Đức Pháp chủ: Nhà sư không có đạo hạnh, trí tuệ thì lấy gì mà dạy người
image

Sáng ngày 17/12/2010, tại Vĩnh Yên, trong Lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng hoằng pháp phía Bắc năm 2010, với sự hiện diện của đông đảo chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, đại biểu khách quý và hàng ngàn Phật tử, Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, y lời thỉnh cầu của Ban Tổ chức đã ban Đạo từ, cảnh tỉnh sách tiến, răn bảo động viên Đại chúng.

Sự quang lâm hiện diện của Đức Pháp chủ tại buổi lễ đã mang đến cho Tứ chúng tinh thần phấn khởi, hoan hỉ đặc biệt. Được biết, trong tuần qua, với Đức Ngài, Phật sự thật đa đoan: Quang lâm Hải Phòng chứng minh và Huấn thị tại Hội thảo Hướng dẫn Phật tử toàn Miền Bắc, Quang lâm Tổ Đình Hòe Nhai chứng minh Húy kỵ lần thứ 17 Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận.

Và ngay hôm nay, cho dù đã ở tuổi 95, thời tiết rét buốt, đường xá xa xôi, Đức Ngài đã gắng gượng vượt qua sự mỏi mệt,  đến với Tăng Ni Phật tử trong Lễ khai mạc.

Đại chúng hàng ngàn vị đã nghiêm thân, chấp tay thành kính lắng nghe Đạo từ và càng phấn khởi hơn khi thấy Đức Ngài thân tâm an lạc, mạnh khỏe, minh mẫn, tùy cơ ứng đối logic, từ bi thương xót, tuyên thuyết mạch lạc, thanh ngôn sang sảng, khúc triết.

Phattuvietnam.net xin trân trọng giới thiệu nội dung Đạo từ:

“Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư tôn Thiền đức!

Kính thưa Liệt vị cùng toàn thể Tăng Ni, Thiện Tín trong đạo tràng!

Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được tham dự khai giảng khóa bồi dưỡng Hoằng Pháp cho Tăng Ni, Thiện Tín, hoằng pháp viên ở miền Bắc nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Mở đầu, chúng tôi xin thành thực cảm ơn Đạo tràng và Ban tổ chức đã nhiệt tình đón tiếp, cũng xin nguyện cầu Phật, Tổ gia hộ, chứng minh công đức chư vị đã tổ chức Phật sự này.

Đến đây, chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm phải đóng góp cùng Ban tổ chức hoàn thành tốt chương trình khóa học đã đề ra.

Chúng tôi xin tham gia mấy điểm về việc bồi dưỡng quý vị Tăng Ni nghệ thuật trụ trì và kỹ năng thuyết giảng.

Nói đến trau giồi kỹ năng thuyết giảng là nói đến chuyện phải “học ăn, học nói” như thế nào để người ta nghe được; nói là nói điều gì cho đúng với Phật pháp chứ không phải sa đà vào các chuyện thế tục.

Phật pháp vào đời là để ban vui cứu khổ cho nhân sinh, lấy loài người là đối tượng chủ yếu để giảng dạy.

Đức Phật tuyên thuyết về sự tu hành, nhấn mạnh sa đọa hay tiến hóa cũng ở là con người, được quyết định bởi chính mình. Bản thân Đức Phật giáng sinh, tu hành, thành đạo, thuyết pháp và tịch diệt đều ở cõi người, tuân theo lý vô thường của thế gian.

Đức Phật từ cõi chân tịnh mà thị hiện ở thế gian, cho thấy thế gian này có đủ điều kiện để loài người tu hành mà tiến hóa lên như Phật đã làm chứng.

Là Tăng Ni, ai nấy đều phải tự tín mà xác định mục đích cứu cánh của việc tu hành theo Phật là phấn đấu lên bốn cõi Thánh: Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật, chứ đến cõi Trời tuy sung sướng đầy đủ cũng chỉ thuộc về các cõi phàm, vì ở đó khi hết phúc rồi thì cũng bị sa đọa.

Là Tăng Ni, chúng ta tu học, tu hành theo Đức bản sư của chúng ta, noi theo tấm gương của Thầy, nương vào Tăng chúng, nỗ lực tự thân tiến hóa, hoàn thiện mình. Trước hết là trau giồi 3 nghiệp thân, khẩu, ý cho chuyên, cho thanh tịnh.

