Triết học

image

Siêu việt khái niệm về Tự lực và Tha lực

Tự lực và tha lực là hai khái niệm đối đãi được hình thành từ nhận thức của con người về sự hiện hữu độc lập của mỗi một cá thể trong thế giới thời-không. Đây là loại nhận thức xuất hiện rất sớm trong mỗi người, ít nhất là từ khi con người bắt đầu nhận biết về thế giới chung quanh.
Xem tiếp
Ý chí và hành động trong Phật giáo
18/09/2008 22:41:12
Tiến trình hoạt động của một con người thường được đánh dấu bằng sự khởi đầu của ý thức. (Ở đây, từ ngữ “ý thức” bao hàm tất cả các tri giác thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi và thân.)
Đức Phật trong chúng ta
16/09/2008 02:25:13
Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời không có Phật. Một mất mát lớn, gần như không gì có thể thay thế.
image
Bàn về Trí tuệ trong đạo Phật
20/08/2008 20:59:59
Đức Phật dạy rằng “Lấy trí tuệ là Sự nghiệp”, chúng ta cũng biết rằng, trí tuệ chân chính chỉ được phát sinh trong quá trình vận dụng Chính kiến và chính tư duy của mỗi con người.
Đại cương Phật giáo Đại thừa (phần 6)
06/08/2008 20:53:40
Từ đầu kỷ nguyên Tây lịch, bánh xe Phật giáo đã lăn tới vùng đất Giao Châu – tên gọi xứ Việt Nam thời xa xưa ấy – theo bước chân thương thuyền trên đó có các tăng sĩ Ấn Ðộ. Con đường từ Nam Ấn qua Ấn Ðộ dương đi vòng lên đưa Phật giáo tới Việt Nam trước con đường Bắc tông từ Trung Hoa đi xuống.
image
Đại cương Phật giáo Đại thừa (phần 4)
05/08/2008 22:19:00
Như Lai tạng theo tiếng sanskrit là tathagatagarbha, gồm hai chữ. Một là tathagata nghĩa là Như Lai: người đã đến như thế, danh hiệu của vị đạt giác ngộ ở bậc cao nhất, và cũng là một trong mười danh hiệu của một vị Phật.
Đại cương Phật giáo Đại thừa (phần 3)
05/08/2008 21:43:18
Triết học Duy thức tông là một trường phái chính của triết học Ðại thừa được hai anh em đại sư Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu) sáng lập. Hai vị đại luận sư ấy sống khoảng thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5 sau CN.
image
Ðại cương Phật giáo Ðại thừa (phần 2)
05/08/2008 21:02:39
Trong Phật giáo Ðại thừa có hai tông phái chính, triển khai từ truyền thống thông giải các kinh sách vốn không được chấp nhận như là thành phần của Kinh điển viết bằng tiếng Pali, một thổ ngữ Ấn độ, xuất phát từ Phạn ngữ (Sanskrit) và được Thượng toạ bộ dùng để viết các bộ kinh điển của mình.
Lâu đài gương
27/07/2008 14:12:03
Tính Viên dung Vô Ngại là thuộc về Chư Phật. Để có thể hiểu thấu tính Viên Dung Vô Ngại trên tinh thần Hoa Nghiêm, chúng ta phải thể nhập trạng thái Bất động Tâm Định.
image
Tự do tư tưởng trong đạo Phật
27/07/2008 11:56:34
Lời khuyên của Đức Phật là không nên tin vào lý thuyết, thờ cúng và các trưởng giáo. Thực sự, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải làm chủ chúng ta qua lòng tự tin. Chúng ta đừng bao giờ chịu khuất phục phẩm giá hay sở thích của chúng ta.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next tổng cộng: 97 | đang hiển thị: 61 - 70