Biên tập & Trị sự

Ban Biên tập:

Đại đức Thích Minh Thuận - Thường trực Ban Biên tập

Trần Trọng Hoàng - Chánh Thư ký Ban Biên tập, Phụ trách chuyên mục Diễn đàn, duyệt phản hồi

- Nguyên Lạc Phùng Văn Nam - Phó Thư ký thường trực Ban Biên tập phụ trách phía Nam

- Nguyễn Tường Cẩm Vân - Phó Thư ký thường trực Ban Biên tập phụ trách phía Bắc

- Đại đức Thích Linh Toàn - Phó Thư ký Ban Biên tập phụ trách Tây Nguyên

- Nguyễn Thành Trung - Phó Thư ký Ban Biên tập phụ trách Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ

- Huệ Minh Lê Minh Nghĩa - Biên tập viên Phụ trách chuyên mục Văn hóa

- Các phóng viên thường trực: Hoàng Tuấn, Cẩm Vân, Bảo Trinh, Bùi Hiền, Chánh Đức Hiếu, Tín An Tô Giang Sơn (Hà Nội), Đăng Huy, Thích Hải Châu, Thích Hải Đạt, Thích Ngộ Dũng, Thích Nữ Nhuận Bình, Tâm Trụ (TP. Hồ Chí Minh), Thích Tâm Phương (TT. Huế), Thích Khai Xả (Hải Dương), Nguyễn Thành Trung (Hải Phòng), Trí Bửu Nguyễn Thừa (Khánh Hòa)

Ban Trị sự:

Nguyễn Xuân Loan - Thường trực Ban Trị sự phụ trách đối ngoại

Trần Trọng Hoàng - Thường trực Ban Trị sự phụ trách quản trị website

- Nguyên Lạc Phùng Văn Nam - Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Đại đức Thích Linh Toàn - Trưởng ban Đại diện tại tại Lâm Đồng

Đại đức Thích Khai Xả - Trưởng ban Đại diện tại Hải Dương

- Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Đại diện tại Hải Phòng

Nguyễn Tường Cẩm Vân - Chánh Thư ký Ban Trị sự tại Hà Nội

- Đăng Huy - Phó Thư ký Ban Trị sự tại TP. Hồ Chí Minh

Ban Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Phùng Văn Nam (Trưởng ban), Đăng Huy, Thích Hải ChâuHồng Trung, Nguyễn Thanh Phong

Chịu trách nhiệm kỹ thuật

Trần Trọng Tuyến

Với sự cộng tác thường xuyên của

ĐĐ. Thích Giải Hiền, ĐĐ. Thích Chúc Tiếp, ĐĐ.Thích Nhuận Tường (Đài Loan), ĐĐ. Thích Long Vân, ĐĐ.Thích Đức Châu (Ấn Độ), ĐĐ. Thích Vân Phong (Hàn Quốc), ĐĐ. Thích Thanh Thắng, ĐĐ. Thích Giác Đạo, ĐĐ.Thích Long Bình, ĐĐ. Thích Giác Thọ,Thích Nữ Huệ Liên, Minh Thạnh, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Dương Kinh Thành, Minh Mẫn, Ngô Hưng ĐanHoàng Kim ToànPhan Duy Niên, Giác Hạnh Hoa, (TP. Hồ Chí Minh), ĐĐ. Thích Di SơnĐĐ.Thích Đồng Thọ, Triêu DươngTrần Cửu Long, Hiểu Huy (Trung Quốc), ĐĐ. Thích Minh Trí (Đồng Nai), Phúc ThịnhPhạm Đình Nhân, Cù Lệ Duyên (Hà Nội), ĐĐ. Thích Giác Minh (Vĩnh Phúc), Lê Ngọc Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Đức Hạnh (Quảng Nam), Ngô Trung Đức (Bình Dương), GS. Trần Kiêm Đạt , Trần Kiêm Đoàn, Nguyễn Kha, Đào Văn Bình (Hoa Kỳ)


Tác giả
Cư sĩ Lê Minh Tác giả : Cư sĩ Lê Minh
Nghiêm Minh Kiên Tác giả : Nghiêm Minh Kiên
Thích Thanh Thắng Tác giả : Thích Thanh Thắng
Tăng sĩ GHPGVN, hành đạo tại TP. Hồ Chí Minh