Giáo dục

image

HT. Thiện Tâm: Nếu chỉ vì mục tiêu giáo dục...

Trong một bài phỏng vấn trước đây với HT Thích Thiện Tâm về giáo dục hướng ra xã hội của tôn giáo, chúng ta đã thấy nếu chỉ vì mục tiêu đơn thuần giáo dục, thì giáo dục tôn giáo hướng ra xã hội có thể có nhiều lựa chọn và cũng rất hiệu quả, như giáo dục từ xa chẳng hạn, có thể thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
Xem tiếp
image
HT. Thiện Tâm: Giáo dục tôn giáo hướng ra xã hội có nhiều lựa chọn, nhưng tại sao...?
31/08/2014 22:11:00
Bài viết này có nội dung nối tiếp bài phỏng vấn về việc tôn giáo mở đại học tư, vấn đề mà dư luận các tôn giáo đang quan tâm. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trong cư cách một nhà giáo dục học, cũng đã có một số ý kiến khác xác đáng.
image
HT. Thiện Tâm: Bối cảnh giáo dục Phật giáo đang thay đổi
31/08/2014 21:18:00
Phật giáo chúng ta cần nhận thức đầy đủ về vấn đề giáo dục hướng ra xã hội để có các bước chuẩn bị cần thiết, tạo ảnh hưởng tốt cho việc phát triển Phật giáo Việt Nam.
image
HT. Thiện Tâm: Giáo dục là lựa chọn của người tu sĩ Phật giáo - Bài 2
17/08/2014 21:41:00
Tiếp theo lời giới thiệu chung cho cả loạt bài phỏng vấn Hòa thượng Thích Thiện Tâm về giáo dục Phật giáo hướng ra xã hội, sau đây là bài phỏng vấn đầu tiên.
image
Dao động giáo dục xã hội Phật giáo: Từ ý kiến của HT. Trí Quảng - Bài 2
13/07/2014 21:40:00
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dao động nói trên qua một trường hợp cụ thể: Bài viết của Hòa thượng Thích Trí Quảng, có nhan đề “Học nội điển- Thực tập pháp Phật”, đăng trên báo Giác Ngộ số 749 ngày 20/6/2014.
Giáo dục xã hội: Trở về những giá trị của chính Phật giáo Việt Nam
06/07/2014 21:19:00
Trước loạt bài viết về hoạt động giáo dục xã hội cần có ở Phật giáo Việt Nam đương đại, có ý kiến e ngại rằng như thế có thể là đã theo chân, bắt chước một tôn giáo nào đó chăng?
image
Bối cảnh thúc đẩy giáo dục xã hội Phật giáo
06/07/2014 21:13:00
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đổi tên Ban Giáo dục tăng ni thành Ban Giáo dục, chấm dứt việc tự giới hạn hoạt động giáo dục chỉ trong phạm vi tăng ni, mà có những bước mở rộng tương xứng với hoàn cảnh.
image
Giáo dục mầm non: Nhìn từ chấn hưng Phật giáo
22/06/2014 21:36:00
Giáo dục, đối với một tôn giáo khác, là một phương tiện rất hữu hiệu để truyền đạo, cải đạo. Do đó, họ đã rất quan tâm đầu tư cho giáo dục, và điều đó đã trở thành truyền thống qua hàng ngàn năm. Họ phấn đấu có được một hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới và cơ bản đã đạt được điều đ
image
Phật giáo và bức tranh đại học tư tôn giáo ở miền Nam trước năm 1975
01/06/2014 17:40:00
Hiện nay, việc đào tạo người tu sĩ đạo Ca tô La Mã ở mọi cấp, mọi cơ sở đều căn bản hướng đến mục tiêu người tu sĩ luôn luôn đồng thời là một trí thức, một nhà sư phạm, điều mà Phật giáo Việt Nam hiện đại chưa xác định.
image
Thời thế và vấn đề giáo dục của Phật giáo Việt Nam
25/05/2014 15:58:00
Giáo dục xã hội, y tế… đối với nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo là những lãnh vực dường như không hề có, không liên hệ, không quan tâm. Đơn vị phụ trách giáo dục của GHPGVN vẫn giữ nguyên tên Ban Giáo dục Tăng ni, tức là giữ giới hạn rõ ràng, dứt khoát trong hoạt động giáo dục.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next tổng cộng: 100 | đang hiển thị: 21 - 30