TT Phước Nghiêm: Hoằng pháp toàn diện
image

Quan điểm hoằng pháp toàn diện yêu cầu người Phật tử tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội để truyền tải chính pháp.

Giữ vị trí Phó ban Hoằng pháp Trung ương phụ trách truyền thông, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, trong một cuộc trao đổi ý kiến với Phattuvietnam.net,  đã nêu nhiều vấn đề lý thú đối  với hoạt động hoằng pháp, hứa hẹn những bước tiến mới ở Phật sự này, từ sau bước ngoặt Hội thảo Hoằng pháp năm 2011. Ở đây, chúng tôi xin đề cập trước tiên đến quan điểm Hoằng pháp toàn diện.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, liệu Hội thảo Hoằng pháp năm 2011 có tạo nên những bước tiến mới trong hoạt động hoằng pháp? Xin Thượng tọa có những dự báo?

TT Phước Nghiêm: Sẽ không phải là dự báo, mà chúng ta đã đứng trước một sự phát triển quan điểm theo hướng tích cực, năng động.

Đó là quan điểm hoằng pháp toàn diện, hoằng pháp tứ chúng, hoằng pháp với trách nhiệm chung, trước hết coi trọng vai trò người Phật tử trong hoằng pháp.

Lâu nay, chúng ta vẫn quan niệm hoằng pháp là trách nhiệm chỉ riêng của tăng ni. Người Phật tử chỉ lo công việc hộ pháp cúng dường. Đây là quan điểm có phần thụ động vì sẽ lãng phí tiềm năng hoằng pháp của 2 chúng trong Phật giáo, là nam và nữ cư sĩ.

Đức Phật có dạy “Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu” (Kinh Pháp Cú). Mà hoằng pháp là một hạnh tu.

Kinh điển cũng cho thấy, ngay từ thời Đức Phật, đã có những cư sĩ hoằng pháp.

Lịch sử chấn hưng Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX cũng cho thấy rằng người cư sĩ hoàn toàn có thể đóng vai trò tích cực trong việc hoằng pháp, mà hiện nay, nhiều tác phẩm Phật học vẫn còn lưu lại.

Để nâng hoạt động hoằng pháp lên một tầm cao mới, cần huy động lực lượng hoằng pháp tiềm năng, là những người cư sĩ thuần thành.

Từ quan điểm này, tại Hội thảo Hoằng pháp năm 2010 tại Kiên Giang, bên cạnh Hội thảo, Ban Hoằng pháp đã tổ chức với sự quan tâm đặc biệt khóa tập huấn hoằng pháp viên.

Nhưng không phải chỉ là khóa tập huấn, vấn đề ở đây là sự phát triển quan điểm.

Đồng thời với sự sách tấn Phật tử, Ban Hoằng pháp sẽ chỉ đạo các chùa mở ngày càng nhiều các lớp giáo lý, phát triển theo cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Tự thân những lớp giáo lý đã là một hoạt động hoằng pháp. Nhưng đó còn là phương tiện phục vụ hoằng pháp.

Đi kèm với những lớp giáo lý sẽ phải có những kỳ thi giáo lý, phát hiện ra những cư sĩ có trình độ Phật học đạt yêu cầu cần thiết, để từ đó gầy dựng những nhân tố mới, nhân sự mới cho hoạt động hoằng pháp.

Giáo hội sẽ tìm cách tạo thuận lợi, trợ duyên cho người cư sĩ có trình độ Phật học phù hợp đảm nhận sứ mạng hoằng pháp.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, như vậy, với quan điểm hoằng pháp toàn diện, người cư sĩ sắp tới sẽ có thể đăng đàn thuyết pháp?

TT Phước Nghiêm: Không loại trừ điều đó, nhưng phải tùy điều kiện cụ thể.

