Trang chủ Tin tức Thư mời : Hội cựu Sinh viên Tăng Ni Học viện ...

Thư mời : Hội cựu Sinh viên Tăng Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

55
0

Kính gửi:  Toàn thể cựu Tăng Ni sinh thuộc Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


Thể theo tinh thần sinh hoạt của toàn thể cựu Tăng Ni sinh thuộc Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế, Ban Liên Lạc sẽ tổ chức Ngày Về Cội năm 2006 nhằm mục đích ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và để giao lưu trao đổi kinh nghiệm tu học.


Ban Liên Lạc Cựu Tăng Ni Sinh kính mời: Toàn thể cựu Tăng Ni sinh thuộc Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế hoan hỷ trở về để tham dự buổi họp mặt nói trên.


Địa điểm: Tại giảng đường Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế, 109 Minh Mạng, thành phố Huế.


Thời gian: vào lúc 14h ngày 16 /08 / Bính Tuất (07/10/2006)


Để Ngày Về Cội được viên mãn, kính mong Quý vị hoan hỷ về tham dự đúng thời gian và địa điểm đã quy định.


TM BAN LIÊN LẠC CỰU TĂNG NI SINH


P.TRƯỞNG BAN


Thích Đạo Không


 


Chương Trình Tổng Quát


 


I. Ngày 15/08/ Bính Tuất


-14h:  Toàn thể TNSV vân tập tại Tổ đình Từ Đàm để:


+ Tụng kinh và đảnh lễ, dâng hoa tưởng niệm cố Hoà Thượng  Viện Trưởng thượng Thiện hạ Siêu


+ Kính thăm chư tôn đức trong Hội Đồng Điều Hành


 


II. Ngày 16/08 Bính Tuất


08 h: Tham dự lễ huý kỵ cố Hoà Thượng Viện Trưởng


14h: Họp mặt Ngày về Cội (có chương trình riêng)


 


BLL – CTNSV kính thông báoHình ảnh trường xưa :BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here