Truyền thông

image

Truyền hình trong hoằng pháp: nhìn từ một khán giả Phật tử

Khán giả là một trong những thành tố của truyền hình. Xin ghi lại trường hợp một khán giả là Phật tử với một số kinh nghiệm khai thác truyền hình Phật giáo trong việc tu học và Phật hóa gia đình.
Xem tiếp
image
Một vòng Trang Web Phật giáo tiếng Việt
20/06/2006 12:28:00
Nhân ngày truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, mời quý vị độc giả dạo một vòng không gian ảo internet để đến với các trang web Phật giáo tiếng Việt.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tổng cộng: 92 | đang hiển thị: 91 - 92