Chúng ta có thể hình dung người cư sĩ hoạt động hoằng pháp như sau:

Trở về nơi làm việc, nơi cư trú của mình, chuyển tải Phật pháp đến với đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng… bằng những phương thức thích hợp. Khi hoàn cảnh cho phép, thì thậm chí có thể thuyết giảng chính pháp mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi tập hợp đông người hay trong email, voice mail, chat…

Một đoàn Phật tử đi cứu trợ, hay làm công tác từ thiện chẳng hạn, thì người Phật tử đóng vai hoằng pháp viên có thể đứng ra thuyết một bài pháp ngắn.

Người cư sĩ sẽ đóng vai trò hỗ trợ chư tăng ni trong hoạt động hoằng pháp. Ở những vùng nhiều chùa nhưng thiếu thầy, nhu cầu nghe pháp cao mà không thỉnh được giảng sư, thì không lẽ cư sĩ có khả năng thuyết giảng không đăng đàn thuyết pháp?

Quan điểm hoằng pháp toàn diện yêu cầu người Phật tử tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội để truyền tải chính pháp.

Quan điểm hoằng pháp toàn diện mở rộng đối tượng hoằng pháp ra tất cả mọi đối tượng có thể: công nhân, giáo viên, công chức, bác sĩ, kỹ sư…

Quan điểm hoằng pháp toàn diện đòi hỏi huy động tất cả mọi hình thức, mọi phương tiện. Các chùa có khả năng tổ chức thuyết pháp, tập hợp Phật tử tu tập nhưng chưa khai thác hết tiềm năng nhân sự, cơ sở vật chất, sẽ được chú ý hỗ trợ cũng như yêu cầu để phải tham gia vào hoạt động hoằng pháp một cách tích cực.

Quan điểm hoằng pháp toàn diện cũng coi trọng vai trò của người tăng sĩ trụ trì trong hoạt động hoằng pháp. Thầy trụ trì phải là người gánh vác trách nhiệm hoằng pháp ở cấp cơ sở. Hoạt động hoằng pháp phải chuyển động ở tất cả các chùa, mà thầy trụ trì giữ vai trò đầu tàu.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, trong hoàn cảnh hiện nay, quan điểm hoằng pháp toàn diện, với các yêu cầu cụ thể như trên, có rơi vào trình trạng nói hay hơn làm?

TT Phước Nghiêm: Xét cho cùng, quan điểm hoằng pháp toàn diện với những yêu cầu cụ thể như đã nói là không cao. Vì lẽ, đẩy mạnh hoạt động truyền bá là hoạt động bình thường của mọi tôn giáo, trong tầm tay.

Đi vào nội dung cụ thể, thì đó là những điều đã có thể thực hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Chẳng hạn, nhiều vị cư sĩ đã là tác giả dịch giả của nhiều công trình Phật học. Chùa Xá Lợi một thời gian dài trước năm 1975 là pháp tòa của chư vị cư sĩ trong Hội Phật học Nam Việt.

Nhiều chùa, tuy cơ sở chật hẹp, có chùa ở xa thành phố, vẫn tổ chức được các đạo tràng tu tập, với nội dung chính là thuyết pháp.

Vì vậy, yêu cầu của quan điểm hoằng pháp toàn diện xuất phát từ quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam, từ hoàn cảnh thực tế, từ những trải nghiệm cụ thể, không hề duy ý chí, không là yêu cầu cao, hoàn toàn nằm trong tầm tay của Phật giáo Việt Nam chúng ta.

Quan điểm hoằng pháp tuy chưa đúc kết thành hệ thống nhưng nó thể hiện rõ qua hoạt động của Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ hiện tại.

Hội thảo Hoằng pháp năm 2011, như chúng ta thấy hoằng pháp thông qua lễ hội, qua hoạt động văn hóa nghệ thuật là một ví dụ sinh động cho quan điểm hoằng pháp toàn diện.

Quan điểm hoằng pháp toàn diện là quan điểm Phật giáo Việt Nam tìm lại những giá trị đã có của chính mình, nên thực chất là yêu cầu bình thường trong tự thân vận động của sự phát triển Phật giáo.

