Chùm ảnh: Truyền Bồ Tát Giới, Giới đàn Trí Tịnh tại VNQT
image

Sáng nay 10/05/2018 (nhằm ngày 24/3/Mậu Tuất), Chư Tăng Ni, Cư sĩ giới tử Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 đã vân tập trang nghiêm tại Đại giới trường VNQT (Q.10) để thọ Bồ tát giới.

Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Bồ tát gồm có : HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Thiện Lạc, HT.Thích Minh Hiền, HT.Thích Nhật Lang, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Tắc Lãnh, HT.Thích Thiện Xuân, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hạnh Ngộ, HT. Thích  Thiện Ngộ, TT.Thích Thiện Nghĩa, TT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Huệ Công.

Đúng 7giờ30, chư tôn đức Hội đồng Giới sư đã chính thức tấn đàn truyền giới Bồ-tát, cho hàng chư giới tử xuất gia và tại gia tại Đại hùng Bảo điện Việt Nam Quốc Tự.

Tại giới trường, chư Tăng Ni, cư sĩ giới tử đã nhất tâm cần cầu thọ lãnh giới pháp, phát nguyện thực hành Bồ tát hạnh, tuân thủ 10 giới trọng, 48 giới khinh.

Được biết, Bồ tát giới có phạm vi rất rộng, tư tưởng vô cùng khoáng đạt, vượt thoát mọi chấp thủ và ước lệ đời thường, nó thuộc về thông giới. 

Trong Bồ Tát giới kinh dạy rằng: “Lục đạo chúng sanh thọ đắc giới, đản giải ngữ đắc giới bất thất”, nghĩa rằng chúng sanh trong lục đạo chỉ cần nghe hiểu lời Pháp sư truyền giới Bồ Tát giới mà trì giới thì được đắc giới.

Thọ Bồ Tát giới là đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng đại bi, thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Đây là chánh nhân tu học để thành Phật đạo. Phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo là công đức và phước báu to lớn nhất.

Hình ảnh Lễ Truyền Bồ Tát Giới tại VNQT:

Toàn cảnh Giới tử Tỳ kheo, Tý kheo Ni, Giới tử Bồ Tát Giới tại Việt Nam Quốc Tự

Giới Bồ tát gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh là quan điểm của Ưu-Bà-Tắc Giới Kinh

Hòa thường Đàn Đầu và Chư tôn đức Hội đồng thập sư

TT. Thích Lệ Trang dẫn thỉnh

tân Tỳ Kheo GĐ Trí Tịnh

tân Tỳ kheo Ni

240 Phật tử đăng ký thọ Bồ Tát Giới

HT.Thích Trí Quảng truyền thập Giới

HT.Thích Minh Thông hướng dẫn Giới tử phát nguyện giữ Giới

Đại chúng phát tâm thọ truyền Giới

Thành kinh đãnh lễ Chư Phật, Chư tổ và Hội đồng thập sư

Thọ nhận giới Bồ tát theo tinh thần Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Giới pháp này được truyền trao cho các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và thiện nam tín nữ cư sĩ phát tâm thọ trì.

Bản Tôn Chứng Thập Sư chứng đàn kiết giới.

Giới tử có thành tích tốt khi tham gia Giới Đàn nhận thưởng từ Chư tôn Hòa thượng Thập Sư

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Đăng Huy - Phóng Viên thường trực tại TP. Hồ Chí Minh