Phương pháp của Đức Phật để lại cho chúng ta rất giản dị, rất rõ ràng, ai cũng có thể làm được. Chỉ có điều chúng ta có làm, làm triệt để hay không mà thôi.
Ở miền Bắc, nhất là ở đồng bằng đã có nhiều chùa. Lớn nhỏ, mỗi làng thường có ít nhất một ngọn chùa. Mỗi ngọn thường có 1 vị sư. Nhiều vị có đủ phẩm chất, xứng ở ngôi trụ trì, nhưng cũng còn nhiều vị phải được bồi dưỡng thêm.

Sư là khuôn mẫu, mô phạm của loài người, chí ít là trong một cộng đồng người, nếu không có đạo hạnh, không có trí tuệ thì lấy gì mà dạy người? Lấy gì làm gương tốt để mọi người noi theo?

Nhà chùa phải phấn đấu theo hướng, không chỉ là nơi thờ Phật, Tổ, sinh hoạt tín ngưỡng mà căn bản còn phải là trường học để giáo hóa thập phương đồng bào bỏ ác theo thiện, thấm nhuần giáo lý nhân quả. Từ đó thúc đẩy sự tiến hóa của xã hội và nhân sinh. Trụ trì là người trực tiếp, trực diện làm điều đó.

Là Tăng Ni, vị nào cũng đã từng được biết về ý nghĩa của trụ trì, “trụ Pháp vương gia, trì Như lai tạng” và đều từng biết ý nghĩa của xuất gia “xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia”… Nói thì dễ, nhưng để làm, làm đến nơi đến chốn thì không phải là dễ.

Nếu nói rất hay mà không làm, làm ngược lại, làm dở thì vô dụng, không thể giúp đỡ đồng đạo, đồng bào tu học mà tiến hóa được, đó là nguyên do để  cuộc đời tu hành của chúng ta không hoàn thành trách nhiệm, có tội với Đạo, với Đời.

Là đệ tử Phật, theo Phật, chúng ta phải học và hành theo Phật, Ăn cơm, mặc áo của thập phương thiện tín, chúng ta phải cống hiến trả lại cho đời. Đó là lẽ tự nhiên, là luật nhân quả, chúng ta phải thường tự vấn, tự tỉnh về điều đó.

Trong thực tế, tùy theo mức độ phát nguyện, đệ tử Phật phải giữ gìn, thực hành giới luật: tam quy ngũ giới, bát quan trai, thập thiện, v,v. Lấy những điều đơn giản nhưng rất căn cốt ấy mà nhìn nhận vào 3 nghiệp thân khẩu ý: việc làm, lời nói, ý nghĩ của mỗi người (có sát sinh, có trộm cắp, có tà dâm, có nói dối, có nói thêu dệt, nói đôi đường, nói ác độc, có tham lam, giận dữ, si mê không?) thì thấy  Phật giáo, công việc và trách nhiệm của Tăng Ni, của trụ trì, của Thiện tín đối với bản thân, với đệ tử, với đời sống xã hội là rất nặng nề, song rất có ý nghĩa đối với sự tiến hóa của loài người.

Ngày càng có nhiều điều chân lý, giới cấm của Phật giáo được xã hội, được nhân loại tiếp nhận và thực hành. Đơn cử như việc Liên hiệp quốc ban hành sách đỏ cấm sát hại các loài động vật quý hiếm, bảo tồn môi trường, thực hành giới sát của Đạo Phật vì sự sống có ý nghĩa của nhân sinh.

Căn bản và đầu tiên của nghệ thuật trụ trì là phải gương mẫu. Gương mẫu trong lời nói, việc làm, nhất là việc làm: ban vui cứu khổ, tha thứ, bao dung, chịu thương chịu khó, cần cù, giản dị, tiết kiệm, trường trai giữ giới, thanh tịnh là những điều không bao giờ cũ. Có vậy thì khi mang chân lý nhà Phật ra thuyết giảng người ta mới nghe, mới theo.

