"Đạo sư" Duy Tuệ công kích Phật giáo: Để làm gì?
image

Bài viết này tiếp tục trích dẫn và bàn luận những vấn đề từ nội dung quyển sách ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm” của tác giả Duy Tuệ (Công ty Minh Triết và Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2011).

Loạt bài viết này của chúng tôi, trước hết, xin được hiểu như một loạt bài điểm sách, bình luận nội dung sách, với tựa đề quyển sách liên hệ đã nêu ở trên, được tiếp thị đến tôi trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, như đã miêu tả ở bài trước.
 
Với những khía cạnh nội dung mà chúng ta đã bàn luận, quyển ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm”, từ trang 108 trở đi, có một số ý lặp lại với những ý đã được nêu trong nội dung những đoạn đã trích làm dẫn chứng trong bài trước, thậm chí, có khi lặp lại 2 lần trong một trang. Có thể hiểu đó là vì tác giả muốn nhấn mạnh đến điều đã nói.
 
Vì vậy, chúng tôi vẫn trích dẫn đúng theo sách để việc tham khảo của bạn đọc được toàn vẹn.
 
Dưới đây là những đoạn được tiếp tục trích từ quyển sách nói trên, mang nội dung ghi nhận đánh giá khác thường về Phật giáo.
 
- Trang 122, đoạn trên: “Nếu Bát Chánh đạo giải quyết được sự thay đổi có tính hình tướng đó thì tại sao người ta, quý Phật tử và tăng ni học mãi vẫn không giải quyết được”.
 
- Trang 122, đoạn dưới: “Nếu nói Bát Chánh Đạo là chìa khóa giải quyết vấn đề khổ đau, thì tại sao mấy ngàn năm qua không phát huy tác dụng? Tám con đường đó là để giải quyết tình trạng của cái đầu mỗi người, chứ không phải lên thiên đàng hay về cõi Phật như kinh sách nói, nhưng tại sao không giải quyết được?”.
 
- Trang 124: “Ngày xưa người ta còn nghi ngờ, ít người hiểu nên người hiểu được gọi là chứng đắc. Ngày nay, ai cũng biết rồi thì không có chứng đắc nữa”.
 
- Trang 134: “CÓ CẦN ĐI TU NỮA KHÔNG? Nếu đã thấy rõ được như vậy, quý vị nghĩ xem có cần tu nữa không? Có cần tập trung hàng trăm hay ngàn người lại để tu không? Mà liệu tập trung vậy có đạt được kết quả gì không? Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh. Việc tập trung người lại trong một thời gian để tu chẳng mang lại hiệu quả gì hết. Đó là sự đóng kịch của những người ngu, vô minh. Tốn tiền, thời gian nhưng chắc chắn không có hiệu quả… Nhưng việc tập trung lại cho đông người trong khoảng thời gian tu học là làm việc khác, chứ không phải để thấy Phật của mình. Làm việc khác thì phải trả giá bằng tiền, sự phiền muộn, sức khỏe, thời gian. Phải bỏ nhà cửa, công ăn việc làm, thậm chí còn làm phiền người khác. Tập trung như thế chỉ để mua sự an lạc tạm thời, rồi đâu lại vào đó”. Người trích dẫn nhấn mạnh câu “Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh”, “Đó là sự đóng kịch của những người ngu, vô minh”.
 
- Trang 182: “Phần một, hàng ngày nhiều người dùng khái niệm nhân quả mang tính tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Ví dụ, khi họ bị ai đó lường gạt tình hay tiền thì nạn nhân hay đem luật nhân quả ra để an ủi mình bằng cách: “Đời trước mình gây khổ đau cho người ta bây giờ đời này mình phải trả.”. Hoặc trường hợp hiểu lầm khác là sao mình làm phước mà cứ mang họa. Đem chuyện này hỏi các nhà sư, kể cả các sư ngoại mà tín đồ Phật giáo Việt Nam tin tưởng như sự linh thiêng, các sư ấy lại nói: “Họa là do nhân xấu kiếp trước gây ra bây giờ mới trổ.Còn phước mình tạo bây giờ kiếp sau phúc mới đến”. Việc giải thích và hiểu tiêu cực như vậy đã gây ra biết bao hoang mang cho người Phật tử.”.
 
- Trang 189: “Ví dụ, tôi nói: “Đức Phật chắc gì đã ra bốn cửa thành, chắc gì thấy người ta khổ mà đi tìm đường cứu khổ, biết đâu đức Phật lúc ấy đang có vấn đề gia đình nên bỏ đi thì sao?”. Điều đó có thể làm những người quá tôn vinh đức Phật bị “sốc”.
 
- Trang 206: “Quý vị thấy, sau khi đạt được sự an lạc thì đức Phật ngồi suy tư không biết có ai hiểu những điều mình muốn truyền trao hay không? Ở đây, tôi muốn nói đến sự nguy hiểm của suy nghĩ, bởi chính nó đã dẫn đến bế tắc khiến cho ông ấy muốn từ bỏ xác thân. Tuy nhiên, sau khi nghe chư thiên nói sẽ có người hiểu được thì ông ấy bắt đầu có niềm tin, ước mơ và cố gắng đi trao truyền”.
 
