Chấn hưng Phật giáo

image

Thực lực PGVN so sánh với các tôn giáo khác, nhìn ở năm 2010

Có thể, thực tế được ghi nhận ở đây không được sự đồng ý, cũng như không làm vui lòng nhiều người, trong đó có tăng ni Phật tử.
Xem tiếp
image
Thanh niên Phật tử VN đang nghĩ gì?
03/01/2011 08:58:00
Tuổi trẻ Phật tử Việt Nam luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hộ trì Tam bảo, đóng góp sức trẻ, trí tuệ của mình vào công cuộc hoằng truyền Phật Pháp trên quê hương, phát triển ngôi nhà GHPGVN.
image
Đạo Phật với thanh thiếu niên thời hội nhập
03/01/2011 08:53:00
Đa số người Việt Nam cho rằng Đạo Phật chỉ dành riêng cho các bậc già nua tuổi tác, nhờ câu kinh tiếng kệ an ủi những ngày cuối đời, hoặc kẻ bị tình đời đen bạc hay người đã mấy phen vấp ngã trên bước đường công danh quay về nương tựa cửa Thiền.
image
Vấn đề Hướng dẫn Phật tử ở Lạng Sơn
01/01/2011 22:33:00
Công tác HDPT nói chung và tại các vùng núi nói riêng cần được sự phối hợp chặt chẽ và quan tâm hơn nữa của các ban khác thuộc Giáo hội như Ban Hoằng Pháp, Ban Từ thiện - xã hội, Ban Văn hoá... để việc HDPT không chỉ mang tính hình thức mà đi sâu đi sát vào đời sống của tín đồ Phật tử hơn nữa.
image
Vai trò của Trụ trì với công tác Hướng dẫn Phật tử
31/12/2010 16:44:00
Trong quá trình phát triển của ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực phía bắc, có vấn đề chưa được quan tâm đúng mức, đó là: “Vai trò của Trụ trì đối với công tác hướng dẫn Phật tử”, chư vị Trụ trì chưa thực sự bắt tay vào công tác hướng dẫn Phật tử mà lẽ ra đó là trách nhiệm trọng yếu hàng đầu của họ.
image
Chùa Trúc Lâm Thanh Lương trong bước tiến chấn hưng PGVN
28/12/2010 10:48:00
Chùa xây hay trùng tu ở đâu trên đất nước Việt Nam đều tốt, nhưng tốt hơn là ở vùng đất mà người dân khát ngưỡng Phật pháp nhưng chỉ còn lại hay mới có rất ít chùa. Hà Tĩnh là một nơi như vậy. Cho nên, công đức của tăng ni, thí chủ thiện tín tăng lên bội phần.
image
Cửa chùa phải rộng mở (nhân đọc bài Sạn to trong trùng tu chùa Vân Hồ)
14/10/2010 19:38:00
Cửa chùa rộng mở không chỉ thể hiện sự mời gọi bá tính nhân sinh đến với đạo pháp, mà còn thể hiện sự trong sáng tu hành của chư tăng trong chùa, không có gì riêng tư phải cửa đóng then cài.
image
Giải pháp cho vấn đề giảm sút tín đồ Phật giáo sau hôn nhân
25/07/2010 09:09:00
Có một thực tế là Phật tử trước khi kết hôn thì rất năng nổ nhiệt tình với Phật pháp. Nhưng khi kết hôn xong rồi thì một số quan niệm, cách ứng xử, đặc biệt là họ luôn nói về niềm tin mới mà họ vừa mới học được, họ trở nên khác đi hoàn toàn, y như một con người xa lạ chưa hề được tiếp xúc với Phật giáo trước đây.
image
Phát triển hướng dẫn viên Phật tử
22/07/2010 10:04:00
Giáo hội cũng cần đào tạo “Hướng dẫn viên” cho những cư sĩ, Phật tử có tâm huyết, có nhiệt tình với công tác Hướng dẫn Phật tử. Nếu những Phật tử “Hướng dẫn viên” này sống trong cộng đồng dân cư sẽ thuận tiện cho việc hướng dẫn khuyên nhắc người dân đi đúng đường chính pháp, không bị sai liệt vào con đường truỵ lạc xấu xa, nhằm phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
image
Quan hệ điều chỉnh việc tu tập giữa cư sĩ với tăng sĩ
10/05/2010 09:56:00
Khi mà đã “hòa”, đã “đồng”, thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết, mọi tiêu chuẩn đều có thể được ấn định, mọi điều chỉnh đều có thể được chia sẻ, mọi tác động đều cũng có thể được chấp nhận, dù là từ hướng nào, phía nào tăng hay tục, trò hay thầy, trên hay dưới, cao hay thấp…
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 157 | đang hiển thị: 81 - 90