Trang chủ Tin tức Khai mạc Hội thảo Kỷ niệm 25 năm thành lập GHPGVN

Khai mạc Hội thảo Kỷ niệm 25 năm thành lập GHPGVN

78
0

Diễn văn khai mạc Hội thảo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh 4 đặc điểm nổi bật của sự phát triển Giáo hội trong 25 năm qua: “Một là Giáo hội đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hòa hiệp Tăng Già, tập hợp được khối Tăng Ni Phật tử một lòng vì hạnh phúc của số đông. Hai là Giáo hội luôn theo đúng phương châm Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, tích cực tham gia mọi hoạt động vì nước vì dân, được nhà nước ủng hộ và luôn luôn ủng hộ chủ trương ích quốc lợi dân của nhà nước. Ba là Giáo hội đã thu đạt được những thành quả to lớn, xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam và góp phần xây dựng đất nước. Bốn là Giáo hội kiên trì, nhẫn nại trong việc làm sáng tỏ đường lối, chủ trương của mình và tìm mọi cách để phá tan những mưu toan, những vu khống của các thế lực và phần tử xấu, nỗ lực kêu gọi sự đoàn kết, hợp lực của tất cả những cá nhân, đoàn thể, tổ chức vì Đạo Phật, vì đất nước và nhân dân.”


Diễn văn nhấn mạnh “Đứng về mặt Giáo hội mà nói, nền tảng của Giáo hội chính là nhân dân, đặc biệt là toàn bộ quần chúng Tăng Ni Phật tử. Các cơ sở Giáo hội khởi từ các chùa làng, đến các Ban Đại diện quận huyện hội Phật giáo, các Ban Trị sự Tỉnh Thành hội, tạo sự ổn định và phát triển của Trung ương Giáo hội, từ đó mọi Phật sự được tiến hành tốt đẹp trong nhiệm kỳ VI.”


Diễn văn kết luận “Hội thảo này là sự tập hợp của những trí tuệ, đưa đến trí tuệ tập thể cao nhất, đưa đến cái nhìn đúng đắn nhất về những Phật sự đã qua và sắp tới. Giáo hội xin lắng nghe, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp. Những ý kiến quý báu của chư liệt vị sẽ góp phần quan trọng giúp Giáo hội có được chánh kiến, để nhìn lại chính mình, nhìn lại vai trò lịch sử và sự phát triển của Giáo hội một cách chính xác và chân thật. Đồng thời, rút ra những kinh nghiệm, những đúc kết để hình thành kế sách, chương trình hành động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo trong sự hội nhập thế giới và toàn cầu hóa của nhân loại.”


Trong hai ngày Hội thảo, chư tôn đức và các đại biểu sẽ trình bày tham luận và trao đổi xung quanh các chủ đề như tính ưu việt của công cuộc thống nhất PGVN năm 1981, đặc tính của GHPGVN, những chiến lược cho việc phát triển bền vững GHPGVN trong tương lai, hội nhập Phật giáo thế giới của GHPGVN.


Sau đây, xin giới thiệu một số hình ảnh trong buổi Khai mạc Hội thảo do website Chuyển pháp luân và chùa Vĩnh Nghiêm thực hiện:Chư tôn đức và các đại biểu niệm Phật cầu gia bịChư tôn đức chứng minh và chủ tọaHòa thượng Thích Thanh Tứ – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sựHòa thượng Thích Từ Nhơn – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sựBÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here