Những đoạn trích cho chúng ta cái nhìn khá rõ về những điều tác giả quyển ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm” nói về Phật giáo, đặc biệt là một số hoạt động của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Thái độ của tác giả đối với đạo Phật hiện hình với những nhìn nhận tiêu cực nhất, nặng nề nhất.
 
Tại Việt Nam, một cách tư duy như thế và phát biểu cực đoan như thế về đạo Phật, có thể coi là lần đầu tiên, kể từ Alechxandre de Rhodes.
 
Nếu theo cái cách mà tác giả Duy Tuệ nhận định, qua những lượng từ và cụm từ chỉ lượng “đa số”, “không ít”, thì nói chung, Tăng Ni Phật tử Việt Nam, phần lớn đều là những kẻ “vô minh”, “hiểu sai”, thậm chí làm những việc phi pháp “cho vay nặng lãi”, “buôn bán kim cương, đô la, vàng bạc trong chùa”, “chỉ xuất gia bên ngoài chứ không xuất gia bên trong”… Riêng đối với xuất gia, thì tác giả Duy Tuệ cho rằng là việc sai lầm “hết đời này đến đời khác”, người trích dẫn nhấn mạnh.
 
Những lời nói như vậy, thiết tưởng, trước hết là sự lăng mạ đối với hàng giáo phẩm Phật giáo Việt Nam, đối với Tăng Ni Phật  tử Việt Nam.
 
Nhưng mục tiêu của sự lăng mạ không chỉ là những người theo đạo Phật ở những vị trí khác nhau nói chung, mà trên hết gồm cả Đức Phật và giáo pháp.
 
Chúng ta xem qua những đoạn nói về đức Phật và giáo pháp của Phật dẫn lại từ sách của Duy Tuệ, với cách gọi nước đôi “đức Phật/ông ấy” thì quá rõ.
 
Cái nội dung xúc phạm Phật giáo, Đức Phật, Phật pháp đó là lần đầu tiên sau hơn nửa thiên niên kỷ, tức hơn năm trăm năm. Nhưng cái cách làm như của tác giả Duy Tuệ, trước hết qua quyển sách ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm”, chưa nói đến những lời trong các bài gọi là “pháp âm”, mà sự xúc phạm Phật giáo, Đức Phật, Phật pháp, hàng giáo phẩm Phật giáo Việt Nam lên đến mức nặng nề hơn rất nhiều, có thể nói là chưa từng có ai làm như thế: Vừa làm như giảng giải, quảng bá giáo pháp Đạo Phật, vừa lại hủy báng ở mức cao nhất có thể.
 
Alechxandre de Rhodes rõ ràng đứng ở vị trí người đi cải đạo tín đồ Phật giáo, từ bên ngoài mà hủy báng Đạo Phật, nhổ tận gốc rễ văn hóa bản địa.
 
Còn ở đây, tác giả Duy Tuệ di chuyển qua lại một cách mâu thuẫn giữa 2 vị trí đối  lập nhau. Có nhiều chỗ, tưởng chừng ông nói như một người có đạo tâm thực sự, rồi bất ngờ, lại ngoặc ngược. Diễn biến như thế xảy ra như chúng ta đã thấy trong ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm”, cũng như xuyên suốt toàn bộ những gì ông ta nói và viết, quả là một kỹ thuật đặc biệt, với một cường độ đặc biệt!
 
Bà Thanh Hải, tuy cũng tự  phong chứng đắc, tự xưng Supreme Master – Vô Thượng sư, có lúc mặc y phục hóa trang thành Phật Quan Âm để chụp ảnh, quay phim, đưa lên truyền hình, nhưng vẫn chưa có lời lẽ đến mức như tác giả Duy Tuệ. Đó là chỉ giới hạn trong quyển sách mà chúng ta đang bàn luận, còn trong những chương trình audio – video của “đạo sư” Duy Tuệ, thì bà Thanh Hải tuy là “Supreme Master” vẫn không nghĩa lý gì, thấm tháp gì so với “Master” Duy Tuệ) trong việc xúc phạm Phật giáo.
 
Để vấn đề ngày càng sáng tỏ, mong bạn đọc cùng suy nghĩ, tìm hiểu xem tại sao Duy Tuệ lại công kích Phật giáo? Để làm gì? Và tại sao ông ta lại sử dụng các cách nước đôi như vậy?
Minh Thạnh

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (36 bài gửi)

Nam Nguyen 09/01/2013 02:07:29
Lại một người tội nghiệp bị bệnh hoang tưởng:

"Vung tay múa ý tràn tâm sở
Gieo nghiệp vô minh khắp vị lai
Nếu đã liễu tri lời Phật dạy
Con đường thoát khổ chẳng có hai."
dieuamquangtho 24/09/2012 16:20:18
Kính bạch các quý Thầy trong Giáo hội PGVN : Con đề nghị các quý Thầy phải kịch liệt lên án việc phỉ báng Phật pháp như cái ông Duy Tuệ nào đó. Kẻ quái thai mượn hình tướng đạo Phật để phá Đạo Phật, kẻ chẳng hiểu gì Phật giáo lại dám phỉ báng Phật pháp là sao? kể cả cái cơ quan cho ấn hành sách "TA LÀ AI..." họ có hiểu gì không? Có xem truyền hình về việc một kẻ nào đó làm phim phỉ báng đạo Hồi ở Pakistan hay không? chả nhẽ ông Duy Tuệ lại hơn cả vua Trần Nhân Tông, hơn cả chư Tổ, và hơn cả các nhà khoa học đã nghiên cứu Phạt giáo ư? Ông Duy tuệ và CQ nào cho in sách hãy đọc dòng này: Nhận xét về Phật giáo, nhà vật lý học lừng danh được trao tặng giải Nobel về Vật lý năm 1921, Albert Einstein (Anhxtanh 1879 - 1955) nói như sau: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì nó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học, vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như vượt hẳn khoa học. Phật giáo là cái cầu nối giữa tôn giáo và tư tưởng khoa học. Mà những điều đó khích động con người khám phá những khả năng tiềm ẩn ngay trong mỗi con người và môi trường xung quanh nó. Phật giáo siêu việt thời gian và mãi mãi có giá trị”.
TC 31/07/2012 21:45:19
ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG TAM BẢO
PHẬT PHÁP VÀ TĂNG NHƯ THẾ NÀO?
GS001Tôi chưa có cơ hội tiếp cận với quyển sách "TA LÀ AI?" của ông DUY TUỆ để thấy rõ ông ta đã trình bày những tư tưởng của ông ta trong một "context" như thế nào, nhưng qua sự trích dẫn có vẻ khá đầy đủ của đạo hữu MINH THANH tôi thấy có vẻ ông DUY TUỆ đã có những lời lẽ quá đáng kể như đã PHỈ BÁNG TAM BẢO (PHẬT, PHÁP, TĂNG):


1) ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG PHẬT như thế nào:

Trang 189: “Ví dụ, tôi nói: “Đức Phật chắc gì đã ra bốn cửa thành, chắc gì thấy người ta khổ mà đi tìm đường cứu khổ, biết đâu đức Phật lúc ấy đang có vấn đề gia đình nên bỏ đi thì sao?”. Điều đó có thể làm những người quá tôn vinh đức Phật bị “sốc”.

GS001 xin trả lời: Dĩ nhiên ông có quyền nghi ngờ, nhưng ông cũng nên biết rằng nếu những lý luận của ông xây dựng trên sự nghi nghờ thì thông thường dẫn đến những sai trái tai hại cho chính ông vì đó là những tư duy không xây dựng trên CHÁNH KIẾN có sự thật. Chuyện ra bốn cửa thành để diện kiến những cái khổ muôn đời của chúng sanh: SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT do chính đức PHẬT kể lại trong kinh ĐẠI BỔN thuộc TRƯỜNG BỘ KINH ông có thể vào link này để đọc: http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-truongbo/truong14.htm (hay: http://www.thuvienhoasen.org/ )

Bằng như ông cho rằng Đức PHẬT hay chư tăng đã bịa chuyện nói láo thì sự phỉ báng PHẬT và TĂNG của ông càng trầm trọng hơn khi chính PHẬT đã ra giới luật "KHÔNG ĐƯỢC NÓI LÁO" và chư tăng đến giờ này vẫn còn phải ghi nhớ giới luật đó.

Chuyện một bậc TRÍ TUỆ có thể thấy trước những sự khổ của cuộc đời để ra đi tìm con đường giải thoát trước khi sự khổ xảy ra là chuyện thường. Ngay như TRỊNH CÔNG SƠN, khi hát lên rằng "trong khi ta về lại nhớ ta đi", thì đó có phải là đã thấy sự khổ của chia ly trước khi có hạnh phúc hội ngộ không?. Chính tôi đây, ngày xưa khi mới lớn lên, khi chưa hề có thất bại nào trong cuộc đời; lúc đó mới biết yêu, thấy đời rất đẹp, yêu đời yêu người không thua gì Trịnh công Sơn, nhưng sau một lần tư duy thấy trước được rằng MỌI HẠNH PHÚC TRONG CUỘC ĐỜI ĐỀU HỨA HẸN ĐAU KHỔ, thì tôi đã hiểu được tại sao Đức Phật ra đi.

Vì nếu càng yêu đời, yêu người thì lại càng xót xa khi thấy chúng sanh không có được HẠNH PHÚC CHÂN THẬT mà chỉ có hạnh phúc hứa hẹn khổ đau. Bởi thế đức PHẬT mới ra đi để tìm HẠNH PHÚC CHÂN THẬT cho chúng sanh, để tìm con đường BẤT TỬ thoát khỏi SINH, LÃO, BỆNH, TỬ, cho chúng sanh. Khi tôi đã thấy trước được mọi hạnh phuc trên đời này, càng hạnh phúc bao nhiêu. sự hứa hẹn khổ đau càng lớn lao bấy nhiêu, thì tôi đã hiểu tại sao Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu, để ra đi. Từ đó tôi linh cảm con đường Đức Phật đã ra đi là có lý, và do vậy tôi đã đi vào đạo PHẬT để tìm hiểu về con đường "thoát khổ" mà ngài đã đi qua và đã chỉ lại cho chúng sanh. Do đó mà tôi chưa hề có cái tư tưởng hạ liệt như ông là đức PHẬT đã đau khổ vì gia đình mà đi tu.

2) ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG PHÁP như thế nào:

Trang 122, đoạn trên: “Nếu Bát Chánh đạo giải quyết được sự thay đổi có tính hình tướng đó thì tại sao người ta, quý Phật tử và tăng ni học mãi vẫn không giải quyết được”.

Trang 122, đoạn dưới: “Nếu nói Bát Chánh Đạo là chìa khóa giải quyết vấn đề khổ đau, thì tại sao mấy ngàn năm qua không phát huy tác dụng? Tám con đường đó là để giải quyết tình trạng của cái đầu mỗi người, chứ không phải lên thiên đàng hay về cõi Phật như kinh sách nói, nhưng tại sao không giải quyết được?

GS001 xin trả lời: Trong kinh Mahà Parinibbàna (Đại Niết Bàn), để trả lời một câu hỏi của Đạo Sĩ Subhadda, Đức PHẬT đã đề cao BÁT CHÁNH ĐẠO như sau:

"Trong bất luận giáo đoàn nào, nếu không có Bát Chánh Đạo thì cũng không có hạng nhất đẳng sa-môn (Tu Đà Huờn), cũng không có nhị đẳng sa-môn (Tư Đà Hàm), tam đẳng sa-môn (A-Na-Hàm), hay tứ đẳng sa-môn (A-La-Hán). Trong giáo đoàn nào có Bát Chánh Đạo, nầy Subhadda, thì cũng có hạng nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng và tứ đẳng sa-môn. Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất."

Nói như vậy có nghĩa là nếu không có BÁT CHÁNH ĐẠO thì không có sự chứng đắc một THÁNH QUẢ nào hết. Tại sao ông DUY TUỆ có thể phát ngôn rằng BÁT CHÁNH ĐẠO không phát huy tác dụng? Có lẻ ông DUY TUỆ chưa hiểu đầy đủ tất cả 8 chi trong BÁT CHÁNH ĐẠO có ý nghĩa như thế nào chăng?

CHÁNH KIẾN là gì? -- Đó là sự "THẤY ĐÚNG VỚI SỰ THẬT". THẤY ĐÚNG VỚI SỰ THẬT mà không có tác dụng ư? Chính nhờ có CHÁNH KIẾN (thấy đúng với sự thật) mà các khoa học gia, như GALILEO, DARWIN, EINSTEIN, STEPHEN HAWKING đã đem đến cho cuộc đời rất nhiều sự lợi ích và đã giải thoát cho vô số người ra khỏi đức tin về một GOD TÀO LAO. Như vậy CHÁNH KIẾN có tác dụng hay không hở ông DUY TUỆ?

CHÁNH TƯ DUY là gì? -- Đó là những suy nghĩ lý luận đặt nền tảng trên các CHÁNH KIẾN. Tức là những suy luận xây dựng trên các data đúng với sự thật. Đó cũng là cách tư duy lý luận của các khoa học gia. Người tu theo PHẬT cũng phải tư duy với một cách như vậy, đôi khi còn chính xác hơn, vì sự thấy của khoa học, lắm lúc vẫn còn trật, chưa phải là chân lý. Trong khi sự thấy các "pháp hữu vi" của thế gian với 3 sự thật VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ của những người theo PHẬT luôn luôn đúng với SỰ THẬT.

Nghe qua nhiều bài giảng của ông, tôi chưa nghe ông nhấn mạnh nhiều đến các sự thật VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ, cho nên tôi biết ông chưa hoàn toàn có CHÁNH KIẾN và CHÁNH TƯ DUY. Do đó sự hiểu biết của ông còn bấp bênh lắm. Ông tưởng sự thấy của ông có sự thật, nhưng sự thấy của ông do còn "có điều kiện" mới thấy như vậy, cho nên vẫn chưa "thật" đâu ông DUY TUỆ ạ.

CHÁNH NIỆM là gì? -- Đó là sự luôn luôn theo dỏi quán sát tìm hiểu con người của mình. Điều này thì tôi thấy ông khá đúng hơn nhiều người khác, khi ông tuyên bố rằng "THIỀN là phải LUÔN LUÔN BIẾT". Tình thần "BIẾT" như ông nói, PHẬT đã dạy qua hai chữ "TUỆ TRI" ở trong kinh TỨ NIỆM XỨ. Tuy nhiên sự hiểu biết về chính mình của ông chỉ mới như thấy một hạt cát trong sa mạc. Thiền của ông mới chỉ hiểu mình qua HƠI THỞ, một phần rất nhỏ của THÂN, trong khi thiền TỨ NIỆM XỨ của PHẬT là để hiểu biết tất cả con người của mình qua mọi khía cạnh, qua tất cả: THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP hoặc qua tất cả ngủ uẩn: SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH THỨC.