Phattuvietnam.net: Là Phó Ban Hoằng pháp phụ trách truyền thông, ý kiến thượng tọa ra sao về hoạt động vận dụng các phương tiện truyền thông phục vụ hoạt động hoằng pháp?

TT Phước Nghiêm: Quan điểm hoằng pháp toàn diện yêu cầu Phật giáo Việt Nam huy động mọi phương tiện có thể để phục vụ hoạt động hoằng pháp, trong đó có các phương tiện truyền thông như sách in,  báo in…, đến các phương tiện truyền thông hiện đại như internet, điện thoại di động, dĩa quang…

Ban Hoằng pháp từ lâu đã quan tâm đến các phương tiện truyền thông hiện đại. Trong thực tế Phật giáo Việt Nam cũng đã hoằng pháp bằng nhiều phương tiện truyền thông hiện đại: băng cassette, băng hình, dĩa CD, VCD, DVD, Mp3…

Hiện nay, các trang web Phật giáo trong nước phát triển khá mạnh, tuy nhiên, chất lượng không đồng đều, cũng không có sự phối hợp đồng bộ, chưa phát huy được thế và lực chung theo quan điểm hoằng pháp toàn diện.

Vì vậy, Ban Hoằng pháp hướng tới việc tổ chức một bộ phận định hướng, các hoạt động truyền thông Phật giáo.

Thực chất, truyền thông, nhưng khi mang nội dung Phật giáo, đã là hoằng pháp.

Do vậy, hiện nay là lúc phải hết sức khai thác các phương tiện truyền thông phục vụ sự nghiệp hoằng pháp, trên quan điểm hoằng pháp toàn diện, hoằng pháp tổng lực.

Phattuvietnam.net: Chân thành cảm ơn Thượng tọa về cuộc phỏng vấn.

MT – NL

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: trisu@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (4 bài gửi)

TTKH 10/03/2011 10:35:32
"...Người cư sĩ sẽ đóng vai trò hỗ trợ chư tăng ni trong hoạt động hoằng pháp. Ở những vùng nhiều chùa nhưng thiếu thầy, nhu cầu nghe pháp cao mà không thỉnh được giảng sư, thì không lẽ cư sĩ có khả năng thuyết giảng không đăng đàn thuyết pháp?..."
Việc một Giảng Sư đi đến địa phương khác thuyết giảng phải làm thủ tục xin phép, mà chưa chắc địa phương, BTS tỉnh thành đó ưng thuận... thì việc cư sĩ đăng đàn thuyết pháp là chuyện xa vời.
chi trung 10/03/2011 10:07:38
May dieu suy nghi ve cach tiep can moi nguoi de truyen giao cua nguoi Phat Tu tai gia cua con, xin trinh bay de cac quy dao huu tham khao. Xin hay 'manh dan' dung KINH TANG PALI de hoang phap doi voi nguoi tre noi chung va voi tri thuc tre noi rieng. Kinh PALI khong cao sieu, de hieu, de thuyet phuc. Chang han nhu kinh NEN TANG DUC TIN, KINH HANH PHUC ' PHUC DUC'... Truoc tien phai huong ho co thien cam va dong quan diem voi minh. Phai giup ho hieu so luoc ve PHAT GIAO truoc khi co the giup ho tim hieu kinh tang Bac Truyen. Hay dep bo dinh kien Dai thua va Tieu thua, ma phai tam niem do la cac nac thang phuong tien cua DUC PHAT dan chung ta den GIAC NGO. Nguoi Phat tu tai gia ma dung kinh dien Bac truyen de Truen giao moi luc moi noi, moi doi tuong... se rat kho nhat la doi voi lop tre. Co the ho se ngo nhan DUC PHAT la ONG TROI. Theo con nghi day cung la mot y ve TUY DOI TUONG. NAM MO HO PHAP CHU TON BO TAT.
Nguyễn Chí Đức 09/03/2011 12:05:32
Từ khi đất nước mở cửa, hội nhập kinh tế đã có những bước tăng trưởng, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Nhưng có một nghịch lý là những tệ nạn xã hội, băng hoại đạo đức, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp càng ngày càng đi xuống. Đi xuống không chỉ trong bộ phận quần chúng nhân dân mà cả trong những hàng ngũ các cán bộ cơ quan công quyền.

