Trang chủ Bài nổi bật HT.Thích Lệ Trang: Tu học – Bình yên là hạnh phúc

HT.Thích Lệ Trang: Tu học – Bình yên là hạnh phúc

758
0

PTVN – Sáng 18/07, HT.Thích Lệ Trang – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Định Thành đã có buổi chia sẻ chuyên đề về đời sống tu tập nơi chốn thiền môn trong mùa An cư PL.2564 tại Trường hạ Tổ đình Từ Nghiêm (Bà Hạt, Q.10).

Toàn cảnh buổi chia sẻ chuyên đề

Tham dự buổi chia sẻ chuyên đề này có sự quang lâm của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Trường hạ Tổ đình Từ Nghiêm (Q.10), Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân – Trưởng Phan ban Ni giới PG TP.HCM, Thiền chủ Trường hạ Tổ đình Từ Nghiêm cùng Chư tôn đức Ni Ban chức sự, Ni chúng an cư nội thiền, ngoại thiền đồng tham dự.

Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện phát biểu

Chư Ni chú tâm nghe giảng và ghi chép lại bài học

 

Trong bài giảng sáng nay, HT.Thích Lệ Trang nhấn mạnh: “Chúng ta cứ ngỡ Phật pháp là cái gì đó rất cao siêu, huyền bí, cất công tìm cầu…nhưng Phật pháp rất đơn giản, đó là việc tu tập các pháp làm sao giúp cho chúng ta lìa khổ được vui. Chúng ta cần phải xác định rõ ràng, việc chính của người xuất gia là tu tập Phật pháp, chứ không phải là làm “cán bộ Phật giáo” theo hành chánh thế tục bên ngoài. Vì vậy, việc tu tập được xem là quan trọng hàng đầu, mục đích là làm sao tịnh hóa ba nghiệp, ba nghiệp thanh tịnh thì mới học pháp, và học pháp làm cho Phật giáo hưng thạnh. Người có pháp (kiến thức Phật pháp và sự thực hành chuyển hóa) thì mới có thể hoằng pháp, chứ trong ông thầy không có pháp làm sao hoằng pháp. Dù ăn nói lưu loát đến đâu nhưng không có thực hành pháp, không tu tập chuyển hóa, thì việc giảng giải Phật pháp đều là trống rỗng. Điều này, nên thấy một vị học giả bên ngoài họ cũng có thể ăn nói lưu loát như vậy được.

Hơn nữa, có tu tập mới có bình yên, bình yên là bóng dáng của hạnh phúc. Bình yên là lực hấp dẫn tín đồ đến quy y, đến tu học. Nếu người tu không có bình yên, thì dù có chùa to tượng Phật lớn, dù có ra ngoài lôi kéo Phật tử vào chùa để học tu, họ cũng không vào. Đây là phương pháp hoằng pháp nói theo người xưa: “Hoằng pháp sát cạnh quần chúng”.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng dẫn thêm lời dạy chư Tổ về ý nghĩa An cư : “Khoảng năm 1643, Thiền sư Minh Giác – Kỳ Phương theo Thiền sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch đến Việt Nam để truyền pháp. Ngài nói, An cư là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, có sự có lý. Nói về sự trong 3 tháng 9 tuần, người xuất gia ở trong cương giới, không được ra ngoài. Nói về Lý, An cư theo Tiểu thừa, Hành giả an trú trong Tứ niệm xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp. An cư theo đại thừa: Lấy cảnh giới Viên giác làm cảnh giới tự tâm, luôn chánh niệm, tịnh niệm tương kế, không để thất niệm mê lầm xuất hiện, cảnh giới như vậy thì dù ở đâu chúng ta vẫn trong cương giới, không phá hạ.”

Ni trưởng cung thỉnh HT.Thích Lệ Trang mỗi tuần quang lâm đến Tổ đình để hướng dẫn chư Ni học pháp

Kết thúc buổi nói chuyện Hòa thượng sách tấn đại chúng bằng lời dạy của Hòa thượng Minh Giác :

Giải trược giải phiền giải tận trần lao quy Giác ngạn;
Thoát danh thoát lợi thoát ly vọng tưởng chứng Niết bàn”.

Có nghĩa là :

“Thoát khỏi ô trược phiền não bụi trần về bờ giác;
Thoát danh thoát lợi lìa xa vọng tưởng chứng Niết-bàn’

Hòa thượng khẳng định, với tâm giải thoát như vậy, dù có ra khỏi cương giới, chúng ta vẫn không làm vỡ hạ. Việc học hạ, hoằng pháp giáo dục cũng phải theo năng lượng này vậy.

Chương trình chia sẻ chuyên đề của HT.Thích Lệ Trang tại Trường hạ Tổ Đình Từ Nghiêm (Bà Hạt, Q.10) sẽ diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần, lúc 7h 30 phút.

 


THU HIỀN – ANH QUỐC

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here