Danh sách chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Danh sách chư tôn Hòa thượng giáo phẩm Ban thường trực Hội đồng chứng minh và Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH (Nhiệm kỳ 2002-2007)

Pháp chủ: Hoà thượng Thích Tâm Tịch

Đệ nhất phó pháp chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích trí Tịnh

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: HT. Thích Phổ Tuệ

Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ: Hoà thượng Danh Nhưỡng

Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Kim Minh

Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp

Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Chỉnh

 

Danh sách Hội đồng Chứng minh - Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

1. Hoà thượng Thích Tâm Tịnh- Hà Nội

2. Hoà thượng Thích Trí Tịnh - TP. Hồ Chí Minh

3. Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

4. Hoà thượng Thích Minh Châu - Tp. Hồ Chí Minh

5. Hoà thượng  Thạch Xom - Trà Vinh

6. Hoà thượng Thích Minh Nhuận - TP. Hồ Chí Minh

7. Hoà thượng Thích Trí Nghiêm - Khánh Hoà

8. Hoà thượng Thích Thiện Khải - Đồng Nai

9. Hoà thượng Thích Giải An - Quảng Ngãi

10. Hoà thượng Thích trí Giác - Đà Nẵng

11. Hoà thượng Thích Thanh Chỉnh - Hà Nội

12. Hoà thượng Thích Thanh Bích - Hà Tây

13. Hoà thượng Thích Thanh Hanh - Hưng Yên

14. Hoà thượng Thích Quảng Luân - Bắc Giang`

15. Hoà thượng Thích Huệ Hải - Tp Hồ Chí Minh

16. Hoà thượng Thích Thích Vĩnh Khương - Tp. Hồ Chí Minh

17. Hoà thượng Thích Phước Thành - Bình Định

18. Hoà thượng Thích Từ Mãn - Lâm Đồng

19. Hoà thượng Thích Thanh Từ - Lâm Đồng

20. Hoà thượng Thích Diệu Tâm - Đồng Nai

21. Hoà thượng Thích Chánh Đạo - An Giang

22. Hoà thượng Thích Kim Minh - Bà rịa – Vũng Tàu

23. Hoà thượng Thích Thiện Từ - Tp. Hồ Chí Minh

24. Hoà thượng Thích Chí Tín - Khánh Hoà

25. Hoà thượng Thích Đổng Minh - Khánh Hoà (đã viên tịch)

26. Hoà thượng Thích Thạch Chương - Cần Thơ

27. Hoà thượng Thích Huệ Thông - Tiền Giang

28. Hoà thượng Thích Bửu Nghiêm - Cà Mau

29. Hoà thượng Thích Chơn Ngộ - Quảng Nam

30. Hoà thượng Thích Trí Nhãn - Quảng Nam

31. Hoà thượng Thích Minh Luân - Hải Dương

32. Hoà thượng Thích Thanh Hào - Ninh Bình

33. Hoà thượng Thích Danh Nhưỡng - Kiên Giang

34. Hoà thượng Thích Đồng Huy - Bà rịa – Vũng Tàu

35. Hoà thượng Thích Từ Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh

36. Hoà thượng Thích Đạt Pháp - Long An

37. Hoà thượng Thích Hiển Tu - Tp. Hồ Chí Minh

38. Hoà thượng Thích Quang Thể - Đà Nẵng

39. Hoà thượng Thích Khả Tấn - TT- Huế

40. Hoà thượng Thích Đức Phong - TT- Huế

41. Hoà thượng Thích Giác Ngộ - Gia Lai

42. Hoà thượng Thích Đổng Quảng - Gia Lai

43. Hoà thượng Thích Huệ Thành - Bà rịa – Vũng Tàu

44. Hoà thượng Thích Huệ Lạc - Tây Ninh

45. Hoà thượng Thích Huệ Quang - Khánh Hoà

46. Hoà thượng Thích Huyền Huy - Khánh Hoà

47. Hoà thượng Thích Thiện Bình - Khánh Hoà

48. Hoà thượng Thích Quảng đạo - Long An

49. Hoà thượng Thích Đạt Đồng - Long An

50. Hoà thượng Thích Hoá Duyên - Long An

51. Hoà thượng Thích Thiện Nhu - Long An

52. Hoà thượng Thích Thạch Hanh - Vĩnh Long

53. Hoà thượng Thích Hoàn Phú - Vĩnh Long

54. Hoà thượng Thích Phát Huệ - Vĩnh Long

55. Hoà thượng Thích Châu Nhuk - An Giang

56. Hoà thượng Thích Hoằng Thông - Tiền Giang

57. Hoà thượng Thích Chơn Huệ - Tiền Giang

58. Hoà thượng Thích Vĩnh Lưu - Phú Yên

59. Hoà thượng Thích Minh Đức - Bình Thuận

60. Hoà thượng Thích Tịnh Trí - Bình Thuận

61. Hoà thượng Thích Duy Nhựt - Tp. Hồ Chí Minh

62. Hoà thượng Thích Tắc Thành - Tp. Hồ Chí Minh

63. Hoà thượng Thích Huệ Hiển - Tp. Hồ Chí Minh

64. Hoà thượng Thích Tâm Giác - Tp. Hồ Chí Minh

65. Hoà thượng Thích Đức Nghiệp - Tp. Hồ Chí Minh

66. Hoà thượng Thích Tắc An - Tp. Hồ Chí Minh

67. Hoà thượng Thích Giác Thuận - Sóc Trăng

68. Hoà thượng Thích Trần Phiêng - Sóc Trăng

69. Hoà thượng Thích Bảo Anh - Bình Định

70. Hoà thượng Thích Mật Hạnh - Bình Định

71. Hoà thượng Thích Giác Nhường - Cần Thơ

72. Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Hà Nội

73. Hoà thượng Thích Thanh Kỳ - Thái Bình

74. Hoà thượng Thích Minh Tâm - Nam Định

75. Hoà thượng Thích Quảng Tuyên - Nam Định

76. Hoà thượng Thích Nhựt Tân - Nam Định

77. Hoà thượng Thích Thanh Đạt - Nam

78. Hoà thượng Thích Giác Hải - Tp. Hồ Chí Minh

79. Hoà thượng Thích Hiển Pháp - Tp. Hồ Chí Minh

80. Hoà thượng Thích Thanh Dũng - Bắc Ninh

81. Hoà thượng Thích Thanh Thưởng - Nam Định

82. Hoà thượng Thích Tánh Hải - Lâm Đồng

83. Hoà thượng Trần Dạnh - Trà Vinh

84. Hoà thượng Thích Thiện Tâm - Đồng Tháp

85. Hoà thượng Thích Giác Trang - Tp. Hồ Chí Minh

 

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả