Trang chủ Tin tức Quảng Ninh: Khoá tu đầu năm tại Chùa Trúc Lâm Ba Chẽ

Quảng Ninh: Khoá tu đầu năm tại Chùa Trúc Lâm Ba Chẽ

120
0

Buổi lễ có sự chứng minh của. Đại đức: Thích Giác Đạt – ủy viên thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Ba Chẽ; Đại Đức Thích Tâm Tịnh _ Ủy viên ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – Phó Ban trị sự GHPGVN huyện Ba Chẽ. Đặc biệt có hơn 500 nhân dân, Phật tử về tham dự. 

Nhân dịp này Đại Đức Thích Tâm Tịnh đã chia sẻ tới đại chúng với đè tài “Niềm Tin Nơi  Phật Pháp”. Là Phật tử chúng ta phải có niềm tin nơi Tam Bảo (bao gồm Phật, Pháp và Tăng). Trong đó, tin Pháp là những lời dạy của đức Phật khi Ngài còn tại thế, Ngài đã dùng giáo lý để thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Và sau khi Ngài nhập diệt, các đệ tử của Ngài đã kết tập lại Kinh điển thành 3 tạng: Kinh, Luật và Luận.

Qua các thời kỳ và cho đến ngày hôm nay, giáo Pháp của Ngài vẫn được lưu truyền cho đời hậu thế. Tuy nhiên, niềm tin nơi giáo Pháp của Ngài đối với Phật tử không còn giống như trước. Nói một cách khác, Phật tử có hai niềm tin với giáo Pháp của Phật, đó là: Niềm tin chân chánh và niềm tin tà kiến.

Niềm tin chân chánh: có người gặp được giáo Pháp của Phật thì quyết tu tập, sửa những tật xấu của mình thành những hành động tốt đẹp, bớt tham – sân – si, đoạn trừ được phiền não trong đời hiện tại, giúp đời, giúp đạo v.vv….  thì đó là Niềm tin chân chánh. 

Ngược lại, có người gặp được giáo Pháp của Phật thì trì tụng xong thì cầu xin đủ thứ, từ nhà lầu, xe hơi, danh vọng v..vv… coi Kinh của Phật như là một lá bùa hộ thân. Rồi lợi dụng giáo Pháp của Phật để tuyên  truyền mê tín dị đoan, làm khổ mình, khổ người, không giúp được gì cho xã hội thì đó là Niềm tin không chân chánh, hay còn gọi là niềm tin tà kiến.

Cho nên là người Phật tử thì tu tập phải có trí huệ, biết đâu được là lời dạy của đức Phật để tu tập đoạn trừ tà kiến trong đời hiện tại thì mới đúng là niềm tin của Phật pháp. 

Kết thúc buổi khai pháp đầu xuân đại chúng dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Quảng Nhẫn chủ trì khoá tụng kinh Dược Sư, cầu quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here