Trang chủ Tin tức Quảng Ninh: Hoa Đăng kỷ niệm vía đức Phật A Di Đà

Quảng Ninh: Hoa Đăng kỷ niệm vía đức Phật A Di Đà

76
0

Đến chứng minh và tham dự có: Đại Đức Thích Trúc Thái Cang – Phó Chánh văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Đại Đức Thích Tâm Tịnh – ủy viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN thành phố Hạ Long; Đại Đức Thích Như Minh – Trưởng ban Pháp chế Ban trị sự GHPGVN Thị xã Đông triều. Ngoài ra còn có chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh cũng đã quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ. 

Chúng ta đã biết từ vô lượng kiếp về trước, Ngài là vị vua trí đức vẹn toàn, dùng Chánh pháp trị vì muôn dân. Với lòng khát khao tìm cầu chân lý, giải thoát những khổ đau rằng buộc kiếp con người, Ngài đã từ bỏ ngai báu và quyền lực cao xa, xuất gia thành vị Pháp Tạng Tỳ kheo, sống đời phạm hạnh, đem chân lý nhiếp phục nhân tâm.

Một lần, sau khi nghe đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai thuyết giảng, hiển bày về vô lượng thắng cảnh ưu việt trong 10 phương thế giới. Bằng năng lực của tâm từ bi, Ngài liền phát 48 lời nguyện, thiết lập cõi nước Cực Lạc, với bảy báu trang nghiêm thù thắng. Sau này, viên thành quả Phật, Ngài có danh hiệu là Phật A Di Đà, và là giáo chủ của miền Tịnh thổ Tây phương. 

Tiếp theo chương trình, Đại Đức Thích Tâm Tịnh, Ủy viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN thành phố Hạ Long, Trụ trì chùa Tiêu Dao, Trưởng ban tổ chức đêm hội Hoa Đăng Kỷ niệm vía đức Phật A Di Đà, lên đọc Diễn văn Khai mạc. 

Thay mặt Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Đại Đức Thích Trúc Thái Cang – Phó Chánh văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tuyên đọc 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà.

Nhân dịp này Đại Đức Thích Như Minh – Trưởng ban Pháp chế Ban trị sự GHPGVN thị xã Đông Triều đã ban đạo từ tới toàn thể đại chúng, Đại Đức đã chia sẻ: “Tịnh độ là pháp môn rất thù diệu, dễ tu dễ chứng và phù hợp với mọi trình độ căn cơ của chúng sinh. Chỉ cần người có long tin vào nguyện lực của Phật A Di Đà và chuyên tâm trì niệm danh hiệu Ngài thì nhất định sẽ được vãng sinh”. Lời đạo từ tuy ngắn gọn nhưng tràn đầy ý nghĩa, đã giúp cho quý Phật tử hiểu hơn về đức Phật A Di Đà cũng như lợi ích của việc niệm Phật.

Kết thúc buổi lễ chư Tôn đức niêm hương, khóa lễ Sám Di Đà và nhất tâm niệm Phật để cùng quý Phật tử và nhân dân đồng tâm nguyện cầu lên 10 phương chư Phật, thùy từ gia hộ cho Thiền môn hưng thịnh, hải chúng an hòa, trận địa tiêu vong, khắp cõi nhơn Thiên đồng quy Phật quốc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here