Trang chủ Quốc tế Hồng Kông: Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Tinh

Hồng Kông: Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Tinh

462
0

Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Tinh (1926-2016) là một vị cao Tăng đương đại Phật giáo Trung Quốc, là một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng của Phật giáo Hồng Kông , được giới Phật giáo trong nước cũng như nước ngoài biết đến.

Theo báo giới Hồng Kông, Trưởng lão Thích Vĩnh Tinh xã báo an tường thọ thế 91 tuổi, 73 hạ lạp.

Ngài sinh tại Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Năm 12 tuổi, cầu pháp xuất gia với Hòa thượng Thường Tu, và được đặt pháp danh là Diễn Lâm, tự Vĩnh Tinh.

Năm 16 tuổi, thọ cụ túc giới tại chùa Bát Nhã, Trường Xuân, Trung Quốc.

Năm 19 tuổi, xuôi về phương nam, Ngài đến chùa Hoa Nam, phái Tào Khê, Thiều Quang, Quảng Đông, gần gũi tu học với Hòa Thượng Hư Vân.

Năm 20 tuổi, đến Phật Học viện chùa Thậm  Sơn, Thanh Đảo tham học tam tạng kinh điển.

Song vì chiến tranh loạn lạc, Phật Học viện này buộc phải giải tán, Ngài tiếp tục đến Hương Cảng cầu học.

Năm 1948, tiếp tục theo học tại Phật Học Viện Hoa Nam, Ngài gần gũi học tập tam tạng kinh điển, kết pháp duyên thù thắng với các vị cao Tăng thời cận hiện đại như: Đàm Hư, Định Tây, Lạc Quả…

 

Năm 1951, theo lời dạy Đại sư Định Tây, Ngài đã thành lập Tịnh xá Đông Lâm ở  núi Phù Dung, Thuyên Loan. Tự thân khai hoang tạo dựng trong suốt 18 năm, cuối cùng đạo tràng Tinh tông trang nghiêm ra đời và hoạt động cho đến ngày nay.

Đầu năm 1964, Ngài tổ chức thành lập Bồ Đề Học Hội, đồng thời đăng ký tổ chức từ thiện phi chính phủ.

Năm 1966, Ngài gia nhập Hiệp hội Phật giáo Hồng Kông, liên tiếp giữ nhiều vai trò quan trọng trong Hội đồng Quản trị như : Giám đốc, Giám đốc điều hành, Phó Hội Trưởng ..v..v..

Năm 1970, Ngài tiếp tục sáng lập chùa Tây Phương dưới chân núi Đại Mao, thôn Lảo Vi, Thuyên Loan, với chủ trương vận dụng tâm nguyện Từ-Bi-Hỷ-Xã để hoàng dương chánh pháp, phổ độ chúng sinh.

Trong suốt thời gian là thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Phật giáo Hồng Kông, Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Tinh đã đề ra kế hoạch, tham gia các dư án từ thiện xã hội như: Xây dựng bệnh viện Phật giáo; sáng lập trường học Phật giáo;  Vận động thành công ngày Lễ Phật đản trở thành ngày nghỉ lễ của toàn dân; Thỉnh Xá lợi Phật tôn trí tại quê nhà Hồng Kông… Sự cống hiến của Ngài đối với Phật giáo, xã hội vô cùng to lớn, không thể nghĩ bàn.

 

Theo đó, ngày 26/9/2011, Ngài được Đại học Maha Chulalongkorn, Thái Lan trao tặng bằng tiến sĩ danh dự.

Có thế nói, Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Tinh  là một vị xuất gia có giới hạnh tinh nghiêm, tài đức vẹn toàn, được giới Tăng Ni Phật tử Hồng Kông tôn kính.

Năm 2012, Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã trao tặng Huân chương Ngân Tử Kinh đến Hòa thượng, nhằm tôn vinh công hạnh và những đóng góp to lớn của Ngài trong công tác hoàng dương Phật Pháp, phụng sự chúng sinh.

Hòa thượng đã có hơn 70 năm du hành khắp nơi trên thế giới, độ hóa hàng vạn chúng đệ tử, được giới Phật giáo, tông môn kính ngưỡng.

Cách đây 4 năm, Hòa thượng đã xã báo an tường vào lúc 8 giờ 7 phút sáng ngày 6/5/2016, thọ mệnh 91 tuổi, 73 hạ lạp.


TRẨN BẢO HUY PHONG tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here