Trang chủ Blog chùa Lễ rước đèn Dược Sư cầu quốc thái dân an tại chùa...

Lễ rước đèn Dược Sư cầu quốc thái dân an tại chùa Từ Tân

83
0

Buổi lễ dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Viên Giác – viện chủ Chùa Từ Tân cùng Ban nghi lễ bổn tự. Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức niêm hương cúng Phật, tán tụng danh hiệu Đức Phật Dược Sư, đại chúng được chư Tăng hướng dẫn tụng kinh Dược Sư đầu năm mới. Sau đó, Chư Tăng cùng ngàn hàng Phật tử tham dự lễ Rước Đèn Hoa Đăng cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Chùm ảnh Lễ Rước Đèn Hoa Đăng tại chùa Từ Tân:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here