Triết học

Chữ Tâm nhà Phật

Nhiều tư tưởng của Phật giáo khi vào Việt Nam đã được Việt hoá, hoà đồng với những phong tục, tín ngưỡng dân gian tạo nên những nét riêng biệt của Phật giáo Việt Nam. Trong số đó, phải kể đến quan niệm về “Tâm” trong Phật giáo
Xem tiếp
Sân khấu lịch sử
24/05/2008 20:38:00
Lịch sử là một vở kịch mà trong đó các diễn viên luôn thay đổi và trình diễn không ngừng. Trên sân khấu đó, cái nhìn của người thưởng ngoạn - cũng là diễn viên - được nhận diện khác biệt giữa Tây phương và Đông phương.
Nhận thức luận Phật giáo và học thuyết về Chân lý
26/03/2008 12:29:49
Một lý thuyết được coi là chân lý, nếu nó nhất quán một cách lô-gích, tuy rằng nhất quán lô-gích một mình vẫn không đủ. Tức là chân lý bao giờ cũng lô-gích, nhưng nếu như chỉ nhất quán lô-gích không thôi thì vẫn không phải là chân lý.
Duy ngã độc tôn và ngã
21/03/2008 11:13:38
Câu kệ phổ thông được các sách vở hiện tại thường dẫn dụng là: "Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn,  Vô lượng sinh tử Ư kim tận hỷ". 
Giê-su qua cái nhìn của người Phật tử
09/03/2008 11:31:04
“Giê-su qua cái nhìn của người Phật tử” là một đề tài lý thú, nhưng quả thực là khó. Trước hết, trong tất cả những đạo lớn của thế giới, có lẽ đạo Phật là đạo xa cách đạo Ki-tô nhất trên những giáo lý cơ bản và trên nhiều điểm quan trọng, mặc dù vẫn gần gũi, hay có vẻ gần gũi, trên nhiều điểm khác.
image
Huyền Quang giúp Pháp Loa đạt ngộ?
14/02/2008 09:21:04
Một số sách và bài báo nghiên cứu Thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần cho rằng khi Nhị tổ Pháp Loa bệnh nặng sắp viên tịch, Tam tổ Huyền Quang đến thăm và giúp Nhị tổ đạt ngộ. Không hiểu nội dung câu chuyện giữa hai vị Tổ, nhưng nghĩ rằng sao lại có chuyện trò giúp thầy đạt ngộ?
image
Quan niệm về Như Lai trong kinh Kim Cương và nhận thức về Đức Phật của người Phật tử Việt Nam
12/01/2008 04:52:15
Kinh Kim Cương, gọi đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh (Verjracchedika prajnaparamita Sutra), là một trong những cuốn kinh căn bản của Phật giáo Đại thừa; đồng thời, cũng là tác phẩm tiêu biểu thuộc văn hệ Bát nhã.
image
Phật là gì? (phần hai)
06/10/2007 11:03:44
Người giác ngộ đã trở về nhà và nhận ra rằng núi là núi, sông là sông như chúng luôn luôn đã từng là núi, là sông. Không hề có một đổi thay nhỏ nào trong từng khoảnh khắc; vạn pháp đều như thị, đều rất mực toàn bích.
Phật là gì? (phần một)
06/10/2007 10:51:48
Chân lý không thể được nói ra bằng lời, thế nhưng ta cũng không thể im lặng về nó. Chân lý không thể nói ra vì lời nói tự nó không đầy đủ. Bạn cũng không thể im lặng về nó, vì im lặng tự nó cũng không đầy đủ.
image
Tinh thần đồng thể trong giáo lý Phật giáo Đại Thừa
29/05/2007 11:28:42
Phật gia chú trọng vào tinh thần Đại giác Nhất chân pháp giới với bản thể nhất tính thanh tịnh của Phật tính, mở rộng tri kiến tự độ và độ tha, phá vọng chấp để hộ trì thế gian, chuộng đạo đức nên bi trí song hành. Vì vậy, mục đích của Phật giáo là kết hợp nhuần nhuyễn giữa Bản tâm, Bản tính và Pháp tính một cách thống nhất để nhận thức và hành động viên mãn. Đây chính là cứu cánh của Phật giáo đại thừa mà thực tế đã xương minh ở các nước phương Đông gần 2.000 năm nay.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next tổng cộng: 97 | đang hiển thị: 71 - 80