Khi thuyết giảng thì nên tùy căn cơ, trình độ của thiện tín mà phương tiện. Nhà Phật có vô lượng pháp môn đối trị với vô lượng bệnh tật phiền não của chúng sinh. Rốt cuộc lại chỉ còn có hai là Sắc pháp và Tâm pháp. Tới nay, chúng sinh căn bản nghiệp nặng, phúc bạc, muốn theo Phật hòng tiến hóa khỏi sa đọa thì cần tin cho thật sâu, tu hành thiết thực theo pháp môn niệm Phật. Được đâu chắc đó.

Phải luôn tự tỉnh rằng, chân lý mà Phật nói ra cũng chỉ là ảnh tượng, là ngón tay chỉ mặt trăng. Nghe món ăn là ngon thì phải tự được ăn mới biết, còn không thì chỉ là hàm hồ tư biện mà thôi.

Huống hồ thời đại Phật thuyết giáo đã xa xưa, ngôn từ trở ngại, tam sao thất bản, đến nay cái gọi là chân lý đó chỉ còn là cái bã nhả ra của biết bao người, bao thế hệ nhai đi nhai lại. Cho nên, nếu không tu hành tinh tấn, chân thật thì rồi đạo Phật và đội ngũ Tăng Ni chỉ còn là hình thức sa đọa.

Điều cuối cùng mà chúng tôi  bất đắc dĩ phải nói, cũng chỉ là nhắc lại, với đại chúng và với Ban tổ chức khóa học, Đạo Phật là đạo chân thực, thành thực, lão thực. Hoằng Pháp cũng chỉ là “nguyện giải Như lai chân thực nghĩa” với mọi người, với chúng sinh mà thôi.

Với việc thế gian, sao cho lý với sự, nội dung với hình thức hài hòa. Với việc Đạo cũng vậy, chạy theo sự tướng, hình thức thì khó tránh khỏi sai lạc, đánh mất bản tâm.

Hôm nay, tại hội trường mênh mông này mà thiết lập đạo tràng, âm thanh ảnh tướng nó cứ oang oang, người tới người lui, phải chăng chỉ là một cuộc phô trương biểu diễn, tâm ý mọi người trong cảnh ấy khó thu, khó nhiếp thì việc hoằng pháp khó hiệu quả được.

Chúng tôi đề nghị, khóa bồi dưỡng, nhất là chuyên cho Tăng Ni, nên chọn một không gian hợp lý, êm ấm, giản dị, tránh tốn kém để lập đạo tràng mà hoằng pháp độ sinh. Đạo tràng Phật sự thiết tưởng nên thanh tịnh, hòa hợp thì mới hợp Pháp, mới đắc Pháp được.

Trước khi dừng lời, chúng tôi xin thành thực chúc chư Tôn đức, chư vị đại biểu khách quý, Tăng Ni, Thiện Tín mạnh khỏe, tinh cần tu học, an lạc, thành tựu. Chúc khóa học thành tựu hiệu quả.

Những lời nói trên đây của tôi có điều gì thiếu xót, thành thực mong quý vị lượng thứ. Nam mô A Di Đà Phật!”

 


Phật tử chắp tay thành kính lắng nghe đạo từ của Đức Pháp chủ

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (15 bài gửi)

