Hà Nội: Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư chùa Tân Hải
image

Tối thứ bảy, ngày 11/11/2017 ( nhằm ngày 23/9/Đinh Dậu), tại chùa Tân Hải, làng Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã trang nghiêm, trọng thể diễn ra Pháp hội Dược Sư PL. 2561 – DL. 2017 nhằm hướng tới kỷ niệm ngày vía Đức Phật Dược Sư 30/9 năm Đinh Dậu với sự tham dự của hàng ngàn Phật tử gần xa.

Quang lâm Pháp hội kỷ niệm ngày vía Đức Phật Dược Sư PL. 2561 – DL. 2017 có sự hiện diện của Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải, trưởng BTC pháp hội, các cấp chính quyền địa phương, cùng hàng ngàn Phật tử, thiện nam, tín nữ gần xa và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Hiếu – Trưởng BTC đã giới thiệu cho các Phật tử về lịch sử Đức Phật Dược Sư và nội dung 12 đại nguyện của Ngài. Theo đó, Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông ( theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức). Ttrong khi tu hành Bồ tát đạo, Đức Phật Dược Sư đã phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sinh khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật. Về ý nghĩa Thánh hiệu của Ngài:

Dược Sư : Nghĩa đen là thầy thuốc chữa bệnh;  Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt; Quang là ánh sáng; Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly.

Dược Sư Lưu Ly Quang Phật : Là vị Phật có danh hiệu Thầy thuốc chữa bệnh, ánh sáng như ngọc lưu ly.

Đức Phật Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra. Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sinh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát. Về công năng của việc trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, có thể nói là không thể nghĩ bàn.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là một vị Phật với tâm nguyện từ bi cứu chữa bệnh tật cho con người. Nếu ai tin tưởng và trì danh Ngài thì chẳng những bệnh được tiêu tan, mà sẽ luôn thân được khỏe mạnh, tâm luôn an lạc . 12 hạnh nguyện cứu giúp chúng sinh của đức Phật Dược Sư đã chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Bất luận là xuất gia hay tại gia nếu chuyên tâm trì niệm, chiêm ngưỡng và lễ bái hoặc nhớ nghĩ đến hình tượng của Ngài đều có thể vượt qua tất cả chướng duyên trong cuộc sống, được thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm, đem lại niềm an vui tự tại cho chính mình và tha nhân.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói: Ở cõi phương Đông, cách cõi đất này gấp mười lần cát ở sông Hằng, có một thế giới gọi là cõi Tịnh Lưu Ly. Ở cõi thế giới ấy có đức Phật hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi Ngài còn ở ngôi Bồ Tát, có phát mười hai lời đại nguyện như sau:

Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện khi được chính giác thì thân ta quang minh rực rỡ, chiếu khắp vào lượng vô số thế giới và có đủ 32 tướng lạ, 80 thứ vẻ đẹp; thân ta đã vậy lại làm cho hết thảy chúng sinh cùng giống như ta.

Nguyện lớn thứ hai: Nguyện khi ta được chính quả đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu li , trong sạch, sáng tỏ hơn mặt trời, mặt trăng, nếu chúng sinh, có ai hôn ám, thì nhờ cái ánh sáng của ta mà tùy ý làm mọi sự nghiệp.

Nguyện lớn thứ ba: Nguyện khi ta được chứng quả Bồ đề, thì đem cái trí tuệ, phương tiện vô biên, vô hạn mà giúp cho chúng sinh được thu dụng không bao giờ hết.

Nguyện lớn thứ tư: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai theo đạo khác, đều hết thảy an lập trong đạo Bồ đề.

Nguyện lớn thứ năm: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, hết thảy chúng sinh đều tu đạo trong sạch, không ai phá giới mà làm điều ác.

Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai thân hình tàn tật hoặc bị các bệnh tật xấu xí khổ sở, thì đều được đầy đủ ngay lành tốt đẹp.

Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai lo sợ, nghèo đói, đau yếu, cô đơn hễ nghe danh hiệu ta thì được no đủ yên lành.

Nguyện lớn thứ tám: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người có nữ thân đều được chính pháp.

Nguyện lớn thứ chín: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, hết thảy chúng sinh giải thoát ra ngoài lưới mà tu Bồ Tát hạnh.

Nguyện lớn thứ mười: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai bị hình phạt, phải tù tội, hoặc bị tàn hại gì thì được phức lợi của ta mà được giải thoát hết cả.

Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai đói khát mà làm những điều ác nghiệp thì ta làm cho được no ấm và biết mùi đạo vị.

Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai rét mướt thì ta làm cho ấm áp, có đủ quần áo như ý muốn.

Bởi có những lời đại nguyện như vậy, cho nên những ai có bệnh tật, ốm đau đều tụng kinh này, hy vọng sẽ nhận đước sự gia hộ của Đức Phật Dược Sư và mong tật bệnh được tiêu trừ.

Trong khuôn khổ của buổi pháp hội Dược Sư, Đại đức Thích Quảng Hiếu đã cùng các Phật tử cử hành nghi lễ tụng kinh, chú nguyện, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho tất cả mọi người ai cũng được khỏe mạnh,  tu học tinh tấn tiến đến con đường giác ngộ, giải thoát.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Đại đức Thích Quảng Hiếu sơ qua về lịch sử Đức Phật Dược Sư và 12 đại nguyện

Văn nghệ chào mừng

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image BTV Nguyễn Thành Trung Chánh Thư ký Ban Biên tập, Trưởng Ban Đại diện tại Hải Phòng. Tel: 0914.839.485 - 0983.376.774 Email: thanhtrungnguyendhp@gmail.com