An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo.

Trong 3 tháng ấy tăng chúng, ni chúng tập hợp tại một ngôi chùa chỉ định để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ.

Chư tôn Thiền đức tăng, ni kham nhẫn với những khó khăn trong cuộc sống để duy trì lối sống nghiêm tịnh nơi chốn thiền môn.

Chư tăng, ni giữ gìn tịnh giới với truyền thống An cư kiết hạ tốt đẹp nhắc nhở người hộ trì Tam bảo về trách nhiệm ngoại duyên hỗ trợ cho Phật pháp của mình.

Ngày 11/6/2019, Ban trị sự GHPGVN Thành phố Sa Đéc và các tự viện trong địa bàn, do Đại Đức Thích Chơn Trí, Trưởng BTS làm trưởng đoàn, đã đến 05 điểm trường hạ trong tỉnh cúng dường trợ duyên cho Chư tôn đức Tăng Ni yên tâm tu tập trong suốt 03 tháng an cư.

Thích Huệ Nghiêm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here