Vấn đề này nếu mọi người đọc báo, nghe đài sẽ thấy thường xuyên.

Có ai có bao giờ tự hỏi vài chục năm nữa thì người Việt Nam, dân tộc Việt Nam là gì ? Có chẳng chỉ thuần túy về mặt sinh học, vật lý còn về lối sống, văn hóa đã bị Tây hóa, mạnh được yếu thua, chụp dật, ăn xổi.

Mặc dù hạt nhân, cốt lõi của Phật giáo hướng đến sự giải thoát. Nhưng Phật giáo Việt Nam còn giữ gìn và bảo tồn hộ những nét văn hóa, tín ngưỡng, tập tục của truyền thống Việt Nam.

---------------------

Hiện nay, tất cả những giáo dục trong nhà trường về XHCN, về tác phóng tư tưởng Hồ Chí Minh nếu nói một cách chân thành và thẳng thắn đã bị phá sản hoàn toàn trong việc xây dựng nhân cách, đạo đức của con người Việt Nam. Cho dù trí khôn, kính tế có cải thiện rõ rệt nhưng về mặt tâm hồn thì ngược lại.

Qua trang web phattuvietnam tôi chân thành hi vọng những các bộ chuyên trách tôn giáo phải ý thức và hiểu giá trị nền tảng của Phật giáo một thời đã bị xem nhẹ, coi thường, đánh đồng với những thể loại Thiên Chúa Giáo trong giai đoạn của loạn lạc chiến tranh. Vì thực tế hiện nay, cách nhìn, bài viết của họ vẫn mang tính chất tôn giáo phục vụ cho chính trị, dùng tôn giáo để xoa dịu ru ngủ quần chúng.

Xin nhớ rằng "Chế độ chỉ là nhất thời, dân tộc mới là vạn đại". Các chủ thuyết chính trị, khái niệm đảng phái, tự do-dân chủ-nhân quyền... mới chỉ du nhập vào Việt Nam độ chừng hơn 100 năm gần đây mà thôi.

Phật giáo đã gắn liền với vận mệnh dân tộc từ ngàn năm, sau này vẫn vậy trừ phi không còn đất nước Việt Nam huặc trái đất này nổ tung.

