Giáo dục

image

Xây dựng đạo đức của người tu

Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành và cuối cùng phải thêm 90 kiếp hành Bồ tát đạo, Ngài mới thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác.
Xem tiếp
image
"Trường học trong chùa, chùa trong trường học": Bắt đầu ngay từ GD mầm non
29/08/2010 09:32:00
Trong xã hội vẫn có quan niệm, giáo dục bậc đại học là quan trọng nhất, vì đó là bậc học cao nhất, quyết định bằng cấp sau cùng của người đi học, là bậc học không phải ai có thể vượt qua.
Đạo Phật và vấn đề hôn nhân gia đình
23/08/2010 10:10:00
Khi có một cặp vợ chồng làm lễ cưới ta thường chúc họ được “ Trăm năm hạnh phúc”, như vậy hạnh phúc chính là mục đích của hôn nhân. Mặt khác, biểu tượng của hôn nhân là chữ Song hỷ, nghĩa là niềm vui nhân đôi. Cho nên, vấn đề hạnh phúc hôn nhân là nhu cầu gần như tất yếu của đời người (cũng có ngoại trừ…đi tu chẳng hạn). Ai cũng biết gia đình là nền tảng của xã hội và đời sống vợ chồng là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Vì vậy , cách sống như thế nào để cả hai người giữ được hạnh phúc lâu dài, đó là mối quan tâm của mọi người và của các tôn giáo.
image
“Trường học trong chùa, chùa trong trường học”: cần chuẩn bị những gì?
14/08/2010 20:06:00
Trong những bài viết trước, chúng tôi đã phân tích rằng, hoàn cảnh hiện nay cơ bản là thuận lợi, để Phật giáo Việt Nam chúng ta xúc tiến mục tiêu “trường học trong chùa, chùa trong trường học”.
image
“Trường học trong chùa, chùa trong trường học”: Tài thí, pháp thí, vô úy thí
11/08/2010 14:59:00
Bố thí là một trong những phương pháp tu hành quan trọng của đạo Phật, là một trong lục độ Ba la mật. Không thể hình dung một người Phật tử mà lại không phát tâm bố thí.
image
“Trường học trong chùa, chùa trong trường học” và xu hướng xã hội hóa GD
08/08/2010 17:54:00
Chúng ta đã có dịp bàn về vấn đề “nhân” đối với hoạt động giáo dục xã hội Phật giáo, hoạt động mà chúng tôi xin phép trình bày bằng một slogan là “Trường học trong chùa, chùa trong trường học”. Nay xin phép bàn đến vấn đề “duyên”, mà có ý kiến, tỏ ra rất bức xúc.
image
Trường học trong chùa, chùa trong trường học
30/07/2010 15:07:00
Trước 1975 đã thường có việc nhiều trẻ em, thanh niên bên Lương theo học trường bên đạo Thiên Chúa, để rồi khi tốt nghiệp cũng trở thành những con chiên tân tòng.
image
Giáo dục xã hội: PGVN đang đứng trước sự lựa chọn khắc nghiệt
25/07/2010 18:53:00
Tính khắc nghiệt ở sự lựa chọn của Phật giáo Việt Nam là, để chấn hưng và phát triển Phật giáo, chỉ có lựa chọn là đẩy mạnh lãnh vực hoạt động giáo dục xã hội. Bằng ngược lại, không quan tâm gì đến lãnh vực giáo dục xã hội, Phật giáo Việt Nam sẽ tự giới hạn trong hoạt động cầu cúng, nghi lễ, ma chay, và có đi xa hơn, thì chỉ là hoạt động từ thiện.
image
Hoạt động giáo dục: con đường đưa đạo pháp đến với giới trẻ
21/07/2010 12:57:00
Ở bậc đại học, nhiều trường đại học tôn giáo ở nước ngoài đã chủ động đến các trường trung học, đại học ở Việt Nam vừa tuyển sinh du học, hợp tác đào tạo, vừa tìm đối tượng học sinh giỏi cấp học bổng. Dường như, không nghe nói đến các trường do Phật giáo điều hành trong các hoạt động này.
image
Cái nhìn của Thiền về nền giáo dục hiện đại
14/06/2010 21:50:00
Nền giáo dục nổi có tính chất cứng nhắc, trong khi nền giáo dục ngầm không có đường lối cố định. Với Thiền Phật giáo, nền giáo dục ngầm hay “thực hành,” không phải là thấp kém hơn nền giáo dục nổi.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next tổng cộng: 100 | đang hiển thị: 61 - 70