C.T 31/12/2010 13:09:41
Tôi đồng tình với quan điểm và phương pháp của bạn N.C.Đúng là trong thời buổi kinh tế thị trường đang chi phối các ngóc ngách của toàn xã hội,nhà tu hành cũng không tránh khỏi...Xong không phải tất cả các Quý Thày đều có Tâm tu,thường xuyên trì tụng,sam Thuyền,học Đạo mong cầu Đạo giải thoát của Đức Như Lai.Hiện thực trong xã hội có khá nhiều các "Phú Tăng",ngược lại ở các Ngôi Chùa ở thôn quê cũng còn vô vàn các Vị Bần Tăng,chân tu thực sự,chiều chiều khi ánh Mặt Trời lấp ló dưới ngọn tre người ta vẫn thường nghe được tiếng chuông chùa...Ấy vậy mà các "đại gia",các thí chủ đâu có để tâm,dòm ngó...Cũng nhân diễn đàn này tôi thành thực nêu rõ không ít các trường hạ Phật tử đến tùy hỷ chỉ thấy các Thày Ni,hỏi ra mới biết các Thày Tăng "tùy hỷ",hay "khất thất nhật" để đi ứng phó,cúng lễ cho các thí chủ!trong 3 tháng an cư mà 45 ngày không có mặt để hành trì,tụng Kinh,niệm Phật,hồi hướng cho Âm siêu,Dương thái...Ngoài ra còn nảy sinh các hiện tượng không lành mạnh trong Đạo,các Chư Tổ đã dạy:
"...Đưa gì để đấy chớ đừng trao tay.
Điều phúc báo xưa nay nên nghĩ,
Trông thấy ai nỡ chị em mình;
Nỡ nào một đỉnh đình ninh,
Để người mặt phấn ô danh má đào...
Mặt Trời Đất trông vào càng ghét,
Tai Quỷ,Thần nghe hết không hay....."
Ấy vậy mà thực tế có khá nhiều Tăng ,Ni trẻ rầm rì,thủ thỉ,cả đi lại đến chùa của nhau thường xuyên.Họ rất coi thường Chư Tăng ,làm ảnh hưởng đến Tăng đoàn.Bỏ nhà đi TU là rứt bỏ cái vui thú ở đời...lấy giới luật làm Thày để mong cầu thoát khỏi sinh- tử.Vấn đề này Chư Tăng đều biết cả xong không ai tham gia để chỉnh đốn những biểu hiện thái quá.
Phải chăng cái "tiềm thức" "ông tu ông đắc,bà tu bà đắc cứ nghiễm nhiên tồn tại "để cho những con sâu làm dầu nồi canh.
S.H 29/12/2010 18:36:00
Tôi thấy lời Đức Pháp Chủ,Ngài chỉ rõ:..."Ở miền Bắc, nhất là ở đồng bằng đã có nhiều chùa. Lớn nhỏ, mỗi làng thường có ít nhất một ngọn chùa. Mỗi ngọn thường có 1 vị sư. Nhiều vị có đủ phẩm chất, xứng ở ngôi trụ trì, nhưng cũng còn nhiều vị phải được bồi dưỡng thêm...".ADi Đà Phật .Con cúi mình Kính Lễ Đức PC.Ngài đã nhìn quá rõ về đạo hạnh của không ít các vị Tăng,Ni.Tôi thiết tưởng: Nhân Pháp nhũ Ngài Chỉ dạy,Giáo hội PGVN nên phát động phong trào nghiên cứu và học tập,liên hệ đến từng Vị Tăng,Ni,có Văn bản thu hoạch sau khi nghiên cứu học tập và liên hệ bản thân...Sau đó Ban trị sự Tỉnh,Thành hội cùng Ban Giáo dục Tăng ,Ni cùng đọc và thảo luận,tìm đến chân lý của Đạo Pháp mà kết luận,rồi cùng bàn biện pháp xử lý đối với Tăng ,Ni coi thường ĐẠO HẠNH.Làm được như thế Giáo hội mới thực sự TRANG NGHIÊM.
N.C 29/12/2010 17:06:06
A Di Đà Phật.Con thấy lời vàng,thước ngọc HT chỉ giáo thật là cụ thể,xác đáng.Không ít Quý thày trong thời buổi kinh tế thị trường này cũng hòa nhập,ùa vào để hưởng thụ,không còn biết TÂM PHẬT là thế nào?!!!Người xuất gia mà không tin NHÂN QUẢ,không có ĐẠO HẠNH...Thật chẳng khác gì đội nốt hình người TU để "Kiếm sống",để có "cái nghề"mà sống.Những người này không còn biết luân thường,đạo lý là thế nào?!Không động não tư duy...chẳng khác gì LÁI BUÔN trong lòng Đạo Pháp!Họ coi đồng tiền hơn Đạo lý,tình nghĩa,mượn áo nhà chùa để làm kinh tế...
