Ủng hộ xây chùa

image

Thông bạch kêu gọi ủng hộ trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang

Nay Ban Tổ Chức Đại trùng tu có thông bạch này xin thông báo đến toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, đại chúng Tăng Ni và Phật tử gần xa…liễu tri, tùy hỷ công đức hộ trì để phật sự đại trùng tu được sớm hoàng thành, đền ơn chư Phật, phụng thờ Tam bảo.
Xem tiếp
Thư kêu gọi công đức sách, tài liệu giáo trình phục vụ cho Thư viện Phật học - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
23/07/2007 12:10:38
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gửi:
 Chư tôn đức Giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử
                Quý cơ quan Nhà in, Nhà xuất bản, Thư viện
back 1 2 3 4 5 6 tổng cộng: 52 | đang hiển thị: 51 - 52