Trang chủ Tin tức Ngày truyền giới thứ hai của Đại giới đàn Hà Nội PL2563...

Ngày truyền giới thứ hai của Đại giới đàn Hà Nội PL2563 – DL2019

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, nhằm ngày 24 tháng 02 năm Kỷ Hợi, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự), Đại giới đàn thành phố Hà Nội PL2563 - DL2019 đã bước sang ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng, khép lại Đại giới đàn thành tựu viên mãn.

105
0
Buổi sáng, hội đồng giới sư Ni đã truyền bản pháp Yết Ma cho 55 giới tử Thức Xoa Ma Na cầu thụ Tỷ Khiêu Ni giới. Tại giới đàn hôm nay, Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Kim ứng ngôi Yết Ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích Đàm Thành ứng ngôi Giáo thọ A Xà Lê.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Buổi chiều cùng ngày, hội đồng giới sư Ni đã đưa giới tử Ni lên cầu hội đồng giới sư Tăng chính thức truyền chính pháp Yết Ma để trở thành Tỷ Khiêu Ni.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
17h00 cùng ngày, đại giới đàn PL2563 của GHPGVN Thành phố Hà Nội đã thành công viên mãn, 262 giới tử đã đắc giới Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni. Đây là một giới đàn quy mô và trang nghiêm nhất bởi lẽ đây chính là giới đàn được các bậc chư tôn đức đặc biệt quan tâm qua các ngày tập trung giới tử, học tập giới luật căn bản để bước vào đàn giới, học tập oai nghi phép tắc tấn đàn cũng như hành trì lễ sám.
Đại giới đàn Hà Nội năm 2019 đã thành tựu viên mãn, chư vị nghiệp sư đã thành kính cùng các giới tử lễ tạ hội đồng giới sư. Giới đàn đã kết thúc trang nghiêm trong niềm hỷ lạc của chư tôn đức tăng ni và sự hộ trì của Tam Bảo trong những ngày giới đàn “thiên thời địa lợi nhân hòa”, Pháp phật được tuyên dương chính giáo.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm lễ tạ Tam Bảo 
  

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here