Chính vì ông chưa thấy đầy đủ cái ta của ông trong mọi góc độ, nên ông chưa thấy rõ cái bản chất THAM ÁI của ông, ông chưa thấy rõ bản chất VÔ MINH CHẤP NGÃ của ông, do đó ông mới bị chúng đánh lừa sau khi ông mới đạt được chút HỈ LẠC, điều sơ đẳng nhất của thiền định. Ông tưởng là ông đã chứng đắc chân lý hơn thiên hạ, nhưng thật sự cái thấy của ông vẫn còn do nhiều điều kiện tạo nên mà ông vẫn chưa tự chủ được mọi điều kiện đó. Tôi dám chắc ông chưa có khả năng nhập định được vào trạng thái an lạc bất cứ lúc nào ông muốn. Đúng như vậy không hở ông DUY TUỆ? Yes! or No!?

Tôi đã nghe qua một hai audio thuyết giảng của ông, và đã nghe ông tuyên bố rằng: Ông đã giác ngộ được "CHÂN TÂM BẤT ĐỘNG" sau khi "GIÒNG SUY NGHĨ NGỪNG CHẢY". Ông cũng tuyên bố rằng ông đi vào trạng thái tuyệt với đó nhờ được "BÊN TRÊN GIA TRÌ". Vậy tôi hỏi ông 3 câu hỏi này:

* Nếu bên trên không gia trì cho ông, thì ông có thể tự mình đi vào lại được trạng thái tuyệt vời đó bất cứ lúc nào ông muốn không? Không lẻ sự chứng ngộ của ông giống như sung rụng chờ có gió đi qua?

* Ông đã trải nghiệm CHÂN TÂM được bao lâu mà kết luận CHÂN TÂM của ông nó thường hằng bất động? Giả như bây giờ có kẻ thù "BỊT MŨI" không cho ông thở (ông có thể tự làm thử như vậy) thì ông có thể vẫn vào được an lạc của CHÂN TÂM hay không? Cứ thành thật trình bày đi! tôi sẽ cho biết cái CHÂN TÂM của ông là THẬT hay GIẢ. Ông có khả năng ngồi yên được trong lửa cháy đang thiêu đốt thân hình, mũi mắt của mình, như ngài QUẢNG ĐỨC hay không?

* Ông bảo rằng khi giòng suy nghĩ ngừng chảy thì có thể thấy được CHÂN TÂM của mình, thế sao những bác nông phu đêm nằm ngủ say như chết, giòng suy nghĩ đã ngừng chảy rồi, mà sao họ không tuyên bố đã thấy được CHÂN TÂM nhỉ?

Qua những gì mà ông đã trình bày, không hề nghe ông nói gì đến sự giác ngộ VÔ NGÃ, mà chỉ nghe ông ÔM THỦ cái CHÂN TÂM, thì tôi biết ông chưa thực sự có GIÁC NGỘ. Ông thực sự chưa thực hành đúng CHÁNH ĐỊNH của PHẬT, chưa có đúng CHÁNH TINH TẤN của PHẬT. Vì nếu có đúng ĐỊNH và TINH TẤN của PHẬT thì những cách đó phải dẫn ông đến sự giác ngộ VÔ NGÃ để ra khỏi ÁI, THỦ, HỮU để đích thực có TỊCH TỊNH NIẾT BÀN.

Tôi thách ông có thể chấm dứt được mọi sự khổ với cái CHÂN TÂM của ông? Chính ông cũng chưa hiểu đầy đủ được BÁT CHÁNH ĐẠO của PHẬT do đó mà ông vẫn chưa đạt đến đích thực sự GIÁC NGỘ để có khả năng chấm dứt mọi sự khổ đau. Dễ gì thấu triệt được BÁT CHÁNH ĐẠO của PHẬT hả ông, khi mà thế gian vẫn còn ở trong THAM ÁI và NGÃ CHẤP. Đó cũng là câu trả lời cho ông biết: tại sao BÁT CHÁNH ĐẠO đã có lâu rồi mà vẫn có ít người chứng ngộ.

3) ÔNG DUY TUỆ PHỈ BÁNG TĂNG như thế nào:

Trang 134: “CÓ CẦN ĐI TU NỮA KHÔNG? Nếu đã thấy rõ được như vậy, quý vị nghĩ xem có cần tu nữa không? Có cần tập trung hàng trăm hày ngàn ngàn lại để tu không? Mà liệu tập trung vậy có đạt được kết quả gì không? Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh. Tốn tiền, thời gian nhưng chắc chắn không có hiệu quả… Nhưng việc tập trung lại cho đông người trong khoảng thời gian tu học là làm việc khác, chứ không phải để thấy Phật của mình. Làm việc khác thì phải trả giá bằng tiền, sự phiền muộn, sức khỏe, thời gian. Phải bỏ nhà cửa, công ăn việc làm, thậm chí còn làm phiền người khác. Tập trung như thế chỉ để mua sự an lạc tạm thời, rồi đâu lại vào đó”. Người trích dẫn nhấn mạnh câu “Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh”.

