Hoằng pháp

Công tác hoằng pháp - Từ truyền thống đến hiện đại

Trong xu thế hội nhập, phát triển toàn diện của Giáo hội và đất nước, Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức tọa đàm “Sứ mệnh hoằng pháp thời hiện đại”, mục tiêu tìm ra giải pháp khả thi để cho công tác hoằng pháp được triển khai có hiệu quả đến Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Xem tiếp
image
Vài suy nghĩ về quá trình hình thành và phát triển Đoàn giảng sư
03/11/2006 20:47:51
Hoằng pháp là nhiệm vụ hàng đầu, là hoạt động đặc thù trong mọi hoạt động của Phật giáo, là một trong những ngành mũi nhọn để đưa giáo lý Phật giáo lan tỏa khắp nơi. Đạo Phật có được hưng thịnh hay suy yếu phần lớn do những người làm công tác hoằng pháp có biết cách vận dụng và truyền bá chánh pháp một cách linh hoạt hay không?
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tổng cộng: 92 | đang hiển thị: 91 - 92