Câu nói dân gian "mái chùa che trở hồn dân tộc" tuy đơn sơ nhưng đã nói lên tất cả mọi điều nhưng không phải ai trong hàng ngũ lãnh đạo đã hiểu đâu. Đáng tiếc lắm thay!
08/03/2011 22:40:59
Doc bai HOANG PHAP TOAN DIEN, thay ro quan diem hoang phap TOAN DIEN, TONG LUC cua thay PHUOC NGHIEM cung la quan diem cua chu Ton Duc lanh dao Giao hoi. Con xin kinh lay thay PHUOC NGHIEM cung chu Ton Duc de bay to long vui mung , tin tuong cua con ve tien do Phat Giao. Tu lau phat tu chung con van am tham hoang Phap moi luc, moi noi nhung khong duoc danh chinh, ngon thuan vi vay cung chua duoc nhiet tinh cho lam. Nay duoc Quy Thay tin tuong, sach tan chac chan chung con cung se tinh tan hon. Dung la Phat tu chung con co nhung thuan duyen nhat dinh trong viec Hoang Phap nhu Thay noi. Con xin chia xe voi quy dao huu ve cach nghi cach lam cua con, ngoai viec to ro minh la mot Phat tu chung ta con phai tuy thoi, tuy doi tuong ma noi cho dong nghiep, ban be, ba con anh em hieu dung ve Phat Phap. Ngay noi lam viec cua con nhieu nguoi co tin nguong Phat giao nhung khi noi chuyen lai phu nhan, doi khi con cong kich. Chung con da noi voi ho rang Phat giao da truyen vao nuoc ta 2000, tu van hoa, tin nguong, phong tuc tap quan, cach nghi, cach lam... Chung ta deu anh huong Phat giao. Vay Phat giao da la cua ta, cua dan toc ta roi. Ngay le, ngay tet, ma chay... nhung luc di du lich gap chua chien chung ta co dang huong le Phat khong? Cau tra loi dai da so va co the tuyet doi la co. cung cung cau hoi tren chung ta co di nha Tho hoac khi co vao thi chung ta co thap nen, lam dau Thanh khong? Gan nhu khong, ngoai tru nguoi Thien chua giao. Nhung dieu tren chung to chung ta co TIN NGUONG PHAT GIAO. Khi dang huong Phat va ca khi dang huong To tien ta cung thuong niem NAM MO A DI DA PHAT, nhu vay ta da tu QUY Y PHAT roi, tro thanh Phat tu roi. Neu du phuoc duyen chung ta hay tho Tam quy va ngu gioi de chinh thuc sinh hoat theo Giao hoi. Giao hoi la tien don de duy tri Phat Phap, tin nguong, truyen thong, van hoa cua dong toc, cua Dan toc. Chung ta dung de DAT HOANG cho CO DAI moc. Hau nhu moi nguoi hieu ra tru so rat it am u cho xong. Tai sao ho phai che dau tin nguong cua minh ? Ngoai nhung ly do te nhi ra, thi ho so moi nguoi cho la duy tam, me tin do khong hieu biet ve dao cua minh. Phai tuy thoi, bat ky luc nao co the noi cho ho hieu rang DAO PHAT la dao cua Tri tue, cua Tu Bi, Duc Phat khong phai la ong Troi sang tao ra vu tru va co quyen ban phuoc giang hoa nhu qua niem cua Ton giao khac. Duc PHAT chi la bac Giac ngo va day chung ta con duong toi Giac ngo nhu ngai. Hay tu hao vi minh la Phat tu Vao dip tet con hay noi ve net dep di chua dau nam, cau phuoc loc tho theo tinh than Phat giao. Cu the la theo tinh than kinh Phuc duc. -' cung tuy doi tuong'. Mua VU LAN thi noi chuyen quan diem cua Phat Giao ve chu hieu, ve tu trong an. Khi gia dinh nao co tang thi noi de ho hieu tai sao nen cau sieu, cung that, cung 49 ngay... Va phai chi cho ho biet rang cau sieu la huong cho vong linh nguoi qua co nho nghi ve viec thien, quy kinh huong ve TAM BAO de duoc sieu thoat la chinh, chu khong phai chi la cau xin Phat cuu do ma duoc de gia dinh ho biet ma lam cho dung. Vao nhung dip Trung Quoc gay han o Bien Dong con gioi thieu ve cac ngoi chua va cac cuoc le o ngoai dao Truong Sa. Noi chuyen lien he ve nhung vung trang Phat giao nhu Tay Bac, Tay Nguyen khi mien Nam Thai Lan hay Nam Philipin ...co tin bat on. Hau het moi nguoi deu xuc dong khi biet co cac ngoi chua o Truong sa va dong tinh, ung ho quan diem Dao Phap va Dan toc. Tren day la mot so kinh nghiem con tu thay it nhieu co ket qua tot, vay dem ra chia se cung quy vi dao huu. NAM MO HO PHAP CHU TON BO TAT.
tổng cộng: 4 | đang hiển thị: 1 - 4
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Minh Thạnh Được đào tạo các ngành sư phạm, thư viện, ngữ văn, lý luận phê bình sân khấu điện ảnh, quay phim và biên tập truyền hình. Cư ngụ tại TP.HCM