Tôi ngưỡng mong Đại hội PG toàn quốc kỳ tới phải có điều luật rõ ràng:"Địa bàn hoạt động TG,Tín ngưỡng phải rõ ràng...".Tôi xin nêu ví dụ:Ở một Xã nọ có Sư Tăng trụ trì phụ trách,nếu không được phép của Vị trụ trì ở Xã đó các Thày Tăng ở các nơi khác không được kéo nhau đến vùng Dân cư hay ngôi Chùa ở đó để Cúng,lễ..."gây Rối loạn tâm linh,tín ngưỡng..." . Các Cụ ta có câu: "Làm người; ăn cơm phải biết giở đầu đũa",đằng này là người xuất gia,tu hành mà biết rồi vẫn cứ làm...
Vậy "ĐẠO HẠNH Ở ĐÂU MÀ DẠY ĐƯỢC NGƯỜI..."Đại Lão HT Pháp chủ GHPGVN đã gần 95 tuổi rồi mà Ngài quá thấu hiểu đạo hạnh của một bộ phận Sư Tăng,Ngài có bài Giảng Dậy thật rõ ràng.Theo tôi GHPG VN phải dựa vào Lời giáo huấn đó để phát động cuộc học tập và trấn chỉnh phong cách,đạo đức của một bộ phận Sư Tăng.
Diệu Hanh 26/12/2010 22:06:56
Do phước duyên, hôm đó Diệu Hanh cũng có mặt trong buổi khai mạc. Cả hội trường đứng lên chắp tay thành kính, nghiêm trang, lắng lòng nghe trong suốt thời gian Đức Pháp Chủ Phổ Tuệ nói. Thật là không thể dùng lời như thế nào để tả tâm trạng hoan hỷ, xúc động...của Diệu Hanh cùng đại chúng. Lời Cụ nói thấu suốt tâm can. Giọng Cụ trầm hùng, vang khắp không gian, không thể tưởng tượng có được ở tuổi 94. Cầu mong cho con có nhiều phước duyên để được nghe Cụ giảng giải. Nam Mô A Mi Đà Phật!
cntt 26/12/2010 13:22:52
Tôi rất đồng tình với ý kiến của Bạn Tâm Khai và Tấn Phát.Đúng là trong thời buổi Kinh tế thị trường có khá nhiều các "Phú Tăng".Các Đại gia,các thí chủ giàu có,các doanh nghiệp và kể cả một số các nhà ngoại cảm có biết đâu những "phú Tăng"ấy cả năm không tụng Kinh,kể cả niệm Phật ...Tôi thiết tưởng nhiều ngôi chùa ở các thôn quê kia tuy khó khăn nhiều mặt...nhưng các Quý Thày luôn luôn lấy việc Tụng Kinh,Niệm Phật...thường xuyên là cứu cánh TU HÀNH .Chúng tôi rất đồng cảm và cảm phục TÂM TU của các Quý Thày.Đúng là PHÚ QUÝ HỌC ĐẠO NAN.( Nếu quá đầy đủ không thể có trí khí,tâm tu trì ).
Mong rằng các Thày Tự thắp đuốc mà đi,tự giác đó là gốc của thành công .
Tấn Phát 25/12/2010 18:09:04
Con thực sự cảm động về những lời VÀNG,THƯỚC NGỌC của Ngài .Đức Pháp Chủ của chúng ta nhìn thấu hết tất cả!Hiện nay trong cơ chế của thị trường,của thời đại thi nhau làm giàu cho mình và cho Tổ Quốc...Là thực tế.
Khá nhiều quý thày lao vào cúng,bái,sao nhãng Kinh,Sách,khi cúng ,lễ lại bỏ qua VIỆC KHAI THỊ VONG LINH,chỉ lao vào đàn tràng ,gia chủ họ khen thì xoắn xuýt vào để họ lễ tạ hậu hĩ...Không ít các Quý Thày cả tháng không tụng được thời Kinh nào!!! Đó là thực tế,người Tu thừa biết về NHÂN QUẢ,QUẢ BÁO VÀ LUÂN HỒI,nhận nhiều của Tín thí mà không Tu trì,tụng Kinh,hồi hướng...thì ắt hẳn kiếp sau kéo cày,kéo xe...để trả nợ THẬP PHƯƠNG TÍN THÍ ! Ở đời không dễ gì chỉ có nhận mà không cho ,không bá thí ( Phật tử thí tài,lợi cho thì Sư Tăng phải Thí Pháp,hướng dẫn Phật tử cùng giác ngộ,tu học mới công bằng.HT Pháp Chủ Ban phát Đạo từ là hồi chuông cảnh tỉnh Chư Tăng trên bước đường TU TẬP thời Kinh tế thị trường.
Con ngưỡng mong Pháp nhũ của Ngài là động lực thôi thúc Chư Tăng Tiến Tu Đạo nghiệp.