GS001 xin trả lời: Phần này thì có lẻ tôi không cần mất nhiều thì giờ để trả lời ông. Thật là ngu si khi có một người ở nhà, mới tự mình học qua vài quyển sách, thấy mình biết nhiều hơn số đông các học sinh đang đến trường, rồi tuyên bố rằng: Mọi trường học lập nên đều chỉ vô ích và tốn kém. Cách tư duy của ông khi chê bai hệ thống chùa chiền lập lên để dạy đạo cho các chư tăng, đại khái cũng ngu si kiểu như vậy đó ông ạ.

Rất mong được nghe sự phản biện hồi âm của ông.


Thân ái.

GS001.
Đỗ Thuận 23/05/2012 17:42:22
thật hú vía. Tôi vào Mua chung thấy sách giảm giá, tựa đề lại rất hay. Rồi đọc những comments của một số người có trình độ ca ngợi sách, tôi đã định mua. Nhưng đọc kỹ hơn phần giới thiệu sách tôi bắt đầu thấy nghi ngờ những ý như "hành động tự do khỏi luật nhân quả", rồi con đường dẫn đến giải thoát, thậm chí còn có thể tự quyết định tái sinh hay không, rồi người ta còn nói tới "gia đình Minh Triết" và "môn học Duy Tuệ"!. Cẩn thận tôi tra mạng thì may quá đọc được bài này... Tôi thấy đúng là Hội Phật giáo VN cần có bộ phận tìm hiểu kỹ và chỉ rõ những gì là ma giáo trong các cuốn sách của Duy Tuệ để giúp cho rất nhiều Phật tử không bị lạc lối, bởi vì không phải ai cũng có thể tu đạt như "tảng đá" hay núi đá ngay được, kể cả khi đã gặp Chánh pháp. Huống hồ những người chưa có phúc, duyên, chẳng may đọc phải những cuốn sách độc hại này (số đầu sách và số lượng sách phát hành không hề nhỏ) thì tai họa khôn lường, những người không đủ kiến thức và bản lĩnh sẽ rất dễ trở thành hoang tưởng...và chưa biết chừng, Duy Tuệ sẽ như một Osho Việt Nam thì thật tai họa cho bao gia đình.
Minh Trung 11/04/2012 16:30:16
Theo những gì trích trong một số bài viết trên trang này, tôi thấy ông Duy Tuệ nói có chỗ đúng có chỗ sai. Theo tôi thì sở dĩ có hiện tượng Duy Tuệ là vì có những căn bệnh TU SĨ LẠC ĐƯỜNG.. Âu cũng là chuyện thường..Cái gì có sinh tức phải có diệt thôi.

Nhiệm vụ của người tu hành Chánh Pháp là lo tu và hành. Để đến được chỗ mDDwcds Thế Tôn đã nói:

"Gió nào lay núi đá cao
Những người Trí lớn khác nào đá kia
Tiếng đời trân tục khen chê
Tán dương, phỉ báng dề gì động Tâm"
Tuệ Hùng 08/02/2012 14:36:52
Bà xã mình mua cho mình 5-6 cuốn sách của thầy Duy Tuệ. Đọc lướt qua 1 cuốn thì mình thấy cũng có vài ý tưởng của pháp, nhưng nhìn tổng quan thì đằng sau những lời giảng ấy là một cái bản ngã to gấp nhiều lần hình tướng của thầy in trên trang bìa. Mình không dám cho ai mấy cuốn sách ấy và đã đốt hết.
Chỉ lo cho các đệ tử của thầy Duy Tuệ, cứ ngỡ là đang tu tập trí huệ, nhưng thật ra là đang đi vào đường ma vì cái tâm ngã mạn và phỉ báng.
Thị Ngã 25/01/2012 22:40:23
Tôi chưa đọc hết cuốn sách của ông ta mà muốn bị tâm thần.Trên thế gian có hàng khối người bệnh hoang tưởng...Nếu ai đọc hết tác phẩm của ông ta mà không bị hoang mang hay hoang dại mới lạ!
Trí Dũng (Minh Dũng) 21/01/2012 21:07:45
Thật cám ơn tác giả Minh Thạnh đã phát hiện và thông báo cho tôi cũng như các Phật Tử khác. Hành động của tác giả thật công đức vô lượng đã cảnh tỉnh mọi người khỏi đọa ác đạo
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyện cho tác giả đồi dào sức khỏe để đóng góp nhiều hơn cho Phật Giáo Việt Nam
Thay loi muon noi 15/01/2012 15:05:12
Thương cho những người đang hô hào ca tụng tư tưởng của ông Duy Tuệ, tôn vinh cái trí tuệ tối thượng của thầy họ, của họ, tự cho là mình hơn mọi người, mọi tư tưởng vĩ đại đã có trên đời này. Cứ cái đà này thì cái sự tự tôn thái quá của ông Duy Tuệ và những học trò của ông ta sẽ ngày càng lan rộng trên đất nước Việt Nam. Không những vậy, ông Duy Tuệ còn khuyến khích người ta chỉ biết đến ông ta và học ông ta mà thôi, vì ông ta nói rằng chỉ có con đường của ông ta là chính pháp, là sự thật, còn mọi con đường tu tập khác đều là tà đạo, là dối trá. Cũng đáng lo lắng.
Thay lời muốn nói 15/01/2012 13:58:42
Thật đồng ý với ông văn phụng về cái ý "NGƯỜI CAO QUÝ KHÔNG PHẢI LÀ CHÊ BAI NGƯỜI KHÁC ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC THẤY MÌNH CAO QUÝ MÀ NGƯỜI CAO QUÝ XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÌ TÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG CHO MÌNH HƠN BẤT CỨ AI."

