Triết học

image

Tâm là gì? Nối dài của não bộ hay thực thể độc lập? Những gì xảy ra khi chết?

Tâm là gì? Trong chúng ta chắc có nhiều người đã từng được nghe giai thoại Thiền học liên quan đến câu chuyện "an tâm" giữa Bồ Đề Đạt Ma và Tổ Huệ Khả. Khi Tổ Huệ Khả thỉnh cầu Bồ Đề Đạt Ma, “Xin Thầy an tâm cho con.” Bồ Đề Đạt Ma bảo, “Ngươi đem tâm của ngươi ra đây để ta an cho.” Tổ Huệ Khả bối rối, “Nhưng con không thể tìm ra nó.” Bồ Đề Đạt Ma cười bảo, “Thì ta đã an tâm cho ngươi rồi đó.”
Xem tiếp
image
Pháp giới duyên khởi và con người
13/02/2011 20:13:00
Thế giới mà chúng ta đang sống trong đó là một hệ thống tương quan với nhau. Theo kinh Hoa Nghiêm, thế giới này được coi như là một đơn vị hay thậm chí như một hạt cát mà hàm chứa tất cả vạn vật.
image
Phía sau thân xác và giới tính là sự thèm khát...
07/12/2010 09:59:00
Phật giáo không áp đặt một quy luật nào cho xã hội con người, không hề làm luật cũng không thiết đặt một nền luân lý mang tính cách tập thể nào cả.
image
Khoa học và lẽ vô thường của Phật học
20/11/2010 22:48:00
"Người ta không bao giờ tắm hai lần trên một con sông" triết gia Hy Lạp cổ đại Hêraclitôxơ đã nói như vậy cách đây 2.500 năm.
image
Tìm một ngôn ngữ hòa bình…
04/08/2010 16:04:00
Chính lời dạy của Ðức Phật là ngôn ngữ hòa bình tuyệt hảo như hòa thượng Thích Minh Châu đã nhận định trong “Những lời dạy của Ðức Phật về hòa bình, hòa hợp và giá trị con người”.
image
Cảm nhận từ sự im lặng
21/06/2010 09:26:00
Trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo của nhân loại, đức Phật là một trong những đấng đạo sư có sự nghiệp hoằng pháp khó có ai bì kịp. Từ khi nhìn ánh Sao Mai mà giác ngộ dưới gốc Bồ đề ở tuổi 30, cho đến khi nhập diệt ở tuổi 80, trong suốt hơn 49 năm, Ngài không ngừng vân du khắp mọi nơi để tùy cơ thuyết pháp mà hóa độ chúng sinh.
image
Phật giáo có bi quan không?
07/06/2010 16:29:00
Phật giáo không bi quan mà cũng không lạc quan, nhưng là một tôn giáo thực tiễn.
image
Vài suy nghĩ về một nền văn hóa Phật tính
24/05/2010 01:26:00
Trong quan niệm của truyền thống Đại thừa, Phật tính là cái đầu tiên và cũng là cái cuối cùng của con đường đạo Phật. Một tuyên bố của đức Phật rất quen thuộc với mọi người là “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính”, và khi thành Phật, Ngài đã thể hiện trọn vẹn Phật tính ấy nơi thân, ngữ, tâm của Ngài.
Sự phát triển của hệ thống Duy thức tại Ấn Độ
13/04/2010 22:38:00
Việc phân tích và hệ thống hoá lại lời dạy của Đức Phật làm xuất hiện bốn trường phái chính trong tư tưởng triết học Phật giáo tại ấn độ. Đó là : Nhứt Thiết Hữu Bộ ( Vaibhasika) Kinh Lượng Bộ ( Sautrantika), Du-Già ( Yogacara) và Trung Quán ( Madhyamika).
Sự khác biệt giữa mộng và thực
13/04/2010 12:13:00
Mộng và Thực là chủ đề được nhắc tới rất nhiều trong cả ba thừa Phật giáo. Mộng và Thực dựa trên nền tảng căn bản của triết học Phật giáo.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next tổng cộng: 97 | đang hiển thị: 21 - 30