Truyền thông

image

Tết: đề xuất đại lễ cầu quốc thái dân an

Nâng cấp các cuộc lễ cầu an lên tầm mức đặc biệt, với sự chủ lễ của các nhà lãnh đạo Phật giáo cấp cao nhất ở khóa lễ cấp quốc gia, sự chủ lễ của vị lãnh đạo Phật giáo tương ứng với các khóa lễ cấp tỉnh thành.
Xem tiếp
image
Tết: Đề xuất câu đối Phật giáo
08/01/2011 20:35:00
Thiện tín thí chủ Phật tử có thể cung thỉnh chư vị hòa thượng trưởng lão viết những câu đối bằng chữ Hán, nhưng không thể hiện bằng nguyên tự Hán văn nữa, mà thay vào đó là âm Hán Việt viết dưới dạng thư pháp, đẹp, bay bướm, nhưng đọc được dễ dàng. Nội dung của những câu đối như thế tất nhiên nói về Phật giáo và mùa xuân.
image
Chương trình video về các bậc danh tăng
26/12/2010 10:47:00
Đã có một số sách về cuộc đời các vị danh tăng thời kỳ hiện đại, tuy nhiên, rất hiếm, nếu không muốn nói là không có, các chương trình video về các bậc danh tăng.
image
Truyền thông: "phương tiện mềm" thế mạnh của PG
26/12/2010 10:37:00
Phật giáo chúng ta đã không hề và không bao giờ sử dụng đến bạo lực, quyền uy, sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế để truyền đạo. Như vậy, chúng ta chỉ có “phương tiện mềm”. Đây là phương tiện duy nhất và là phương tiện sở trường của chúng ta. Nếu không ý thức về điều này, chúng ta sẽ không còn phương tiện nào cả để truyền đạo.
image
Sử dụng bưu ảnh trong truyền thông Phật giáo
23/12/2010 22:24:00
Bưu ảnh Phật giáo (ảnh chùa chiền, tượng Phật Bồ tát kèm chú thích thông tin) có thể dùng như một dạng tờ rơi, thiệp chúc nhà chùa gửi đến Phật tử, quà tinh thần gửi theo tặng vật từ thiện, cứu trợ.
Tờ rơi và khả năng sử dụng trong truyền thông PG
21/12/2010 14:20:00
Ban Hoằng pháp Giáo hội có thể tổ chức biên soạn những bài giảng sơ đẳng Phật giáo, trích tuyển những Phật ngôn hay nhất, dễ truyền bá nhất, in số lượng lớn, kêu gọi Phật tử ấn tống, bằng cách thỉnh với số lượng lớn, gửi cúng vào các chùa để phát cho người viếng chùa, đặc biệt nhắm vào đối tượng chịu ảnh hưởng của đạo Phật nhưng chưa quy y để đưa họ đến gần với đạo Phật hơn.
Đề xuất tổ chức các điểm thông tin Phật giáo
17/12/2010 09:15:00
Tiếp sau bài viết “Tổ chức sự kiện Phật giáo: Bảng lớn, băng rôn, áp phích”, tôi thấy cần thiết phải đi vào một số chi tiết cụ thể, mà ở đây là đề xuất việc tổ chức các điểm thông tin Phật giáo.
image
Tổ chức sự kiện PG: bảng lớn, băng rôn, áp phích
30/11/2010 11:12:00
Trong hoạt động truyền thông đại chúng, tranh cổ động khổ lớn, băng rôn, áp phích dán và treo…, là những phương thức đã có từ rất lâu, từ thời trung cổ.
image
Truyền thông hiện đại góp phần vì một đạo Phật không khoảng cách
22/11/2010 09:46:00
Sự phát triển của kỹ thuật truyền thông hiện đại đã thu nhỏ trái đất lại thành một ngôi làng. Truyền thông đã xóa nhòa mọi thứ biên giới. Không còn biên giới sóng truyền hình, sóng phát thanh…. Internet là mạng toàn cầu.
image
Cờ trong tổ chức sự kiện Phật giáo
12/11/2010 14:14:00
Trong lý luận tổ chức sự kiện, cờ là một yếu tố quan trọng để làm nổi bật thời điểm và không gian sự kiện, phân biệt sự kiện với ngày thường.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next tổng cộng: 95 | đang hiển thị: 61 - 70