Trang chủ Tin tức Quảng Trị: Giỗ tổ khai sơn Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang

Quảng Trị: Giỗ tổ khai sơn Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang

39
0

Về phía quan khách có ông Nguyễn Ngọc Chiến, Trưởng ban Tôn giáo-Chính quyền tỉnh; ông Hoàng Thế, phó Chủ tịch UBMT tỉnh cùng đại diện các ban ngành đã đến dự lễ.


Tổ sư Chí Khả, là người Trung Quốc, sang Việt Nam đầu sư học đạo với Tổ Liễu Quán có pháp danh là Tế Pháp, tự Tánh Tu, hiệu Chí Khả. Năm 1733 Ngài được thọ Cụ túc. Năm 1735, Ngài vân du đến xứ Bàu Voi thuộc địa phận làng Ái Tử xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị dựng am Tịnh Độ. Năm 1739 được chúa Nguyễn Phúc Khoát sắc và đổi tên thành Sắc Tứ Tịnh Quang. Ngày 17 tháng 2 năm 1744,  Ngài phát đại nguyện thiêu thân thể hiện hùng tâm vô uý cúng dường chư Phật.


Đến nay, sau 264 năm ngày thiêu thân của Ngài, Tăng Ni và Phật tử Quảng Trị luôn lấy ngày này làm ngày Giỗ Tổ để cùng nhau hướng về ôn lại trang sử đời Ngài để cùng sách tấn nhau trên bước đường phụng đạo và hộ đạo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here