Trang chủ Blog chùa TP.HCM: Tổ đình Ấn Quang khai đàn Dược Sư cầu an

TP.HCM: Tổ đình Ấn Quang khai đàn Dược Sư cầu an

260
0

PTVN – Chiều mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý (30/01/2020), tại Tổ đình Ấn Quang đã tổ chức khai Đàn Dược Sư.

Lễ khai đàn Dược Sư tại Tổ đình Ấn Quang thực hiện theo nghi lễ truyền thống, TT.Thích Quảng Chơn niệm hương bạch Phật, đồng thời tiến hành lễ sái tịnh, khai kinh Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược Sư trong 3 ngày.

Được biết, thiết Đàn Thất Phật Dược Sư gồm:

1. Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Quang Thắng, cách thế giới Ta-bà 4 hằng hà sa Phật độ;

2. Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ở quốc độ tên là Diệu Bảo, cách thế giới Ta-bà 5 hằng hà sa Phật độ;

3. Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, ở quốc độ tên là Viên Mãn Hương Tích, cách thế giới Ta-bà 6 hằng hà sa Phật độ;

4. Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Vô Ưu, cách thế giới Ta-bà 7 hằng hà sa Phật độ;

5. Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, ở quốc độ tên là Pháp Tràng, cách thế giới Ta-bà 8 hằng hà sa Phật độ;

6. Đức Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, ở quốc độ tên là Thiện Trụ Bảo Hải, cách thế giới Ta-bà 9 hằng hà sa Phật độ;

7. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ở quốc độ Tịnh Lưu Ly, cách thế giới Ta-bà 10 hằng hà sa Phật độ.

Danh hiệu của bảy Đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh. Nói theo tinh thần Phật học thì hồng danh đức hiệu của mỗi Đức Phật là một phương thuốc; là một pháp hành mà người học Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày để chuyển hóa khổ đau đem lại an vui hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại lễ khai đàn tại chùa Ấn Quang (Q.10):

 

Anh Quốc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here