Ủng hộ xây chùa

Thư kêu gọi công đức sách, tài liệu giáo trình phục vụ cho Thư viện Phật học - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gửi:
 Chư tôn đức Giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử
                Quý cơ quan Nhà in, Nhà xuất bản, Thư viện
Xem tiếp
back 1 2 3 4 5 6 tổng cộng: 51 | đang hiển thị: 51 - 51