Thấy ông Duy Tuệ chê bai mọi tôn giáo, mọi tư tưởng, chỉ đề cao cái trí của mình, đề cao con đường của mình, mà tôi cảm thấy quá lo lắng cho những người đang theo học ông ta và đi theo con đường của ông ta. Không biết những người theo học ông Duy Tuệ có bị lây luôn cái tư tưởng ông ta truyền dạy, và cảm thấy rằng chỉ có người học với ông ta mới là thông minh xuất chúng, tài trí hơn người, có đạo đức hơn người, chẳng ai bằng mình. Lại thêm một tôn giáo cực đoạn và quá khích nữa chăng?
n.văn phụng 14/01/2012 13:28:07
Thật sự khi bất cứ chúng sanh nào có ý nghĩ phỉ bán phật pháp thì xem như họ đã mất đi cái công đức họ đã tạo ra và Ông Duy Tuệ là một mình chứng cho điều đó, Ông đã bị phật tử "hiểu biết phật pháp" xem thường trí tuệ và nhân cách của ông có đáng là minh sư để dần đường chúng sanh nửa hay không (bằng chứng là những lời nhận xét về ông vừa qua trên các báo phật pháp)??? trong thời gian, qua nên xét cho cùng ông Duy tuệ cũng là một chúng sanh đáng thương hơn là đáng ghét, giá như Ông Duy Tuệ không chứng minh cho cái hiểu biết được gọi là hơn tất cả mọi người mà nói sai ý phật thì cái công đức của ông thật to lớn vì ông cũng có công để viết sách dạy bảo đạo đức nhưng chỉ vì bản ngã lòng tham về trí tuệ và danh vọng (vì cho mình thông tỏ mọi chuyện qua ngàn năm và Ý muốn nói mình hơn các thánh nhân về trước) nên đã mất đi cái cao thượng của một vị gọi là thầy,Ông Duy Tuệ nên nhớ càng tham là càng mất và hãy hiểu vì sao Công đức của đức phật vô lượng vô biên vì Đức Phật làm bất cứ điều gì thì không bao giờ nghỉ đến lợi ích cho mình mà luôn vì thương chúng sinh mà làm. NGƯỜI CAO QUÝ KHÔNG PHẢI LÀ CHÊ BAI NGƯỜI KHÁC ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC THẤY MÌNH CAO QUÝ MÀ NGƯỜI CAO QUÝ XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÌ TÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG CHO MÌNH HƠN BẤT CỨ AI.
Thay loi muon noi 14/01/2012 07:39:09
Những người nào đang theo ông Duy Tuệ hãy tỉnh táo trở lại đi.
Vĩnh Hoàng 13/01/2012 15:09:28
Trong truyện Tây Du Ký, mỗi khi pháp sư Huyền Trang gặp nạn ma quỷ thì Tôn Ngộ Không đi tìm Phật. Phật chỉ rõ cội nguồn của loài quỷ đó... Ông Duy Tuệ này ngày trước là sáng lập và chủ tịch Hôi Nghiên Cứu Phật giáo Ứng Dụng được chính phủ cho phép và thành lập do UNESCO đỡ đầu. Ông có liên hệ với ông Ngô Văn Quán, trong BCH hội này.
TUONG PHUONG 12/01/2012 10:49:07
mô Phật. Tội phỉ báng Phật pháp là tội đọa Địa Ngục A Tỳ. Thật đáng tiếc thay cho một vị đạo sư không tin về luật nhân quả.
Nhưng dù vị đạo sư này có nói trái với đạo lý làm người thì Đạo Phật vẫn mãi mãi tồn tại theo thời gian.vì Đạo Phật là chân lý sống của con người.
T,T 12/01/2012 09:43:05
Ông Duy Tuệ và những cuốn sách của ông ta chỉ là những cây cỏ dại trong rừng cây kinh sách chánh truyền, nó sẽ tự hoại theo thời gian. Những ai từng đọc sách này sẽ sớm nhận ra những tư tưởng hư dối và sẽ nhận diện được chính pháp, sẽ củng cố được tâm bồ đề. Đề cập đến ông ta nhiều quá, biết đâu lại chính là ý nguyện của ông muốn được nổi tiếng. Có điều chúng ta phải xem xét là nguồn tài chính ở đâu giúp ông ta xuất bản những cuốn sách này và chi phí cho những "cổ động viên" của ông đi tuyên truyền, giới thiệu "tà pháp" của ông, có thể từ một tôn giáo "bạn" chăng vì sau khi phủ bác các giáo lý nền tảng của đạo Phật, nền tảng bị sụp đổ thì dẫn đến tiêu vong, đó là theo suy luận nhưng tinh túy của tư tưởng Phật giáo là thứ kim cương bất hoại, tuy nhiên nó cũng chịu qui luật vô thường, thịnh suy nếu chúng ta mất cảnh giác, dù là trong một giai đoạn nào đó.
