Trang chủ Blog chùa Hải Phòng: Chùa Đỏ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành...

Hải Phòng: Chùa Đỏ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

150
0

Như chúng ta đã biết, vào ngày rằm tháng Tư âm lịch ( trước Tây lịch 624 năm), hoàng hậu Ma Da đã hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa ( Sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) tại vườn Lâm Tỳ Ni, các thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 15km. Ngày đản sinh Thái tử, cảnh vật đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây cỏ đều đơm hoa trổ trái; sông, ngòi, mương, giếng nước đều trong đầy; trên hư không chim chóc và hào quang chiếu sáng cả mười phương. Khi trưởng thành, thái tử Tất Đạt Đa đã nhận ra được bốn tướng khổ ở đời sau khi đi dạo quanh 4 cửa thành và thái tử đã quyết định xuất gia tìm cầu học đạo. Sau 5 năm tìm cầu học các đạo, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày nhập thiền định dưới cội cây Bồ Đề, chiến đấu với giặc phiền não  nội tâm như: tham, sân, si, mạn, nghi…và chiến đấu với giặc Thiên Ma do Ma Vương Ba Tuần chỉ huy.

Sau khi thắng cả giặc nội tâm lẫn giặc ngoại cảnh, tâm trí được khai thông. Trong đêm thứ 49, vào canh hai, Ngài chứng được quả “ Túc Mệnh Minh”, thấy rõ được tất cả các quá khứ của mình trong tam giới. Ðến nửa đêm, Ngài chứng được quả “Thiên Nhãn Minh”, thấy được tất cả bản thể của vũ trụ. Ðến canh tư, Ngài chứng được “ Lậu Tận Minh”, thấy rõ được bản chất đau khổ của sinh tử luân hồi, nguyên nhân của đau khổ, bản chất của Niết bàn và con đường đưa đến Niết bàn. Và cũng chính từ lúc này, Ngài đã chứng được Ðạo vô thượng, thành bậc “Chính Ðẳng Chính Giác”, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ngày thành đạo của Ngài tính theo âm lịch là ngày mồng 8 tháng 12 đúng vào lúc sao mai vừa mọc. Lúc đó Ngài được 30 tuổi. 

Trước khi chính thức bước vào buổi lễ, các Phật tử đạo tràng chùa Đỏ bằng tất cả tấm lòng thành kính lần lượt dâng những bát cháo trắng tinh khiết cúng dàng lên Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  nhân kỷ niệm ngày Ngài thành đạo. Đây cũng là hành động để các Phật tử có cơ hội để bày tỏ lòng tri ân đối của mình đối với mười phương Chư Phật.

Đúng 14 giờ 30 phút, toàn thể đạo tràng đã cung thỉnh Đại đức Thích Trường Xuân – Trụ trì chùa Đỏ ( Linh Độ Tự), quang lâm chính điện để ban bố cho các Phật tử một thời pháp nói về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi đản sinh cho tới khi Ngài nhập niết bàn. Trong đó, sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo có thể nói là một sự kiện quan trọng nhất trong suốt cuộc đời hoằng pháp, độ sinh của Ngài. Sự kiện Phật thành đạo không chỉ là một cuộc chinh phục vĩ đại, một sự chiến thắng vẻ vang đối với bản thân Ngài mà còn là một sự khai sáng tuyệt vời cho hết thảy nhân loại và chúng sinh. Sự kiện này cũng là mốc son đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với sự ra đời của đạo Phật, là thời điểm mà chính thức xuất hiện một vị giáo chủ cõi Ta Bà để dẫn dắt chúng sinh hướng về nẻo giác. Việc tổ chức kỷ niệm ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo không chỉ tổ chức trong một ngày, một giờ là đủ mà chúng ta cần phải chuyển hiện, khơi nguồn sáng đó vào đời sống, vào thời đại, từng giây, từng phút, từng sát na, từng hơi thở củai mình để từ đó cố gắng tu tập, noi theo tấm gương của Ngài trên bước đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

Sau thời pháp gần 2 giờ đồng hồ của đại đức trụ trì, phần nào giúp các Phật tử hiểu được về lịch sử, cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như ý nghĩa của sự kiện Đức Phật thành đạo và trước khi kết thúc buổi lễ, chư tăng trong chốn trụ xứ đã cùng hàng trăm Phật tử  có mặt trong đạo tràng tổ chức tụng Kinh Di Giáo nhằm tri ân công đức vô lượng của Ngài.

Phattuvietnam.net xin chia sẻ hình ảnh ghi nhận được:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here