Đăng đàn thuyết U Minh Giới, giới đàn Trí Tịnh tại VNQT
image

Chiều ngày 10/5, Ban tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã trang nghiêm đăng đàn Thuyết U Minh Giới tại Việt Nam Quốc Tự. Buỗi lễ do TT.Thích Lễ Trang dương vi sám chủ, HT.Thích Trí Quảng dương vi chứng minh trao truyền tam tịnh giới đến các hương linh.

Pháp hội đàn tràng, Giới đàn truyền giới, đâu đâu cũng thể hiện tinh thần cứu khổ độ sanh, từ bi vi hoài của đức Phật, chính vì vậy nghi thức truyền U minh Giới có trong Giới đàn Phật Giáo Bắc Truyền là sự thể hiện đầy đủ nhất tinh thần từ bi “Âm dương lưỡng lợi, phổ độ hữu tình” của Đạo Phật.

Giới Đàn vốn dĩ là nơi truyền đăng tục diệm, nối truyền chánh pháp của Tăng già, nhưng theo tinh thần Đại thừa của Kinh Phạm Võng thuyết: “Tất cả những người hữu tâm, đều có thể nhiếp trì giới của Phật; chúng sanh thọ giới của Phật, tức là vào ngôi vị của chư Phật”.

Trong Bảo Hoa Sơn Truyền Giới Nghi Quỹ chương Chánh Thọ U Minh Giới nói về ý nghĩa cốt lõi của nghi Thuyết U Minh Giới chép: “Bổn nguyên đồng một tánh như nước, thánh phàm cũng như nhau, chỉ vì chướng vì si mê chưa mở, nên phải bị luân hồi trong vô lượng kiếp số, nay nghe pháp nên phải mở thông, thọ giới để ngộ được chân không...”.

Cung nghinh Ban Kinh Sư đăng đàn

Thượng tọa Sám chủ quang lâm

Trai đàn thanh tịnh

Niêm hương bạch Phật

Hòa thượng phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật HĐCM chứng minh giới đàn

Chư tôn đức thường trực Ban trị sự PG TP.HCM

TT.Thích Lệ Trang đăng đàn Thuyết U Minh Giới

HT.Thích Thiện Đức - Phó Ban trị sự, dâng hương Bồ Tát Địa Tạng

Cúng thí thực cho Hương Linh

Pháp hội đàn tràng, Giới đàn truyền giới, đâu đâu cũng thể hiện tinh thần cứu khổ độ sanh, từ bi vi hoài của đức Phật

TT.Thích Thiện Quý phó Ban kiêm Chánh thư ký BTS PG TP.HCM

Sái tịnh đàn tràn U Minh

Hòa thượng chứng minh tụng kinh siêu độ hương linh

Ban Kinh Sư đàn tràn U Minh

Hòa thượng chứng minh trao truyền tam tịnh giới cho chư hương linh

Giới tử Tỳ kheo

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Đăng Huy - Phóng Viên thường trực tại TP. Hồ Chí Minh