11/01/2012 20:43:00
Ông này xuất hiện khá lâu rồi, nhưng đến nay chúng ta mới lên tiếng. Trong thời gian im lặng lâu dài của chúng ta, đã tạo cơ hội cho ông này rất nhiều.
Ở Thuvienhoasen, tôi thấy có một người luôn viết comment ký tên là Tâm Như Lạc. Vị này ca ngợi và tiếp thị cho ông Tuệ cũng đã rất lâu. Tôi biết website của ông Duy tuệ qua tiếp thị của ông Tâm như lạc đã lâu, vào đọc thấy có vấn đề, nhưng vì tài mọn không biết phải nói sao nên đành im lặng.
minh ngọc 11/01/2012 17:29:44
"…Để vấn đề ngày càng sáng tỏ, mong bạn đọc cùng suy nghĩ, tìm hiểu xem tại sao Duy Tuệ lại công kích Phật giáo? Để làm gì? Và tại sao ông ta lại sử dụng các cách nước đôi như vậy?..."
---> Ông này chỉ mượn đạo tạo đời, mượn Phật giáo làm phông nền để đánh bóng cái tôi, tên tuổi của ông; mượn Phật giáo để có những Phật tử sơ cơ ủng hộ, tiếp thị, quảng bá giúp. Đến khi đạt được mục đích rồi thì cần gì đến Phật giáo nữa mà không ngần ngại "bỏ vỏ", đạp đổ Phật giáo. Không chỉ có ông Duy Tuệ mà "đạo sư", "vô thượng sư", "minh sư" nào cũng đều theo công thức chung ấy cả.
Còn tại sao Duy Tuệ lại công kích Phật giáo thì hãy xem những từ ngữ, bài viết, tín lý, quan điểm của ông Duy Tuệ có phảng phất nét đặc trưng của Kitô giáo trong đó không? Tác giả Minh Thạnh và mọi người cùng đọc kỹ, nhận xét.
Trần Phước Minh 11/01/2012 16:24:49
Tôi không phải là người của Phật Giáo nhưng những lời lẽ trên của "Đạo sư" Duy Tuệ thì thật là bất bình và còn dám nhục mạ Đức Phật và tín đồ Phật tử thì là quá mức rồi! Có lẽ ông ta chưa hiểu Phật pháp là gì? Mục đích thực sự con người (sinh vật) tồn tại trên thế gian là gì? Tâm và thân xác...?
Cái xã hội vật chất nầy đã làm hư những kẻ u mê, tham ái... nhưng lại là hư một người được xưng là "Đạo sư" thì hơi bị... lạ!
Thật là khổ ải vô biên!
Trần Phước Minh
Hoài Thương 11/01/2012 12:43:34
Các bạn mà đọc cuốn "Thông minh sâu thẳm" và cuốn "Người Việt Nam hồn Việt Nam" mới thấy cái ông Duy tuệ này công kích phật giáo chúng ta thế nào. Tôi đọc xong 2 cuốn này mà choáng.
T.P. 11/01/2012 12:22:47
- Đạo hữu huynhvanhoang nói đúng, tất cả những gì ông “VÔ THƯỢNG SƯ" này VIẾT trong sách vẫn nằm trong khuôn khổ quản lý của LUẬT PHÁP. Còn HÀNH ĐỘNG thì đã vươn ra QUỐC TẾ, nằm ngoài TẦM KIỂM SOÁT của Việt Nam chúng ta rồi (vui lòng xem kỹ những trang thông tin điện tử liên quan đến ông ấy, ví dụ: http://www.duytue.org).
- Cái khó cho CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG là ko thể nhận định được ông Duy Tuệ này thuộc giáo phái/hiệp hội nào... Vì căn bản hình tướng của ông ta, như đã nói, không khác gì hình hài nhà Phật.
- Mong CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG sớm vào cuộc ĐIỀU TRA LÀM RÕ VỀ MỤC ĐÍCH CỦA CON NGƯỜI NÀY, nếu ko, có thể xuất hiện một "tôn giáo" mới (chưa biết là chính hay tà đạo!!!) ở Việt Nam, gây KHÓ KHĂN cho chúng ta.
1 2 next tổng cộng: 36 | đang hiển thị: 1 - 20
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Minh Thạnh Được đào tạo các ngành sư phạm, thư viện, ngữ văn, lý luận phê bình sân khấu điện ảnh, quay phim và biên tập truyền hình. Cư ngụ tại TP.HCM