Trang chủ Diễn đàn Nếu cho phép Tăng sĩ thuộc GHPGVN kiện người khác ra tòa...

Nếu cho phép Tăng sĩ thuộc GHPGVN kiện người khác ra tòa là tự phá giới luật Phật và hiến chương

1580
0

Vì sao vấn đề “Tăng sĩ có quyền kiện người khác ra tòa?” được đưa lên báo Giác ngộ lần này là một vấn đề được nhiều người quan tâm?

Vì sự việc TS. Nhật Từ mướn luật sư, dùng luật thế gian khởi kiện cư sĩ và người thế gian ra tòa với lý do là đã “xúc phạm và vu khống mình”.

Nhiều người nghi ngờ về tính pháp lý của vụ khởi kiện?

Có thể vì lẽ đó mà báo Giác Ngộ mới đưa chủ đề này trả lời lên trang nhất.

Theo ý kiến của tôi việc cho phép tăng sĩ dùng luật thế gian, mướn luật sư kiện người khác ra tòa … là khó có thể. Vì những nguyên do sau đây:

– Thứ nhất, chúng sinh dù là công dân một đất nước những khi xuất gia làm tăng sĩ thì họ đã rời bỏ thế tục, đứng vào hàng ngũ các đệ tử của Như Lai. Về danh nghĩa họ không còn rằng buộc các mối quan hệ cũng như các định chế xã hội (luật pháp thế gian), không thể sử dụng luật pháp thế gian khi có những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh.

– Thứ hai, Hiện nay tăng sĩ Phật giáo không chỉ tuân theo Giới luật Phật mà còn phải tuân theo Hiến chương GHPGV. Cơ quan quyền lực cao nhất là HĐTS. GHPGVN. HĐTS có rất nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong đó có quyền: Kiểm tra, xử lý các vi phạm Giới luật, Hiến chương, Quy chế, Nội quy và các quy định khác của Giáo hội.

Trong điều Điều 65: Hình thức kỷ luật – khoản 2 có ghi: “Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hoạt động và hành vi làm thương tổn đến thanh danh, đến sự hòa hợp, đến quyền lợi của Giáo hội hoặc các thành viên của Giáo hội, phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đến hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, Giáo hội sẽ xử lý theo Giáo luật và tùy mức độ vi phạm Giáo hội sẽ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật”.

Nghĩa là, nếu thành viên nào gây ảnh hưởng đến thanh danh, đến khối đoàn kết dân tộc, đến hòa bình độc lập thống nhất… liên quan đến chính quyền thì giáo hội mới đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật thế gian.

– Thứ ba, Khi nghiên cứu về bộ Giới luật Phật cũng như Hiến chương GHPGVN (được thông qua ngày 26-1- 2018) tôi không thấy điều luật nào cho phép tăng sĩ được sử dụng luật thế gian mướn luật sư kiện chúng sinh ra tòa.

Nếu tăng sĩ bị người khác xúc phạm, vu khống… họ chỉ có quyền đứng trước đại chúng thanh minh về những việc người khác nói không đúng về mình.

– Thứ tư, Tăng sĩ xuất gia nếu đã thọ Bồ tát giới thì phải tuân theo 58 giới xuất gia (10 giới trọng, 48 giới khinh). Trong 10 giới trọng – điều 6 có quy định: Tỳ kheo không được nói lỗi của tứ chúng (tăng/ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ).

Nếu tăng sĩ đã thọ Bồ tát giới thì việc tố tội cư sĩ tại gia, phật tử là phạm giới (Bồ tát giới). Chưa nói đến việc bắt mọi người phải xin lỗi, truy tìm thông tin cá nhân, mướn luật sư, dùng luật thế gian kiện chúng sinh ra tòa…

– Thứ năm, thông qua bản Hiến chương ta thấy, GHPGVN là một tổ chức có huy hiệu, đạo kỳ… là cơ quan quyền lực cao nhất giải quyết các vụ việc trong giáo đoàn. Không thể vì một lý do đặc biệt nào mà lại từ chối chức năng và quyền hạn của mình cho phép tăng sĩ vượt khuôn khổ pháp lý giáo đoàn, tự dùng luật pháp thế gian giải quyết các mâu thuẫn của riêng mình.

Nếu thật sự GHPGVN cho phép tăng sĩ tự hành động, kiện người khác ra tòa thì khác nào tự phá Giới luật Phật và bản Hiến chương GHPGVN.

Hồng Vân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here