Hoằng pháp

image

Hạnh giảng sư

Giiảng sư là sứ giả của Như Lai, thay Đức Phật hoằng truyền Chánh pháp nhằm giúp cho tất cả mọi loài sống an vui ngay tại thế gian này. Chính vì thế, chúng ta phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vì mọi người mà giảng nói Chánh pháp. Đây cũng chính là hạnh mà một vị giảng sư cần phải tu tập.
Xem tiếp
image
Những điểm quan trọng và cần có của một giảng sư
24/01/2007 12:21:08
Như chúng ta đã biết, hơn 2.500 năm qua, từ khi ánh bình minh của đạo Phật xuất hiện trên thế gian này, mục đích của chư Phật là nhằm: “KHAI THỊ CHÚNG SANH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN”, giúp chúng sanh vượt thoát dòng bộc lưu khổ đau sanh tử.
image
Để hoàn thành sứ mạng: tuyên dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh
24/01/2007 12:16:26

Hiện nay, sự sinh hoạt của xã hội chuyển biến rất nhanh, nên Phật sự “hoằng pháp lợi sanh” của Giáo hội ta cũng phải “tùy thuận vận hành” để có thể đáp ứng được yêu cầu của quần sanh.

image
Những yếu tố tạo nên một buổi giảng pháp thành công
24/01/2007 12:12:18

Lần đầu tiên ngành Hoằng pháp Trung ương tổ chức buổi tọa đàm hết sức có ý nghĩa và lợi ích cho công tác hoằng pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày thành lập đến nay trải qua 25 năm, các vị pháp sư, giảng sư mới có cơ hội gặp nhau trao đổi kinh nghiệm quí báu.

image
Các điều kiện cần và đủ của một giảng sư
24/01/2007 12:02:04

Tác phong của một giảng sư là điều hết sức quan trọng. Trước khi làm giảng sư, là một tu sĩ Phật giáo thì oai nghi tế hạnh phải nằm lòng. Bởi giảng sư mà tác phong, oai nghi thô tháo chắc chắn không thu hút được quần chúng. Ngược lại, tư cách oai nghi tề chỉnh, trang nghiêm của giảng sư sẽ có khả năng chinh phục được khán giả, dễ dàng, ngược lại, thành công trong cương vị hoằng pháp.

Những điều giảng sư nên tránh
24/01/2007 11:57:47
Thuyết giảng là một trong những phương tiện truyền bá Chánh pháp có hiệu quả cao nhất. Giảng sư là người có tri thức về Phật học và có tài ăn nói, điều này không phải ai cũng làm được. Đội ngũ giảng sư bao giờ cũng ít hơn đội ngũ kinh sư và các bộ phận nhân sự đóng các vai trò khác trong tổ chức Phật giáo nên vai trò của giảng sư rất cao và được coi trọng.
Nền tảng bền vững trong sự nghiệp hoằng pháp
24/01/2007 11:44:45

Trong bài viết này, chúng tôi xin phép đề cập đến 5 vấn đề căn bản liên hệ: Ý thức tự thân; Thiết lập một nền tảng bền vững; Cần nhận ra, điều nhiếp những lý tưởng mong manh; Những tấm gương hoằng pháp của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng…;Thể hiện tinh thần hành giả hoằng pháp, sứ giả Như Lai…

image
Hoằng pháp trong thế kỷ 21
24/01/2007 11:39:45
Trên bước đường tu hành, Đức Phật dạy rằng trong tất cả công đức lành mà hàng đệ tử Phật cần vun trồng và phát triển, không có gì lớn hơn là công đức hoằng pháp.
Công tác hoằng pháp - Từ truyền thống đến hiện đại
24/01/2007 10:21:03

Trong xu thế hội nhập, phát triển toàn diện của Giáo hội và đất nước, Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức tọa đàm “Sứ mệnh hoằng pháp thời hiện đại”, mục tiêu tìm ra giải pháp khả thi để cho công tác hoằng pháp được triển khai có hiệu quả đến Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

image
Vài suy nghĩ về quá trình hình thành và phát triển Đoàn giảng sư
03/11/2006 20:47:51
Hoằng pháp là nhiệm vụ hàng đầu, là hoạt động đặc thù trong mọi hoạt động của Phật giáo, là một trong những ngành mũi nhọn để đưa giáo lý Phật giáo lan tỏa khắp nơi. Đạo Phật có được hưng thịnh hay suy yếu phần lớn do những người làm công tác hoằng pháp có biết cách vận dụng và truyền bá chánh pháp một cách linh hoạt hay không?
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tổng cộng: 90 | đang hiển thị: 81 - 90