Nam mô thường tinh tiến Bồ Tát Ma ha Tát.
T Đồng Tuệ 23/12/2010 11:30:26
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng tôi cảm nhận được tình cảm của quí vị với Đạo Phật, chúng tôi mong rằng quí vị hãy hành động bằng việc làm thiết thực hơn nưa để trợ duyên cho quí Ngài trong Ban Tổ Chức đỡ vất vả hơn.
Thích Giác Minh 21/12/2010 11:53:15
Lần đầu tiên Tỉnh Vĩnh Phúc được đăng cai tổ chức khóa Bồi Dưỡng Hoằng Pháp các tỉnh phía Bắc với số lượng gần 400 Tăng Ni, hơn 2500 Hoằng Pháp Viên, 1000 Trại sinh cùng 500 quan khách và đông đảo nhân dân Vĩnh Phúc tham dự lễ Khai mạc. Với sự hiện diện của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ GHPGVN quang lâm chứng minh nếu không phải là Nhà Thi Đấu Tỉnh Vĩnh Phúc thì làm sao có Hội Trường nào chứa hết được toàn bộ số lượng gần 5000 người tham dự? làm sao bà con Phật tử có thể được chiêm ngưỡng dung nhan khả kính của Ngài?
Về phương diện Ban Tổ Chức cũng biết rằng Nhà Thi Đấu là không phù hợp với việc nghe thuyết giảng! Nhưng để đáp ứng với nhu cầu của cuộc lễ Khai Mạc, Bế Mạc, thuyết giảng cho Phật tử và để đảm bảo trong thời gian 4 ngày nên vẫn phải xử dụng Nhà Thi Đấu làm Giảng Đường phục vụ trong Khóa Bồi Dưỡng vừa qua. Rất mong mọi người hoan hỷ và tư duy một cách chính xác vì Ban Tổ Chức không có dụng ý phô trương đâu.
thu hien 21/12/2010 09:20:17
Lời đạo từ của ĐỨC PHÁP CHỦ làm tôi chạnh lòng nghĩ đến cuộc HỘI THẢO NGHI LỄ PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC vừa rồi diễn ra tại khu du lịch sang trọng ở Nha Trang.Thử hỏi cuộc hội thảo ấy đã thu hoạch được gì ngoài sự phô trương không đúng chỗ..!
Văn Khương - tphcm 21/12/2010 00:13:12
Thật vô cùng tán thành và tán thán 5 luận điểm then chốt được trích lục, và những đối chiếu hết sức hiện thực thực trạng PGVN hôm nay của độc giả Tâm Khai. Thật vậy, những vấn đề "đó", đã làm cho chúng tôi nhiều năm qua rất nặng lòng ưu tư, khắc khoải cho tình trạng... đạo pháp nước nhà. Điều "đó", vô hình trung cũng đã tiếp tay cho chiến lược cải đạo của các tôn giáo phương tây(TCG, TL) đạt được nhiều hiệu quả.
Chúng con kiến nghị, TƯGH, ban Giáo dục tăng ni TƯ cùng các phân ban GD tăng ni của các tỉnh, thành đẩy mạnh hơn nữa việc GD, chấn chỉnh, kiểm tra, kiểm soát một cách toàn diện sự TU HỌC, giới luật, oai nghi của TĂNG NI cùng những hoạt động của các tự viện trên phạm vi toàn quốc; đồng thời cũng nên có biện pháp xử lý những sai phạm quá đáng. Ngoài ra, ban văn hóa TƯ cũng cần phải có kế hoạch để mọi tăng ni cũng phải được tiếp cận với chánh pháp, học, hiểu và hành chánh pháp.
Nếu những ý trên của chúng con có gì sai quấy, kính mong chư tôn đức tăng ni từ bi tha thứ.
MÔ PHẬT!
huyminh 21/12/2010 00:13:09
Thành Kính Đỉnh Lễ Hòa THượng Đệ Tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ.
Chỉ cần nhìn thấy Hòa Thượng con đã thấy toát lên bài pháp vĩ đại bất tận . Thân giáo chúng sinh ,khuôn phép cho đời.
Tâm Khai 20/12/2010 18:35:08
Đọc đi đọc lại Đạo từ của HT Phổ Tuệ, đối chiếu với tình trạng Phật giáo hiện nay, chúng con có nhiều suy tư, chúng con xin thành tâm chia sẻ đối chiếu 5 luận điểu sau của HT:
1. HT nói: "Là Tăng Ni, ai nấy đều phải tự tín mà xác định mục đích cứu cánh của việc tu hành theo Phật là phấn đấu lên bốn cõi Thánh: Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật, chứ đến cõi Trời tuy sung sướng đầy đủ cũng chỉ thuộc về các cõi phàm, vì ở đó khi hết phúc rồi thì cũng bị sa đọa" - Đây là điều mà nhiều quý vị xuất gia nên suy tư, rất nhiều vị đã thụ đại giới rồi mà tinh thần tinh tấn, cầu thị, xả thân vì đạo rất thấp, coi đi tu chỉ là một nghề nghiệp, rồi an phận thủ thường.
2. HT nói: "Nhà chùa phải phấn đấu theo hướng, không chỉ là nơi thờ Phật, Tổ, sinh hoạt tín ngưỡng mà căn bản còn phải là trường học để giáo hóa thập phương đồng bào bỏ ác theo thiện, thấm nhuần giáo lý nhân quả. Từ đó thúc đẩy sự tiến hóa của xã hội và nhân sinh. Trụ trì là người trực tiếp, trực diện làm điều đó" - Rất nhiều chùa, cho dù cơ sở vật chất rất tốt nhưng chỉ trang hoàng cho đẹp, không khai thác để giáo hóa, hoằng pháp. Nhièu quý thầy chỉ chuyên đi cúng, thậm chí trở thành thầy cúng, thầy tâm linh riêng săn cóc cho các công ty, các chính khách, các đại gia. Quý thầy có một đời sống thị hưởng thụ dụng vật chất quá sa hoa, là các "phú tăng".
3. HT nói: "Căn bản và đầu tiên của nghệ thuật trụ trì là phải gương mẫu. Gương mẫu trong lời nói, việc làm, nhất là việc làm: ban vui cứu khổ, tha thứ, bao dung, chịu thương chịu khó, cần cù, giản dị, tiết kiệm, trường trai giữ giới, thanh tịnh là những điều không bao giờ cũ" - có nhiều Thầy ngụy biện cho rằng thời đại đã thay đổi nên sinh hoạt, nói năng "rất thoáng", làm gương cho các đệ tử về sự "sành điệu".
4. HT nói: "thuyết giảng là nói đến chuyện phải “học ăn, học nói” như thế nào để người ta nghe được; nói là nói điều gì cho đúng với Phật pháp chứ không phải sa đà vào các chuyện thế tục.... thời đại Phật thuyết giáo đã xa xưa, ngôn từ trở ngại, tam sao thất bản, đến nay cái gọi là chân lý đó chỉ còn là cái bã nhả ra của biết bao người, bao thế hệ nhai đi nhai lại. Cho nên, nếu không tu hành tinh tấn, chân thật thì rồi đạo Phật và đội ngũ Tăng Ni chỉ còn là hình thức sa đọa" - Điều này rất nguy hiểm hiện nay vì nhiều quý Thầy giảng, nhiều băng đĩa, nhiều sách Phật giáo bị sa đà vào chuyện thế gian, đưa Phật giáo từ thục chứng trở thành tư biện. Rồi mượn danh Phật, Tổ để gài ý riêng của mình vào. Nhiều quý Thầy có cái TÔI quá lớn, có cách nói, cách thể hiện như mình là giáo chủ "lập đạo tràng, giữ đệ tử, lập thuyết, càng mới, càng lạ, càng HOT càng nổi danh.
5. HT nói: "Đạo Phật là đạo chân thực, thành thực, lão thực. Hoằng Pháp cũng chỉ là “nguyện giải Như lai chân thực nghĩa” với mọi người, với chúng sinh mà thôi. ...chạy theo sự tướng, hình thức thì khó tránh khỏi sai lạc, đánh mất bản tâm....thiết lập đạo tràng, âm thanh ảnh tướng nó cứ oang oang, người tới người lui, phải chăng chỉ là một cuộc phô trương biểu diễn, tâm ý mọi người trong cảnh ấy khó thu, khó nhiếp thì việc hoằng pháp khó hiệu quả được" - Điều này thì quá rõ, nếu không được chư Tôn đức và GH chỉnh đốn kịp thời thì chẳng mấy nữa sẽ trở thành tệ đoan lớn. Đã có rất nhiều Phật sự rùm beng, nổi đình đám, tiêu tốn bạc tỷ... NHƯNG hiệu quả "hạ hóa chúng sinh" và ảnh hưởng tích cực đến ý thức XH thì rất thấp.
