Giáo dục

Phương pháp và tâm lý ứng xử trong việc quản lý tự viện

Theo truyền thống Phật giáo, ngay từ thời đức Phật, lúc ban đầu tăng đoàn của đức Thế Tôn vẫn còn khất thực và nguyên tắc để ứng xử chung trong việc quản lý tự viện là: Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo và cùng thực hiện đời sống lý tưởng theo 6 pháp Hoà Kính (Lục Hoà Cộng Trụ). Về sau do sự phát triển Tăng đoàn ngày đông đảo về số lượng và nhiều thành phần giai tầng xã hội, nhu cầu quản lý Tăng đoàn và tổ chúc Tự viện tốt hơn nên hệ thống giới luật được hình thành bên cạnh những lời dạy của đức Phật.
Xem tiếp
image
Vài nét về thái độ giáo dục của Đức Phật
14/05/2009 00:50:00
Rất hiếm các bản luận văn đề cập đến Đức Phật như là một nhà giáo dục lý tưởng, và giáo lý của Ngài như là một hệ thống tư tưởng giáo dục toàn diện và tiên tiến.
image
Thiền và giáo dục đại học Việt Nam thời hội nhập
28/04/2009 20:01:00
Sự suy sụp kinh tế toàn cầu hiện nay là một sự phá sản tất yếu của chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism) hay hưởng thụ quá mức (over-consumerism), những biểu hiện của lòng tham đầy vị kỷ.
image
Học "định" để được "tuệ" trên ghế nhà trường
19/04/2009 18:45:00
Hãy nhìn em bé cắn bút trước một bài toán cộng trừ. Em đang luyện tập trí óc. Mồ hôi em không chảy như người chạy bộ để luyện tập thân thể, nhưng công phu tập luyện nào ai kém ai?
image
Lạm bàn về chế độ học vị của Phật giáo.
13/04/2009 06:57:00
Các chế độ học vị cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ Phật học sẽ tương đương với chế độ học vị nào của Phật giáo. Cử nhân Phật học là A La Hán? Thạc sỹ là Bồ tát và tiến sỹ là Phật chăng? Nếu đúng vậy thì quả là điều đáng mừng cho Phật giáo ngày nay. Chao ôi đáng mừng, đáng mừng.
image
Sự biến thể của Giáo dục Phật giáo hiện đại
12/04/2009 18:11:00
Ngài Tịnh Không đã từng khẳng định rất hay rằng “Phật giáo không phải là triết học mà cũng không phải là tôn giáo. Phật Pháp là Phật Pháp. Phật pháp là vì sự cần thiết của hết thẩy chúng sinh.”
image
Giáo dục nội tự của mỗi Tự viện có được coi là giáo dục Phật giáo
12/04/2009 13:30:00
Nói đến đây ta có thể tự hào mà khẳng định rằng; tổ chức giáo dục nội tự của một tự viện thật đúng như giáo dục của một trường học, là một ngôi trường giáo dục hoàn chỉnh mà chúng ta vẫn tự hào gọi đó là các Tùng Lâm - đại học Phật giáo.
image
Tản mạn về triết lý nhai lại
24/02/2009 21:04:45
Không nhai đi nhai lại cho kỹ mà nuốt vội, nuốt vàng thì mắc nghẹn, thì làm mệt cho hệ thống tiêu hóa. Giáo dục phải chú ý đến những giá trị căn bản để “làm lòng”, không có cái để “làm lòng” thì càng vung vít sự sáng tạo càng xa rời sự sáng tạo đích thực…
image
Bát chính đạo và chức năng giáo dục
22/07/2008 00:42:31
Bát Chính đạo, một trong những giáo lý quan trọng bậc nhất của đạo Phật, và người ta còn coi giá trị của tám phần Thánh đạo này như một nội dung giáo dục cho mọi người ở mọi thời đại.
Con đường giáo dục
15/05/2008 14:09:58
Do đó, nền giáo dục thiết lập trên nền tảng hiểu biết sự liên hệ giữa nhân duyên, nhân quả của cá nhân và cộng đồng không phải trong một thời gian mà mọi thời gian, và không phải trong một không gian mà mọi không gian là hết sức cần thiết cho đời sống hòa bình, an lạc và văn minh của chúng ta, khiến tự nó có khả năng vãn hồi trật tự và hoàn thiện cho xã hội của chúng ta ngày nay.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next tổng cộng: 100 | đang hiển thị: 81 - 90