Trang chủ Văn hóa Khánh Hòa: Môn phong Tổ đình Nghĩa Phương lễ ...

Khánh Hòa: Môn phong Tổ đình Nghĩa Phương lễ Tổ đầu năm.

232
0

Nhân dịp đầu năm mới,  Chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trực thuộc Môn phong Tổ đình Nghĩa Phương tại thành phố Nha Trang cùng vân tập về  Tổ đình Nghĩa Phương. đảnh lễ giác linh Chư vị Tổ Sư, chúc xuân chư  Tôn  thiền đức Tăng tại bổn tự.
Sau khi đảnh lễ Giác linh Lịch đại Tổ sư, TT. Thích Thiện Phước, trú trì  Tổ Đình Nghĩa Phương hướng dẫn đoàn đến vườn tháp Chư vị Tổ Sư tại Chùa Phước Huệ Vĩnh Hải Nha Trang dâng hương đảnh lễ Tổ.

Tiếp đó đoàn đã đến Phật Học Viện Hải Đức, Tổ đình Hội Phước, chùa Đông Phước, chùa Nghĩa Minh, chùa Nghĩa Hương, chùa Bửu Phước, chùa Hải Ấn … đảnh lễ chúc xuân Chư Tôn Đức Trưởng bối.
Cuối hành trình đoàn vào thăm chúc xuân chùa núi Nghĩa Sơn (Phước Đông) và đảnh lễ tháp cố trưởng lão HT. Thích Trí Tâm, Phó Pháp Chủ HĐCM Trung Ương GHPGVN, khai sơn Chùa Nghĩa Sơn.

Lễ Tổ đầu năm là một truyền thông tốt đẹp của Môn phong Tổ đình Nghĩa Phương nhân dịp Xuân về nhằm nhắc nhở Tăng Ni trẻ theo gương Truyền đăng tục diệm của  chư vị Tổ sư  mà hoằng hóa độ sinh.

Việc làm này luôn được Chư Tôn đức trong Môn Phong Tổ đình duy trì hằng năm trong dịp xuân mới. Thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tốc Việt ta cũng là cơ hội để hàng hậu học được tiếp nhận sách tấn, năng lượng trí tuệ và từ bi từ Chư Tôn Túc tiền bôi.

TT.Thích Thiện Phước- Trí Bửu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here