Chúng ta thử nghĩ xem, HT Thích Phổ Tuệ dù đã 95 tuổi, trong 1 năm giáo hóa hiệu quả như thế nào? Bao nhiêu người đã được gội rửa tâm tính? Nhứng thời Pháp ngôn giáo và vô ngôn giáo ở mọi nơi mọi chỗ có thể của Ngài lay động tâm tính như thế nào?
Mạo muội trích lục, đối chiếu, kính mong nhận được sự hoan hỉ của quý đạo hữu. A Di Đà Phật!!!
Văn Khương - tphcm 19/12/2010 23:50:18
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước hết, con xin đảnh lễ đức Pháp Chủ với trọn lòng tôn kính, tôn thờ. Con chấp tay nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho NGÀI luôn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ.
Các tỉnh phía Bắc trong thời tiết rét buốt đến tận xương, công tác phật sự lại đa đoan, mà Ngài vẫn luôn hiện diện chứng minh, huấn thị trong các hội nghị, hội thảo... con xúc động quá!
Những lời huấn từ của Ngài, theo con, quả thật đã đi vào tâm điểm nóng bỏng, thời sự, và sự tồn vong của đạo pháp hôm nay và mai sau! Đọc những lời răn dạy của Ngài con thấy thấm thía... vô cùng; và là những tiếng chuông cảnh báo cho tứ chúng, nhất là TĂNG NI trong sự nghiệp: HỌC PHÁP, HÀNH PHÁP, HOẰNG PHÁP và HỘ PHÁP.
Kính thưa Ngài,
Theo con biết, trong Miền Nam này, tình trạng Giới-Đức, oai nghi tế hạnh của một số tăng ni(không ít)thật kém cỏi... thật đáng báo động...!!! và một số ngôi chùa hoạt động rất xa rời với chánh pháp!
Con rất mong những đạo từ này sớm được truyền tải và thẩm thấu... trong mỗi TĂNG NI trên toàn quốc.
Nguyện cầu ĐẠO PHÁP và TỔ QUỐC trường tồn, hưng thịnh!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Trí Minh 19/12/2010 21:39:55
Chúng đệ tử cung kính hướng về Viên Minh tổ đình phủ phục đỉnh lễ bên tòa Pháp chủ,bao nhiêu lần rồi chúng con nhất tâm lắng nghe huấn từ của người, là bao nhiêu lần chúng con tự soi lại lòng mình trên bước đường phụng sự. Suốt 10 năm qua những lời giáo huấn của Người vẫn như kim chỉ nam cho chúng con trên đường đời đường đạo. Được núp bên bóng dán hiền hòa khả kính của người là diễm phúc đức lớn lao của chúng con.
Thành kính đỉnh lễ khâm tuân giáo chỉ của người.
chơn định hòa 19/12/2010 13:06:21
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Những lời răn dạy của Đức Pháp Chủ thật xúc động và thấm thía , đây là tiếng chuông Bát Nhã cảnh tỉnh hàng ngũ hậu học chúng con -người xuất gia hay tại gia- làm việc gì cũng phải giữ Giới thanh tịnh , không chạy theo hình tướng thế gian để mưu cầu lợi, danh mà bỏ mất Đạo tâm.
Xin cảm ơn trang phatuvietnam.net đã cho phổ biến đạo từ của Ngài.
Xin vọng bái Ngài với tất cả tấm lòng kính quý và tri ân sâu nặng. Nguyện chư Phật , chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho Đức Pháp Chủ thân tâm an lạc, tuệ đăng thường chiếu.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.
tổng cộng: 15 | đang hiển thị: 1 - 15
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Cư sĩ Huệ Minh - Lê Minh Nghĩa Thành viên Ban Biên tập, Phụ trách chuyên mục Văn hóa. Cư trú tại Cầu Giấy - Hà Nội. ĐT: 0989.329.597 Gmail:hueminhnghiavn@gmail.com