Trang chủ Blog chùa Ngày tu bát quan trai đầu tiên năm Nhâm Thìn

Ngày tu bát quan trai đầu tiên năm Nhâm Thìn

43
0
Buổi chiều, như thường lệ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có thời thuyết pháp tới hàng Phật tử. Hôm nay, ngày tu tập của Phật tử đã trùng với lễ vía kỉ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia. Hòa thượng đã giảng về ý nghĩa xuất gia; bởi nhờ sự xuất gia đó mà hôm nay chúng ta mới được thừa hưởng thành quả của Đấng Giác Ngộ giải thoát. Hòa thượng đã khuyến tấn hàng Phật tử tinh tấn tu tập, thực tập xả bỏ tính đời thường thế gian (xuất thế tục gia), thực tập chuyển hóa thân tâm, đoạn trừ phiền não (xuất phiền não gia), để hướng tới quả vị Giác Ngộ (xuất tam thế gia).
Sau thời giảng, đại chúng đồng thanh phát nguyện tinh tấn tu tập, sinh hoạt đạo tràng đều đặn như lịch đã định thường kỳ hàng tháng.

 
  Hòa thượng cùng chư tôn đức Tăng niêm hương lễ Tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here