệt độ. Như lai đang cùng với chúng ta trên hành trình thực hiện hạnh nguyện hoằng hóa độ sanh.
 
Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp lạc vô biên - đạo nghiệp viên thành.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính chào liệt quý vị.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Hải Châu thichhaichau@gmail.com, Facebook: Dấu Chân Xưa - Tại Thailand: (+66)643486378, tại VN: (+84)917718882