Biên tập & Trị sự

Ban Biên tập:

Đại đức Thích Minh Thuận - Thường trực Ban Biên tập

- Nguyên Lạc Phùng Văn Nam - Phó Thường trực Ban Biên tập phụ trách phía Nam

- Nguyễn Thành Trung - Chánh thư ký Ban Biên tập

- Nguyễn Tường Cẩm Vân - Phó Thư ký thường trực Ban Biên tập phụ trách phía Bắc

- Đại đức Thích Linh Toàn - Phó Thư ký Ban Biên tập phụ trách Tây Nguyên

- Nguyễn Đăng Huy - Phó Thư ký Ban Biên tập

- Chánh Đức Hiếu - Biên tập viên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

- Huệ Minh Lê Minh Nghĩa - Biên tập viên Phụ trách chuyên mục Văn hóa

- Các phóng viên thường trực: Hoàng Tuấn, Cẩm Vân, Bảo Trinh, Bùi Hiền, Chánh Đức Hiếu, Tín An Tô Giang Sơn (Hà Nội), Đăng Huy, Thích Hải Châu, Thích Hải Đạt, Thích Ngộ Dũng, Thích Nữ Nhuận Bình, Tâm Trụ (TP. Hồ Chí Minh), Thích Tâm Phương (TT. Huế), Thích Khai Xả (Hải Dương), Nguyễn Thành Trung (Hải Phòng), Trí Bửu Nguyễn Thừa (Khánh Hòa)

Ban Trị sự:

Nguyễn Xuân Loan - Thường trực Ban Trị sự phụ trách đối ngoại

Trần Trọng Hoàng - Thường trực Ban Trị sự phụ trách quản trị website

- Nguyên Lạc Phùng Văn Nam - Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Đại đức Thích Linh Toàn - Trưởng ban Đại diện tại tại Lâm Đồng

Đại đức Thích Khai Xả - Trưởng ban Đại diện tại Hải Dương

- Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Đại diện tại Hải Phòng

Nguyễn Tường Cẩm Vân - Chánh Thư ký Ban Trị sự tại Hà Nội

- Đăng Huy - Phó Thư ký Ban Trị sự tại TP. Hồ Chí Minh

Ban Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Phùng Văn Nam (Trưởng ban), Đăng Huy, Thích Hải ChâuHồng Trung, Nguyễn Thanh Phong

Chịu trách nhiệm kỹ thuật

Trần Trọng Tuyến

Với sự cộng tác thường xuyên của

ĐĐ. Thích Giải Hiền, ĐĐ. Thích Chúc Tiếp, ĐĐ.Thích Nhuận Tường (Đài Loan), ĐĐ. Thích Long Vân, ĐĐ.Thích Đức Châu (Ấn Độ), ĐĐ. Thích Vân Phong (Hàn Quốc), ĐĐ. Thích Thanh Thắng, ĐĐ. Thích Giác Đạo, ĐĐ.Thích Long Bình, ĐĐ. Thích Giác Thọ,Thích Nữ Huệ Liên, Minh Thạnh, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Dương Kinh Thành, Minh Mẫn, Ngô Hưng ĐanHoàng Kim ToànPhan Duy Niên, Giác Hạnh Hoa, (TP. Hồ Chí Minh), ĐĐ. Thích Di SơnĐĐ.Thích Đồng Thọ, Triêu DươngTrần Cửu Long, Hiểu Huy (Trung Quốc), ĐĐ. Thích Minh Trí (Đồng Nai), Phúc ThịnhPhạm Đình Nhân, Cù Lệ Duyên (Hà Nội), ĐĐ. Thích Giác Minh (Vĩnh Phúc), Lê Ngọc Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Đức Hạnh (Quảng Nam), Ngô Trung Đức (Bình Dương), GS. Trần Kiêm Đạt , Trần Kiêm Đoàn, Nguyễn Kha, Đào Văn Bình (Hoa Kỳ)


Tác giả
Bình Anson Tác giả : Bình Anson
Cư sĩ, hiện sống tại Australia
Hoang Phong Tác giả : Hoang Phong
Tác giả/ dịch giả Nguyễn Đức Tiến, bút hiệu: Hoang Phong, Tiến sĩ Khoa học, sinh năm 1939, là hội viên Hội Thiền Học Quốc tế AZI (Association Zen Internationale), cựu Giảng sư Đại học Khoa Học Saigon, và cựu Địa chất gia và Kỹ sư tầm khỏa công ty dầu khí TOTAL. Ông về hưu năm 1999, và hiện định cư tại Pháp quốc. Trong những năm gần đây, ông đã dành toàn thời gian, công sức nghiên cứu và chuyển ngữ kinh sách Phật giáo của các vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng, góp phần hoằng dương Phật pháp, mang lại lợi ích cho chúng sinh.
Quảng Tánh Tác giả : Quảng Tánh